چاه اریس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افچاه اَرِیس در غرب مسجد قبا قرار دارد.


معنای اریس

[ویرایش]

اریس در لغتِ اهلِ شام به معنای فلاح است.

اسامی دیگر چاه اریس

[ویرایش]

چاه مزبور را بئر اریس، بئر خاتم و بئرالنبی هم خوانده‌اند.

ویژگی چاه اریس

[ویرایش]

این چاه تا جایی که به آب برسد، پله داشته است.

اخبار تاریخی چاه

[ویرایش]

از این چاه ده‌ها بار در مصادر تاریخی و حدیثی یاد شده است. عمده‌ترین آنها اشاره به جریان افتادن خاتم رسول خدا(صلی الله علیه وآله) در زمان عثمان و توسط وی در آن چاه است.
پس از آن بود که هر چه مسلمانان در چاه کاوش کردند، خاتم را نیافتند.

محل چاه

[ویرایش]

محلّ آن در غرب مسجد قبا بوده و تا پیش از بازسازی مسجد در چند سال اخیر، محل آن کاملا مشخص بوده است.

وضعیت فعلی چاه

[ویرایش]

در حال حاضر، حوض و آبشاری در کنار مسجد قبا، در ضلع غربیِ آن وجود دارد و بر اساس گفته یکی از شاهدان که پیش از خرابی آن را دیده بود، به احتمال بسیار قوی در همان محل چاه بنا شده است.
در امتداد آن خیابان، و باز در آن سوی خیابان نخلستان است. آگاهی‌های داده شده نشان می دهد که چاه مزبور فاصله بسیار اندکی از مسجد قبا داشته است. پیش از خرابی، قبه بسیار کوچکی نیز بر روی چاه بوده است.

منبع

[ویرایش]

آثار اسلامی مکّه و مدینه، ص۲۵۳، رسول جعفریان.    


جعبه ابزار