پاداش عفو (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکسانی که اشتباه و خطای دیگران را می‌بخشند از پاداش خداوند بهره‌مند می‌شوند.


آیات دال بر پاداش عفو

[ویرایش]

عفو و بخشش، موجب بهره‌مندى از پاداش الهی:
۱. الّذين ينفقون فى السّرّاء والضّرّاء والكظمين الغيظ والعافين عن النّاس واللّه يحبّ المحسنين‌• أولك جزاؤهم مّغفرة مّن رّبّهم وجنَّت تجرى من تحتها الأنهر خلدين فيها ونعم أجر العملين. همانها كه در وسعت و پريشانى انفاق مى‌كنند، و خشم خود را فرو مى‌برند و از خطاى مردم مى‌گذرند، و خدا نیکوکاران را دوست دارد. ... آنها پاداششان آمرزش پروردگار، و بهشتهايى است كه از زير (درختان) آنها نهرها جارى است، جاودانه در آن مى‌مانند و اين چه پاداش نيكى است براى آنها كه اهل عمل هستند.

۲. أولئك يؤتون أجرهم مّرّتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السّيّئة وممّا رزقنهم ينفقون. آنها كسانى هستند كه اجر و پاداششان را به خاطر شكيباييشان دو بار دريافت مى‌دارند آنها به وسيله نيكيها بديها را دفع مى‌كنند، و از آنچه به آنان روزی داده‌ايم انفاق مى‌نمايند.

۳. فما أوتيتم مّن شى‌ء فمتع الحيوة الدّنيا وما عند اللّه خير وأبقى‌ للّذين ءامنوا وعلى‌ ربّهم يتوكّلون‌• والّذين يجتنبون كبر الإثم‌ والفوحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون‌• ... فمن عفا و أصلح فأجره على اللّه .... آنچه به شما عطا شده متاع زودگذر زندگی دنیا است، و آنچه نزد خدا است براى كسانى كه ایمان آورده‌اند و بر پروردگارشان توکل مى‌كنند، بهتر و پايدارتر است.همان كسانى كه از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب مى‌ورزند و هنگامى كه خشمگین مى‌شوند عفو مى‌كنند.... و کیفر بدى مجازاتى همانند آن است، و هر كس عفو و اصلاح كند اجر و پاداش او با خدا است خداوند ظالمان را دوست ندارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۳۴.    
۲. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۳۶.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۳، ص۹۰.    
۴. قصص/سوره۲۸، آیه۵۴.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۶، ص۱۰۶.    
۶. شوری/سوره۴۲، آیه۳۶.    
۷. شوری/سوره۴۲، آیه۳۷.    
۸. شوری/سوره۴۲، آیه۴۰.    
۹. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۰، ص۴۴۹.    
۱۰. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۰، ص۴۵۷.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۱۴۷، برگرفته از مقاله «پاداش عفو».    


رده‌های این صفحه : ثواب | عفو و گذشت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار