پندارهای بنی اسرائیل (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبنی اسرائیل، فکر می‌کردند چون از نسل حضرت یعقوب علیه‌السّلام هستند، از امتحان الهی، مصون هستند و کیفر نخواهند شد.


پندارهای موهوم بنی اسرائیل

[ویرایش]


← عامل کوردلی


پندار موهوم بنی اسرائیل درباره مصونیت از امتحان الهی، عامل کوردلی و حق ناشنوایی آنان بود.
وحسبوا الاتکون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله علیهم ثم عموا وصموا کثیر منهم والله بصیر بما یعملون. «گمان کردند مجازاتی در کار نخواهد بود! از این رو (از دیدن حقایق و شنیدن سخنان حق،) نابینا و کر شدند سپس (بیدار گشتند، و) خداوند توبه آنها را پذیرفت، دیگربار (در خواب غفلت فرو رفتند، و) بسیاری از آنها کور و کر شدند و خداوند، به آنچه انجام می‌ دهند، بیناست.»

←← پندار غلط


ظاهر سیاق آیه اینست که" حسبان" هم که علت کری و کوریشان بود، خود معلول علتی دیگر است، و آن اینست که آنها برای خود فضیلت و کرامتی می‌ پنداشتند، و آن فضیلت این بود که می‌ گفتند ما از شاخه ‌های شجره یعقوب هستیم، و می‌ گفتند ما پسران خدا و دوستان اوییم، و چون چنین فضائلی را دارا هستیم پس عذابی برای ما نیست، اگر چه به هر عمل زشت و معصیتی آلوده باشیم، بنا بر این معنای آیه (و خدا داناتر است) چنین می‌ شود: اهل کتاب به خاطر عقیده ‌هایی که در‌باره خود داشتند و خیال می‌کرده ‌اند که صرف یهودی بودن ایشان را از فتنه و بلا نگاه می‌ دارد از این رو به همین پندار غلط کور و کر شدند، و کارشان بجایی رسید که دیگر نمی‌ توانستند حق را ببینند، و یا از شنیدن مطالب حق و نافع انبیا و دعوتشان بسوی حق برخوردار شوند.

← پندار نسبت به مصونیت


بنی اسرائیل، نسبت به مصونیت آنان از کیفر الهی پندار غلط داشتند.
لقد اخذنا میثـق بنی اسرءیل... «ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم و رسولانی به سوی آنها فرستادیم.....» وحسبوا الاتکون فتنة... «گمان کردند مجازاتی در کار نخواهد بود!....» («فتنة» در آیه یاد شده به معنای عقوبت است.)

←← غرور نابجا


آیه اشاره به غرور نابجای آنها در برابر اینهمه طغیان و جنایات کرده می‌ فرماید: " با این حال آنها گمان می‌ کردند که بلا و مجازاتی دامانشان را نخواهد گرفت" و همانطور که در آیات دیگر تصریح شده، خود را یک نژاد برتر می‌ پنداشتند و به عنوان فرزندان خدا از خود یاد می‌ کردند! (و حسبوا الا تکون فتنة).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مائده/سوره۵، آیه۷۱.    
۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۶، ص ۹۸.    
۳. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۳، ص۳۸۹.    
۴. مائده/سوره۵، آیه۷۰.    
۵. مائده/سوره۵، آیه۷۱.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۵، ص ۲۹.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۳۴۳، برگرفته از مقاله «پندارهای بنی اسرائیل».    


رده‌های این صفحه : بنی اسرائیل | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار