پاداش عبادالرحمان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند رحمان به بندگان خاصش درجان عالی بهشت را پاداش می‌دهد.


آیات دال بر پاداش عبادالرحمان

[ویرایش]

برخوردارى عبادالرّحمان، از درجات عالی بهشت:
وعباد الرّحمن الّذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجهلون قالوا سلما• أولك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقّون فيها تحيّة وسلما• خلدين فيها حسنت مستقرّا ومقاما. بندگان خاص خداوند رحمان آنها هستند كه با آرامش و بى تکبر بر زمین راه مى‌روند و هنگامى كه جاهلان آنها را مخاطب سازند به آنها سلام مى‌گويند (و با بى اعتنايى و بزرگوارى مى‌گذرند). ... آنها هستند كه درجات عالى بهشت در برابر شكيبايى‌شان به آنان پاداش داده مى‌شود. و در آن با تحیت و سلام روبرو مى‌شوند. جاودانه در آن خواهند ماند، چه قرارگاه خوب و چه محل اقامت جالبى!

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرقان/سوره۲۵، آیه۶۳.    
۲. فرقان/سوره۲۵، آیه۷۵.    
۳. فرقان/سوره۲۵، آیه۷۶.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۵، ص۱۴۶.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۵، ص۱۶۴.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۹۵، برگرفته از مقاله «پاداش عبادالرحمان».    


رده‌های این صفحه : ثواب | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار