پاداش ذوالکفل (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبنا به آیات قرآن، ذوالکفل علیه‌السلام از پاداش‌های الهی بهره‌مند بودند.


پاداش آخرتی حضرت ذوالکفل

[ویرایش]

بهره‌مندى از نعمتهای بى‌پايان بهشتی پاداش آخرتى ذوالکفل علیه‌السلام:
«واذكر إسمعيل واليسع وذا الكفل وكلّ مّن الأخيار• هذا ذكر وإنّ للمتّقين لحسن ماب‌• جنَّت عدن مّفتّحة لّهم الأبوب؛و به خاطر بياور اسماعیل و الیسع و ذا الكفل را كه همه از نیکان بودند. اين يك يادآورى است، و براى پرهيزگاران بازگشت نيكويى است. باغهای جاويدان بهشتى كه درهايش به روى آنان گشوده است.»

عوامل پاداش به حضرت ذوالکفل

[ویرایش]
عوامل پاداش الهی به حضرت ذوالکفل علیه‌السلام عبارتند از:

← صالح بودن


صالح بودن ذوالكفل علیه‌السلام، عامل برخوردارى وى از رحمت الهى:
«وإسمعيل وإدريس وذا الكفل كلّ مّن الصَّبرين‌• وأدخلنهم فى رحمتنآ إنّهم مّن الصَّلحين؛ و اسماعيل و ادريس و ذا الكفل را (به ياد آور) كه همه از صابران بودند. و ما آنها را در رحمت خود داخل كرديم چرا كه آنها از صالحان بودند.»

← دعای مستمر


دعاى مستمرّ ذوالكفل علیه‌السلام به درگاه خدا، همراه اميد به ثواب و ترس از عقاب الهى:
«وإسمعيل وإدريس وذا الكفل كلّ مّن الصَّبرين‌• فاستجبنا له ووهبنا له يحيى‌ وأصلحنا له زوجه إنّهم كانوا يسرعون فى الخيرت ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خشعين؛ و اسماعيل و ادريس و ذا الكفل را (به ياد آور) كه همه از صابران بودند. ما دعاى او را مستجاب كرديم، و يحيى را به او بخشيديم، و همسرش را براى او اصلاح كرديم، چرا كه آنها در نيكيها سرعت مى‌كردند، و بخاطر عشق (به رحمت) و ترس (از عذاب) ما را مى‌خواندند، و براى ما خاشع بودند (خضوعى توأم با ادب و ترس از مسئوليت).»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ص/سوره۳۸، آیات۴۸- ۵۰.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۹، ص۳۱۳.    
۳. انبیاء/سوره۲۱، آیه۸۵.    
۴. انبیاء/سوره۲۱، آیه۸۶.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۳، ص۴۸۲.    
۶. انبیاء/سوره۲۱، آیه۸۵.    
۷. انبیاء/سوره۲۱، آیه۹۰.    
۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۳، ص۴۹۰.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۸۹، برگرفته از مقاله «پاداش ذوالکفل علیه‌السلام».    


رده‌های این صفحه : ثواب | حضرت ذوالکفل | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار