پاداش نهی از منکر (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپاداش ناهیان از منکر از بهشت، روسفیدی در قیامت و برخورداری از رحمت جاودانه الهی است.


بهشت

[ویرایش]

نهی از منکر، عامل برخوردارى از بهشت الهى:
۱. والمؤمنون والمؤمنت بعضهم أوليآء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ...• وعد اللّه المؤمنين والمؤمنت جنَّت تجرى من تحتها الأنهرخلدين فيها ومسكن طيّبة فى جنَّت عدن ورضون مّن اللّه أكبر ذلك هو الفوز العظيم. خداوند بعضى از شما را بر بعضى ديگر از نظر روزی برترى داد (چرا كه استعدادها و تلاشهايتان متفاوت است) اما آنها كه برترى داده شده‌اند حاضر نيستند، از روزى خود به بردگانشان بدهند و همگى مساوى گردند، آيا آنها نعمت خدا را انكار مى‌كنند؟ و خداوند براى شما از جنس خودتان همسرانى قرار داد و براى شما از همسرانتان، فرزندان و نوه‌ها، و از طیبات به شما روزى داد، آيا به باطل ایمان مى‌آورند و نعمت خدا را انكار مى‌كنند!

۲. إنّ اللّه اشترى‌ من المؤمنين أنفسهم وأمولهم بأنّ لهم الجنّة ... فاستبشروا ببيعكم الّذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم‌• ... والنّاهون عن المنكر ... وبشّر المؤمنين. خداوند از مومنان جانها و اموالشان را خريدارى مى‌كند كه (در برابرش) بهشت براى آنان باشد (به اين گونه كه) در راه خدا پيكار مى‌كنند، مى‌كشند و كشته مى‌شوند، اين وعده حقى است بر او كه در تورات و انجیل و قرآن ذكر فرموده، و چه كسى از خدا به عهدش وفادارتر است، اكنون بشارت باد بر شما به داد و ستدى كه با خدا كرده‌ايد و اين پیروزی بزرگى (براى شما) است. (مومنان كسانى هستند كه) توبه كنندگانند، و عبادتكاران، و سپاس‌گويان و سیاحت كنندگان، و رکوع كنندگان، و سجده‌ آوران، و آمران به معروف، و نهی کنندگان از منکر، و حافظان حدود (و مرزهاى) الهى و بشارت بده (به اينچنين) مؤمنان!

روسفیدی در قیامت و رحمت الهی

[ویرایش]

نهى از منكر، موجب روسفيدى در قیامت و برخوردارى از رحمت جاودانه الهى:
ولتكن مّنكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون‌ بالمعروف وينهون عن المنكر وأولك هم المفلحون‌• يوم تبيضّ وجوه وتسودّ وجوه ...• وأمّا الّذين ابيضّت وجوههم ففى رحمة اللّه هم فيها خلدون. بايد از ميان شما جمعى دعوت به نيكى كنند و امر به معروف و نهى از منكر نمايند و آنها رستگارانند.(آن عذاب بزرگ نفاق‌افكنان) روزى خواهد بود كه صورتهايى سفيد و صورتهايى سياه مى‌گردد: اما آنها كه چهره‌هايشان سياه شده (به آنها گفته مى‌شود) آيا بعد از ايمان (و اخوت و برادری در سايه آن) کافر شديد؟ پس (اكنون) بچشيد عذاب را در برابر آنچه کفر ورزيديد. و اما آنها كه چهره‌هايشان سفيد شده در رحمت خداوند خواهند بود، و جاودانه در آن مى‌مانند.

اهل کتاب ناهی ازمنکر

[ویرایش]

اهل‌کتاب ناهى از منكر برخوردار از پاداش الهی:
ليسوا سواء مّن أهل الكتب أمّة قآمة يتلون ءايت اللّه ءانآء الّيل وهم يسجدون‌• يؤمنون باللّه واليوم الأخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسرعون فى الخيرت وأولك من الصَّلحين‌• وما يفعلوا من خير فلن يكفروه واللّه عليم بالمتّقين. آنها همه يكسان نيستند، از اهل كتاب جمعيتى هستند كه قیام (به حق و ايمان) مى‌كنند و پيوسته در اوقات شب آيات خدا را مى‌خوانند در حالى كه سجده مى‌نمايند. به خدا و روز ديگر ايمان مى‌آورند، امر به معروف و نهى از منكر مى‌كنند و در انجام كارهاى نيك بر يكديگر سبقت مى‌گيرند و آنها از صالحان هستند. و آنچه از اعمال نيك انجام مى‌دهند هرگز كفران نخواهد شد (و پاداش شايسته مى‌بينند) و خدا از پرهيزكاران آگاه است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. توبه/سوره۹، آیه۷۱.    
۲. توبه/سوره۹، آیه۷۲.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۱، ص۳۰۹.    
۴. توبه/سوره۹، آیه۱۱۱.    
۵. توبه/سوره۹، آیه۱۱۲.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۸، ص۱۴۷.    
۷. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۰۴.    
۸. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۰۶.    
۹. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۰۷.    
۱۰. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۴.    
۱۱. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۳، ص۴۴.    
۱۲. آل‌عمران/سوره۳، آیات۱۱۳- ۱۱۵.    
۱۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۳، ص۵۵.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۱۵۴، برگرفته از مقاله «پاداش نهی از منکر».    


جعبه ابزار