پناهگاه (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجایی که برای حفظ جان و سلامت پناه می‌برند پناهگاه نامیده می‌شود.


تعریف پناهگاه

[ویرایش]

پناهگاه، جایی است که برای حفظ جان و سلامت به آن پناه می‌برند. پناه جای، جای استوار و مامن نیز به آن گفته شده است.
[۱] فرهنگ فارسی، ج۱، ص۸۱۴، «پناهگاه».


انواع پناهگاه

[ویرایش]

از انواع پناهگاهایی که در قرآن به آن اشاره شده غار است، که پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله به آنجا پناهنده شده است، همچنین اصحاب کهف نیز به غار پناه بردند. نوع دیگر پناهگاه کوه می‌باشد، که پناهگاهى طبيعى براى انسان و نعمتى از سوى خداوند می‌باشد. خويشاوندان، پناهگاهی دیگر برای انسان می‌باشند.
کعبه نیز، پناهگاه و جايگاهى امن براى مردم مسلمان می‌باشد. پناهگاه بودن كعبه براى مردم، از نعمت‌هاى خداوند برای مسلمانان است. و از همه این پناه‌گاه‌ها امن‌تر خداوند می‌باشد، که تنها پناهگاه امن برای انسان می‌باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ فارسی، ج۱، ص۸۱۴، «پناهگاه».


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۲۳۴، برگرفته از مقاله «پناهگاه».    


رده‌های این صفحه : پناهندگی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار