پیرنیا (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپیرنیا ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

خاندان پیرنیا، از دودمانهای نامور ایرانی دارای اعضایی از وزیران‌ و سیاستمداران‌ و مورخان، و در برخی‌ زمینه‌ها از دانشمندان طراز او

حسین پیرنیا، حسین پیرنیا ملقب به مؤتمن‌الملک، دولت‌مرد اواخر دورهٔ قاجاریه، رئیس مجلس شورای ملی در دوره چهارم، نماینده ۶ دوره مجلس شورای ملی
داوود پیرنیا، حقوق‌دان، موسیقی‌شناس و سیاست‌پیشۀ عصر پهلوی فرزند میرزاحسن‌خان مشیرالدوله، رئیس‌الوزرای ایران در ادوار متوالی و مؤلف تاریخ مشهور ایران باستان
حسن پیرنیا، ملقب به مشیرالملک و بعد مشیرالدوله، سیاستمدار، حقوقدان و تاریخ‌نگار ایرانی، و نخست‌وزیر ایران در اواخر عهد قاجار


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار