چینه‌دان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افچینه دان‌ از اعضای بدن پرندگان است. از آن در باب اطعمه و اشربه سخن گفته‌اند.


معنی چینه دان

[ویرایش]

چینه دان محل فراهم آمدن دانه در مری پرندگان است.
چینه دان بخشی از مری اکثر پرندگان و برخی جانوران دیگر است که مواد غذایی را ذخیره و نرم می‌کنند.

احکام چینه دان

[ویرایش]

برای شناسایی پرنده حلال گوشت از حرام گوشت، در موارد مشکوک، چینه دان داشتن یکی از نشانه‌های حلال گوشت بودن آن است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۱۵، ص۷۵.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۳۰۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۱۸۸.    


جعبه ابزار