پندپذیری (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افانسان‌های بیدار و حق طلبان که از آیات الهی پند می‌گیرند، و در صراط مستقیم هستند، وعده بهشت پاداش آنهاست.


پندپذیری از آیات

[ویرایش]

پندگیری از آیات الهی، از اسباب راهیابی به بهشت است.
وهـذا صرط ربک مستقیما قد فصلنا الایـت لقوم یذکرون «و این راه مستقیم (و سنت جاویدان) پروردگار توست ما آیات خود را برای کسانی که پند می‌ گیرند، بیان کردیم! » لهم دار السلـم عند ربهم وهو ولیهم بما کانوا یعملون. «برای آنها (در بهشت) خانه امن و امان نزد پروردگارشان خواهد بود و او، ولی و یاور آنهاست بخاطر اعمال (نیکی) که انجام می‌ دادند.»

← حق طلبان


آیه به عنوان تاکید بحث گذشته می‌ گوید: " این مطلب که مددهای الهی شامل حال حق طلبان می‌ گردد و سلب موفقیت به سراغ دشمنان حق می‌ رود یک سنت مستقیم و ثابت و دگرگونی ناپذیر الهی است" (و هذا صراط ربک مستقیما).
این احتمال در تفسیر آیه نیز هست که" هذا" اشاره به اسلام و قرآن بوده باشد زیرا صراط مستقیم و راه راست و معتدل است.
در پایان آیه باز تاکید می‌ کند که: " ما نشانه ‌ها و آیات خود را برای آنها که دلی پذیرا و گوشی شنوا دارند شرح دادیم" (قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون).

← پاداش افراد بیدار


آیه دو قسمت از بزرگترین موهبت‌هایی را که به افراد بیدار و حق طلب می‌ دهد بیان می‌ کند نخست اینکه: " برای آنها خانه امن و امان نزد پروردگارشان است" (لهم دار السلام عند ربهم). و دیگر اینکه: " ولی و سرپرست و حافظ و ناصر آنها خدا است" (و هو ولیهم).
" و تمام اینها به خاطر اعمال نیکی است که انجام می‌دادند" (بما کانوا یعملون).
چه افتخاری از این بالاتر که سرپرستی و کفالت امور انسان را خداوند بر عهده گیرد و او حافظ و یار و یاورش باشد. و چه موهبتی از این عظیمتر که" دار السلام" یعنی خانه امن و امان، محلی که نه در آن جنگ است نه خونریزی، نه نزاع است و نه دعوا، نه خشونت است و نه رقابتهای کشنده و طاقت فرسا، نه تصادم منافع است و نه دروغ و افترا و تهمت و حسد و کینه و نه غم و اندوه، که از هر نظر قرین آرامش است، در انتظار انسان باشد.

← دار السلام


لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون" به طوری که از ظاهر سیاق برمی آید کلمه" سلام" در اینجا به همان معنای لغوی یعنی دور بودن از آفات ظاهری و باطنی است. و" دار السلام" به معنای آن محلی است که در آن هیچ آفتی از قبیل مرگ، مرض و فقر و هیچ عدم و فقدانی دیگر و هیچ غم و اندوهی واردین را تهدید نمی‌ کند، و چنین محلی همان بهشت موعود است و جز آن نمی‌ تواند باشد، مخصوصا بعد از آنکه مقید به قید" عند ربهم" شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انعام/سوره۶، آیه۱۲۶.    
۲. انعام/سوره۶، آیه۱۲۷.    
۳. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۵، ص۴۳۷.    
۴. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۵، ص۴۳۷.    
۵. ترجمه المیزان، علامه طباطبایی، ج۷، ص۴۷۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «پندپذیری».    


رده‌های این صفحه : پند و موعظه | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار