پیروزی نیکوکاران (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله آیات مرتبط با پیروزی نیکوکاران معرفی می‌شوند.


وعده پیروزی به نیکوکاران

[ویرایش]

وعده خداوند به پيروزى نیکوکاران مؤمن بر مشرکان و کافران:
«وعد اللّه الّذين ءامنوا منكم وعملوا الصَّلحت ليستخلفنّهم فى الأرض كما استخلف الّذين من قبلهم وليمكّننّ لهم دينهم الّذى ارتضى‌ لهم وليبدّلنّهم مّن بعد خوفهم أمنا يعبدوننى لايشركون بى شيا ومن كفر بعد ذلك فأولك هم الفسقون؛ خداوند به كسانى كه از شما ايمان آورده‌اند و اعمال صالح انجام داده‌اند وعده مى‌دهد كه آنها را قطعا خلیفه روى زمین خواهد كرد، همانگونه كه پيشينيان را خلافت روى زمين بخشيد. و دين و آئينى را كه براى آنها پسنديده پا بر جا و ريشه‌دار خواهد ساخت و خوف و ترس آنها را به امنيت و آرامش مبدل مى‌كند، آن چنان كه تنها مرا مى‌پرستند و چيزى را براى من شریک نخواهند ساخت. و كسانى كه بعد از آن كافر شوند فاسق هستند.»

امتنان از جانب خداوند

[ویرایش]

پيروزى نيكوكاران، امتنانی از جانب خداوند بر آنها:
«ولقد مننّا على‌ موسى‌ وهرون‌• ونصرنهم فكانوا هم الغلبين‌• إنّا كذلك نجزى المحسنين؛ ما به موسی و هارون نعمت بخشيديم.... و آنها را یاری كرديم تا بر دشمنان خود پيروز شدند. ... ما اينگونه نيكوكاران را پاداش مى‌دهيم.»

پیشگویی پیروزی صالحین

[ویرایش]

پیشگویی پيروزى و حاكميّت انسانهاى صالح بر زمين، در کتاب زبور:
«ولقد كتبنا فى الزّبور من بعد الذّكر أنّ الأرض يرثها عبادى الصَّلحون؛ ما در" زبور" بعد از ذكر (تورات) نوشتيم كه بندگان صالح من وارث (حکومت) زمین خواهند شد.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نور/سوره۲۴، آیه۵۵.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۴، ص۵۲۶.    
۳. صافات/سوره۳۷، آیه۱۱۴.    
۴. صافات/سوره۳۷، آیه۱۱۶.    
۵. صافات/سوره۳۷، آیه۱۲۱.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۹، ص۱۳۲-۱۳۳.    
۷. انبیاء/سوره۲۱، آیه۱۰۵.    
۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۳، ص۵۱۵.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۱، ص۲۵۶، برگرفته از مقاله «پیروزی نیکوکاران».    


جعبه ابزار