پاداش صالح (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبنا به آیات قرآن، حضرت صالح علیه‌السلام از پاداش الهی بهره‌مند شدند.


پاداش رسالت حضرت صالح

[ویرایش]

خداوند، اعطاكننده پاداش رسالت صالح علیه‌السلام:
«إذ قال لهم أخوهم صلح ألاتتّقون‌• وما أسلكم عليه من أجر إن أجرى إلّاعلى‌ ربّ العلمين؛ هنگامى كه صالح به آنها گفت: آيا تقوى پيشه نمى‌كنيد؟... من اجر و پاداشى در برابر اين دعوت از شما نمى‌طلبم، اجر من تنها بر پروردگار عالميان است.»

عدم درخواست پاداش از مردم

[ویرایش]

اعلام صالح علیه‌السلام در نخواستن پاداش از مردم، در مقابل رسالت خويش:
«إذ قال لهم أخوهم صلح ألاتتّقون‌• وما أسلكم عليه من أجر إن أجرى إلّاعلى‌ ربّ العلمين؛ هنگامى كه صالح به آنها گفت: آيا تقوی پيشه نمى‌كنيد؟... من اجر و پاداشى در برابر اين دعوت از شما نمى‌طلبم، اجر من تنها بر پروردگار عالميان است.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۴۲.    
۲. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۴۵.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۵، ص۳۰۳.    
۴. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۴۲.    
۵. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۴۵.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۹۱، برگرفته از مقاله «پاداش صالح علیه‌السلام».    


رده‌های این صفحه : ثواب | حضرت صالح | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار