پاداش رضایت خدا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکسانی که رضایت و خشنودی خداوند را کسب کنند از پاداش الهی برخوردار خواهند شد.


آیات دال برپاداش رضایت خدا

[ویرایش]

تحصيل رضایت الهی، موجب برخوردارى از ثواب الهى:
۱. أفمن اتّبع رضون اللّه كمن بآء بسخط مّن اللّه ومأوه جهنّم وبئس المصير• هم درجت عند اللّه واللّه بصير بما يعملون. آيا كسى كه از رضایت خدا پيروى كرده، همانند كسى است كه به سوى خشم و غضب خدا بازگشته و جايگاه او جهنم و پايان كار او بسيار بد است؟! هر يك از آنها براى خود درجه و مقامى در پيشگاه خدا دارند و خداوند به آنچه انجام مى‌دهند بينا است.
۲. خداى سبحان بعد از تقسیم مردم به دو قسم مى فرماید: هر یک از این دو طایفه درجاتى مختلف دارند آنها، که تابع رضوان خدایند همه با هم مساوى نیستند آنها هم که تابع سخط خدایند همه در یک درجه نیستند و خدا بصیر به اعمال است و مى داند هر کسى در چه درجه اى از پیروى سخط و یا رضاى او است پس خیال نکنید که خیر اندک و یا شر مختصر از قلم او مى افتد و به خاطر این خیال باطل در این جور خیر و شرها مسامحه کنید.

۳. ... رضى اللّه عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنَّت تجرى تحتها الأنهر خلدين فيهآ أبدا ذلك الفوز العظيم.پيشگامان نخستين از مهاجرین و انصار و آنها كه به نیکی از آنها پيروى كردند، خداوند از آنها خشنود و آنها (نيز) از او خشنود شدند، و باغهایی از بهشت براى آنان فراهم ساخته كه نهرها از زير درختانش جريان دارد، جاودانه در آن خواهند ماند، و از اين پيروزى بزرگى است.

۴. يأيّتها النّفس المطمنّة ارجعى إلى‌ ربّك راضية مّرضيّة• فادخلى فى عبدى‌• وادخلى جنّتى.تو اى روح آرام يافته! به سوى پروردگارت بازگرد در حالى هم تو از او خشنودى و هم او از تو خشنود است. و در سلك بندگانم داخل شو. و در بهشتم ورود كن.

•• خشنودى خدا، موجب برخوردارى از پاداش پیروزی از طرف خدا:
لقد رضى اللّه عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشّجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السّكينة عليهم وأثبهم فتحا قريبا. خداوند از مؤمنانى كه در زير آن درخت با تو بیعت كردند راضی و خشنود شد، خدا آنچه را در درون قلب آنها (از صداقت و ایمان) نهفته بود مى‌دانست، لذا آرامش را بر دلهاى آنها نازل كرد، و فتح نزديكى، به عنوان پاداش، نصيب آنها فرمود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۶۲.    
۲. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۶۳.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۳، ص۱۵۴.    
۴. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۴، ص۸۸.    
۵. توبه/سوره۹، آیه۱۰۰.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۸، ص۹۹.    
۷. فجر/سوره۸۹، آیات۲۷- ۳۰.    
۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۶، ص۴۷۵.    
۹. فتح/سوره۴۸، آیه۱۸.    
۱۰. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۲، ص۶۵.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۱۴۰، برگرفته از مقاله «پاداش رضایت خدا».    


رده‌های این صفحه : ثواب | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار