پزشکی قانونی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر اجراى قوانین کیفری و مدنى- مانند سنّ بلوغ- گاه نظر پزشک خبره جهت تشخيص نوع و مقدار آسيب وارد شده و نيز برخى امور ديگر، ضرور مى‌نمايد. چنين كارشناسى‌اى در اصطلاح، پزشکی قانونى ناميده مى‌شود. پزشک قانونى از اهل خبره به شمار مى‌رود؛ بدين جهت نظر او در صورت افادۀ علم و یقین، حجّت است.


تعریف پزشکی قانونی

[ویرایش]

پزشكى قانونى به كارگيرى دانش پزشکی و رشته‌هاى وابسته به آن در تشخيص امور جنايى و مانند آن است. در اجراى قوانین کیفری و مدنى- مانند سنّ بلوغ- گاه نظر پزشک خبره جهت تشخيص نوع و مقدار آسيب وارد شده و نيز برخى امور ديگر، ضرور مى‌نمايد. چنين كارشناسى‌اى در اصطلاح، پزشکی قانونى ناميده مى‌شود
[۱] مبسوط در ترمينولوژى حقوق ج۲ ص۱۰۷۶
پزشکی قانونى از عناوين جديد است كه از آن، در مسائل مستحدثه سخن رفته است.

احکام پزشکی قانونی

[ویرایش]

پزشک قانونى از اهل خبره به شمار مى‌رود؛ بدين جهت نظر او در صورت افادۀ علم و یقین، حجّت است و اگر علم‌آور نباشد در موضوعات و مواردى كه قول اهل خبره حجّت است پذيرفته مى‌شود ولى در ديگر موارد- همچون موارد اثبات اصل قصاص، حدود و دیات- كه از نظر شرع تنها اقرار يا بیّنه ، حجّت و قابل پذيرش است، حجّت نمى‌باشد؛ ليكن در تشخيص برخى امورى كه به اجراى قصاص يا حد مربوط مى‌شود، نظر وى معتبر است، مانند آنكه پزشک قانونى تشخيص دهد اجراى حدّ تازيانه يا قصاص عضو به دليل وضعيت خاصّ جسمانى فرد موجب مرگ يا ابتلاى وى به بيمارى يا تشديد آن مى‌گردد كه در اين موارد اجراى حد تا زمان سلامت فرد تأخير مى‌افتد. قصاص نيز تبديل به دیه مى‌شود.
[۲] مجمع المسائل ج۳ ص۱۶۴، ۱۹۶
[۳] استفتائات قوۀ قضائيه، ص۸۹.
[۴] استفتائات قوۀ قضائيه، ص ۱۴۹.
[۵] استفتائات قوۀ قضائيه، ۱۵۱.
[۶] استفتائات قوۀ قضائيه، ص۲۱۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مبسوط در ترمينولوژى حقوق ج۲ ص۱۰۷۶
۲. مجمع المسائل ج۳ ص۱۶۴، ۱۹۶
۳. استفتائات قوۀ قضائيه، ص۸۹.
۴. استفتائات قوۀ قضائيه، ص ۱۴۹.
۵. استفتائات قوۀ قضائيه، ۱۵۱.
۶. استفتائات قوۀ قضائيه، ص۲۱۴.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۲۶۳- ۲۶۴.    


رده‌های این صفحه : فقه | قضاوت
جعبه ابزار