پاداش هارون (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپاداش‌های حضرت هارون علیه‌السلام که در آیات قرآن ذکر شده است، عبارتند از:


نصرت الهی و نجات از اندوه

[ویرایش]

نجات يافتن هارون علیه‌السلام از اندوه بزرگ و بهره‌مندى از نصرت الهى، پاداش احسان وى:
«ولقد مننّا على‌ موسى‌ وهرون‌• ونجّينهما وقومهما من الكرب العظيم• ونصرناهم فکانوا هم الغالبین• إنّا كذلك نجزى المحسنين؛ ما به موسی و هارون نعمت بخشيديم. آنها و قومشان را از اندوه بزرگ نجات داديم و آنها را يارى كرديم تا بر دشمنان خود پيروز شدند. ما اينگونه نيكوكاران را پاداش مى‌دهيم.»

هدایت ویژه الهی

[ویرایش]

هدایت ويژه الهى، پاداش احسان هارون علیه‌السلام:
۱. «و وهبنا له إسحق ويعقوب كلّا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرّيّته داوو د وسليمن وأيّوب ويوسف وموسى‌ وهرون وكذلك نجزى المحسنين‌• أولك الّذين هدى اللّه فبهدهم اقتده قل لّاأسلكم عليه أجرا إن هو إلّاذكرى‌ للعلمين؛ و اسحاق و یعقوب را به او (ابراهیم) بخشيديم و هر كدام را هدايت كرديم و نوح را (نيز) قبلا هدايت نموديم و از فرزندان او داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسى و هارون را (هدايت كرديم) و اينچنين نيكوكاران را پاداش مى‌دهيم.... آنها كسانى هستند كه خداوند هدايتشان كرده پس به هدايت آنان اقتدا كن (و) بگو در برابر اين (رسالت و تبلیغ) پاداشى از شما نمى‌طلبم. اين رسالت چيزى جز يك يادآورى براى جهانيان نيست (و آگاه ساختن و بيدار كردن وظيفه من است و در برابر انجام وظيفه مزد معنى ندارد).»
۲. «ولقد مننّا على‌ موسى‌ وهرون‌• وهدينهما الصّرط المستقيم‌• إنّا كذلك نجزى المحسنين؛ما به موسى و هارون نعمت بخشيديم. آنها را به راه راست هدايت كرديم. ما اينگونه نيكوكاران را پاداش مى‌دهيم.»

نام نیک

[ویرایش]

نام نیک هارون علیه‌السلام در ميان آيندگان، جزاى احسان او:
«ولقد مننّا على‌ موسى‌ وهرون‌• و تركنا عليهما فى الأخرين‌• إنّا كذلك نجزى المحسنين؛ما به موسى و هارون نعمت بخشيديم. و ذکر خیر آنها را در اقوام بعد باقى گذارديم. ما اينگونه نيكوكاران را پاداش مى‌دهيم.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. صافات/سوره۳۷، آیه۱۱۴.    
۲. صافات/سوره۳۷، آیه۱۱۵.    
۳. صافات/سوره۳۷، آیه۱۱۶.    
۴. صافات/سوره۳۷، آیه۱۲۱.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۹، ص۱۳۲-۱۳۳.    
۶. انعام/سوره۶، آیه۸۴.    
۷. انعام/سوره۶، آیه۹۰.    
۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۵، ص۳۲۳.    
۹. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۵، ص۳۳۲.    
۱۰. صافات/سوره۳۷، آیه۱۱۴.    
۱۱. صافات/سوره۳۷، آیه۱۱۸.    
۱۲. صافات/سوره۳۷، آیه۱۲۱.    
۱۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۹، ص۱۳۲-۱۳۳.    
۱۴. صافات/سوره۳۷، آیه۱۱۴.    
۱۵. صافات/سوره۳۷، آیه۱۱۹.    
۱۶. صافات/سوره۳۷، آیه۱۲۱.    
۱۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۹، ص۱۳۲-۱۳۳.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۱۰۱، برگرفته از مقاله «پاداش هارون علیه‌السلام».    


رده‌های این صفحه : ثواب | حضرت هارون | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار