چاقو

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افچاقو, وسيله‌ اى برنده است. از این عنوان به مناسبت در بابهاى صلات، حج، صید و ذباحه و اطعمه و اشربه سخن رفته است.


تعریف چاقو

[ویرایش]

چاقو كه از يك دسته و تيغه تشكيل مى ‌شود براى بريدن اشيا به كار مى‌ رود.

کاربرد چاقو در فقه

[ویرایش]

همراه داشتن چاقوى نجس و مانند آن، كه ساتر عورت نيستند، بنابر قول گروهى در نماز اشكال ندارد.

همراه داشتن سلاح براى مُحرم حرام است؛ ليكن همراه داشتن چاقوى كوچك كه معمولاً مورد نياز است، جایز مى‌ باشد.
[۲] احكام و آداب حج (گلپايگانى)، ص۱۶۴.
[۳] توضيح المناسك، ص۱۴۳.


ذبح حیوان با آلتى تيز و برنده از جنس آهن، مانند چاقو صحیح است. مستحب است قبل از ذبح، چاقو تيز گردد تا حیوان كمتر آزار ببيند. در اينكه ذبح با چاقوى فلزى از غير جنس آهن صحیح است يا نه، اختلاف است. از اين رو، در صحّت ذبح با چاقوى استيل اختلاف است.
[۴] توضيح المسائل مراجع، ج۲، ص۵۷۳ ـ ۵۷۴.

[۶] منهاج الصالحين (سيستانى)، ج۳، ص۲۷۷.
پاره كردن نان با چاقو مکروه است.
[۷] توضيح المسائل مراجع، ج۲، ص۶۰۷ .پانویس

[ویرایش]
 
۱. مستمسک العروة، ج۱، ص۵۸۲.    
۲. احكام و آداب حج (گلپايگانى)، ص۱۶۴.
۳. توضيح المناسك، ص۱۴۳.
۴. توضيح المسائل مراجع، ج۲، ص۵۷۳ ـ ۵۷۴.
۵. صراط النجاة، ص۱، ص۳۹۲.    
۶. منهاج الصالحين (سيستانى)، ج۳، ص۲۷۷.
۷. توضيح المسائل مراجع، ج۲، ص۶۰۷ .منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۱۶۴.    


رده‌های این صفحه : حج | صید و ذباحه | فقه | نماز
جعبه ابزار