پناهگاه پسر نوح (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکوه، پناهگاه خیالی پسر نوح، برای رهایی از حادثه طوفان نوح بود.


پناه بردن به کوه

[ویرایش]

قال سـاوی الی جبل یعصمنی من المآء قال لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم وحال بینهما الموج فکان من المغرقین.
گفت: «بزودی به کوهی پناه می‌برم تا مرا از آب حفظ کند! » (نوح) گفت: «امروز هیچ نگهداری در برابر فرمان خدا نیست مگر آن کس را که او رحم کند!» در این هنگام، موج در میان آن دو حایل شد و او در زمره غرق شدگان قرار گرفت!
نوح فرزند خود را که در نقطه دوری کناره‌گیری کرده بود از همان دور صدا زد (و در ندایش گفت: یا بنی، و کلمه بنی مصغر کلمه ابنی است، که به معنای پسرم می‌باشد، قهرا کلمه بنی معنای پسرکم را می‌دهد، و اضافه کردن این کلمه بر یای متکلم برای این است که بر شفقت و مهربانی گوینده دلالت کند و به پسر بفهماند که پدرش او را دوست می‌دارد و خیر او را می‌خواهد). و گفت: ‌ای پسرک من، با ما سوار بر کشتی شو، و با کافران مباش، وگرنه در بلاء شریک آنان خواهی شد، همانطور که در همنشینی و سوار نشدن بر کشتی شریک آنهایی، و نوح علیه‌السّلام در این گفتارش نفرمود: و لا تکن من الکافرین، از کافران مباش برای اینکه خیال می‌کرد مسلمان است، چون از نفاق دلش خبر نداشت و نمی‌دانست که او تنها به زبان مسلمان و مؤمن است، بدین جهت بود که او را صدا زد تا با مسلمانان باشد و سوار بر کشتی شود، و خلاصه اگر از کفر درونی پسرش اطلاع می‌داشت او را صدا نمی‌زد. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم الیوم من امر الله، پسر نوح در پاسخ دعوت پدرش و در رد فرمان او گفت: من به زودی به کوهی منضم می‌شوم تا مرا از آب حفظ کند و در آب غرق نشوم نوح گفت: امروز هیچ حافظی از بلای خدا وجود ندارد، زیرا امروز غضب خدا شدت یافته و این قضاء رانده شده که تمامی اهل زمین به جز کسانی که به خود او پناهنده شوند غرق گردند، امروز نه هیچ کوهی عاصم و حافظ است و نه چیز دیگری. بعد از این گفتگو فاصله زیادی نشد که موج، بین نوح و پسرش فاصله شد و پسرش از غرق شدگان بود، و اگر موج بین آنها فاصله نمی‌شد و گفتگوی‌شان ادامه می‌یافت به کفر پسرش واقف می‌شد و از او بیزاری می‌جست. در این کلام اشاره‌ای است به اینکه سرزمینی که نوح و مردمش در آن زندگی می‌کردند سرزمین کوهستانی بوده و رفتن یک انسان به بالای بعضی از کوه‌ها مئونه زیادی نمی‌خواسته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. هود/سوره۱۱، آیه۴۳.    
۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۰، ص۳۴۵.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۲۳۵، برگرفته از مقاله «پناهگاه پسر نوح».    


رده‌های این صفحه : پناهندگی | حضرت نوح | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار