چیوی‌زاده (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افچیوی‌زاده ممکن است اشاره به خاندان یا اشخاص ذیل باشد:

خاندان چیوی‌زاده، از خاندان‌های مشهور و صاحب‌مناصب قضایی دوران عثمانی از سده نهم تا دوازدهم

محیی‌الدین محمد چیوی‌زاده، بزرگ خاندان چیوی‌زاده، یکی از صاحب منصبان قضاوت در دوره عثمانی
عطاءاللّه چیوی‌زاده، یکی از افراد مشهور خاندان چیوی‌زاده و از صاحب‌منصبان قضاوت در دوران عثمانی
محمد پسر محمد چیوی‌زاده، یکی از افراد مشهور خاندان چیوی‌زاده و از صاحب‌منصبان قضاوت در دوره عثمانی
محمد پسر محیی‌الدین چیوی‌زاده، یکی از افراد مشهور خاندان چیوی‌زاده صاحب منصب قضایی در دوران عثمانی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار