پوده‌ای (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپوده‌ای ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدابراهیم پوده‌ای اصفهانی، سیّدابراهیم پوده‌ای، از عرفا و شعرای معاصر اصفهان
محمدباقر طبیب پوده‌ای سمیرمی اصفهانی، میرزامحمّدباقر طبیب، طبیب حاذق و ماهر اصفهانی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار