پاداش شعیب (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبنا به آیات قرآن، حضرت شعیب علیه‌السلام از پاداش الهی برخوردار شدد.


پاداش رسالت حضرت شعیب

[ویرایش]

خداوند، اعطاكننده پاداش رسالت شعیب علیه‌السلام:
«وما أسلكم عليه من أجر إن أجرى إلّاعلى‌ ربّ العلمين؛ من در برابر اين دعوت پاداشى از شما نمى‌طلبم، اجر من تنها بر پروردگار عالميان است.»

عدم درخواست پاداش از مردم

[ویرایش]

اعلام شعيب علیه‌السلام، در نخواستن پاداش از مردم، در مقابل رسالت خويش:
«وما أسلكم عليه من أجر إن أجرى إلّاعلى‌ ربّ العلمين؛ من در برابر اين دعوت پاداشى از شما نمى‌طلبم، اجر من تنها بر پروردگار عالميان است.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۸۰.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۵، ص۳۳۰.    
۳. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۸۰.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۹۱، برگرفته از مقاله «پاداش شعیب علیه‌السلام».    


رده‌های این صفحه : ثواب | حضرت شعیب | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار