پاداش عبادالرحمان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر آیات قرآن به پاداش عبادالرحمان اشاره شده است.


سکونت در بهشت

[ویرایش]

سکونت در غرفه‌ها و بناهاى برافراشته بهشت، پاداش عبادالرّحمان:
«وَ عِبادُ الرَّحْمنِ‌ ... • أُوْلئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ ...؛بندگان خاصّ خداوند رحمان، ... آرى، آنها هستند كه درجات عالى بهشت به آنان پاداش داده مى‌شود....»

جاودانگی در بهشت

[ویرایش]

جاودانگی در بهشت و برخوردارى از قرارگاه و اقامتگاه نيكوى آن، پاداش عبادالرّحمان:
«وَ عِبادُ الرَّحْمنِ ... • أُوْلئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِما صَبَرُوا وَ يُلَقَّوْنَ فِيها تَحِيَّةً وَ سَلاماً • خالِدِينَ فِيها حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَ مُقاماً؛بندگان خاصّ خداوند رحمان، ... آرى، آنها هستند كه در برابر شكيباييشان درجات عالى بهشت به آنان پاداش داده مى‌شود؛ و در آن، با تحیّت و سلام رو به رو مى‌شوند. در حالى كه جاودانه در آن خواهند ماند؛ چه قرارگاه و محل اقامت نيكويى!»

عامل پاداش عبادالرحمان

[ویرایش]

صبر و شكيبايى عبادالرّحمان، عامل برخوردارى آنها از غرفه‌هاى بهشت:
«وَ عِبادُ الرَّحْمنِ ... • أُوْلئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِما صَبَرُوا ...؛بندگان خاصّ خداوند رحمان، ... آرى، آنها هستند كه در برابر شكيباييشان درجات عالى بهشت به آنان پاداش داده مى‌شود....»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرقان/سوره۲۵، آیه۶۳.    
۲. فرقان/سوره۲۵، آیه۷۵.    
۳. فرقان/سوره۲۵، آیه۶۳.    
۴. فرقان/سوره۲۵، آیه۷۵.    
۵. فرقان/سوره۲۵، آیه۷۶.    
۶. فرقان/سوره۲۵، آیه۶۳.    
۷. فرقان/سوره۲۵، آیه۷۵.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲۰، ص۴۱، برگرفته از مقاله «پاداش عبادالرحمان».    


رده‌های این صفحه : ثواب | عبادالرحمان | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار