پولس (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپولس ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

پولس حواری، از نخستین مبلغان نامدار و اثرگذار مسیحیت
پولس فارسی، پولُس فارسی (پولس ایرانی)، حکیم و منطقی عهد ساسانی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار