پایه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپایه: اساس و بن چیزى است که از آن به مناسبت در باب هاى: حج، صلح و دیات سخن رفته است.


حج

[ویرایش]

طواف بر پایه کعبه - که به آن شاذروان گفته مى‌شود - صحیح نیست؛ زیرا پایه جزء بیت است و طواف باید برگرد آن انجام گیرد.

صلح و دیات

[ویرایش]

اگر دو نفر در مالکیت پایه دیوار بین دو ساختمان اختلاف کنند، پایه از آن مالک دیوار است؛ زیرا پایه دیوار نیز تحت تصرّف او است.
کسى که در ملک خود یا ملکى مباح، دیوارى بنا کرده است، اگر پایه دیوار از نظر استحکام به‌طور معمول و متعارف، تحمّل آن را دارد، صاحب دیوار ضامن تلفات ناشى از خرابى آن بر اثر حوادث غیر مترقّبه همچون زلزله و سیل نیست.
در ضمانت و عدم ضمانت در فرض عدم استحکام پایه، اختلاف است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۱۹، ص ۲۹۹.    
۲. المبسوط، ج۲، ص ۲۹۷.    
۳. جواهر الکلام، ج۴۳، ص ۱۱۳- ۱۱۶.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه فارسی، ج۲، ص۲۴۲.    


رده‌های این صفحه : حج | صلح | فقه
جعبه ابزار