کتابشناسی قصه‌های قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکتاب‌شناسی، یکی از مهم‌ترین شاخه‌های علوم کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی است و از آغاز پیدایش، تعاریف متعددی از آن صورت گرفته و تطورات و تغییرات بسیار یافته است.

فهرست مندرجات

۱ - مقدمه بحث
۲ - مراد از کتاب‌شناسی
۳ - ارکان کتاب‌شناسی
۴ - گام نخست در پژوهش
       ۴.۱ - روایتی از امام علی
       ۴.۲ - سخنی از جانسون
۵ - گردآوری ذخایر و داده‌های اطلاعاتی
       ۵.۱ - سخنی از رافعی
       ۵.۲ - سخنی از بکایی
       ۵.۳ - سخنی از خرم‌شاهی
۶ - فهرست آثار پیرامون قرآن
۷ - پژوهش درباره قصص قرآن
۸ - نمونه‌ای از تألیفات
۹ - نکات پایانی
       ۹.۱ - کتاب‌های موجود
       ۹.۲ - تدوین براساس حروف الفبا
       ۹.۳ - کیفیت ثبت اطلاعات در کتاب‌ها
       ۹.۴ - کیفیت ثبت اطلاعات در مقالات
       ۹.۵ - مدخل‌های ناقص
       ۹.۶ - یک نکته
۱۰ - کتاب‌شناسی قصه‌های قرآن
       ۱۰.۱ - (آ)
       ۱۰.۲ - (الف‌)
       ۱۰.۳ - (ب‌)
       ۱۰.۴ - (پ‌)
       ۱۰.۵ - (ت‌)
       ۱۰.۶ - (ث‌)
       ۱۰.۷ - (ج‌)
       ۱۰.۸ - (چ‌)
       ۱۰.۹ - (ح‌)
       ۱۰.۱۰ - (خ‌)
       ۱۰.۱۱ - (د)
       ۱۰.۱۲ - (ذ)
       ۱۰.۱۳ - (ر)
       ۱۰.۱۴ - (ز)
       ۱۰.۱۵ - (س‌)
       ۱۰.۱۶ - (ش‌)
       ۱۰.۱۷ - (ص‌)
       ۱۰.۱۸ - (ط‌)
       ۱۰.۱۹ - (ع‌)
       ۱۰.۲۰ - (ف‌)
       ۱۰.۲۱ - (ق‌)
       ۱۰.۲۲ - (ک‌)
       ۱۰.۲۳ - (ل‌)
       ۱۰.۲۴ - (م‌)
       ۱۰.۲۵ - (ن‌)
       ۱۰.۲۶ - (و)
       ۱۰.۲۷ - (ه)
       ۱۰.۲۸ - (ی‌)
۱۱ - پانویس
۱۲ - منبع

مقدمه بحث

[ویرایش]

بشر نوشتن را با اختراع خط آغاز کرده است، پیش از آن قرن‌ها بر وی و جهان اطرف او سپری شده و رویدادهای گوناگون از جنگ و صلح، پیروزی و شکست و تحولات دیگر بر وی گذشته است و او به علت عدم آشنایی با خط نتوانسته به آنها جاودانگی بخشد و آیندگان را از آن بهره‌مند سازد. از این روی، زمان پیش از اختراع خط را (دوران ماقبل تاریخ‌) می‌نامند؛ چراکه از منظری، تاریخ با پیدایش خط متولد شده است و آن دو همزاد یکدیگرند، در واقع تاریخ شناس‌نامه هر ملت است و از ملت‌ بی‌تاریخ به بچه سرراهی بشر تعبیر می‌گردد.
قلم، کتاب و کتابت نمودهای والای فرهنگ، تمدن و فرهیختگی جامعه‌ها، نسل‌ها و امت‌هاست. چندی و چونی فرهنگ‌ها، ارزش‌ها و باورهای مردم را می‌توان از آثار مکتوب آنان دریافت کرد و ارزش آنان را به میزان دانش آنان دانست. ناگفته نماند داشتن ذخایر علمی و میراث غنی فرهنگی گرچه شرط لازم برای ترقی و تعالی هر ملتی تواند بود، ولی شرط کافی نیست. ملت و جامعه‌ای می‌تواند در حوزه علم، فن‌آوری، و پژوهش حرفی برای گفتن داشته باشد که از ذخایر علمی و میراث فرهنگی خود استفاده بهینه نماید و تحقق این امر در گرو رده‌بندی، بازیابی، کتاب‌شناسی و پردازش اطلاعات و آثار گذشته و حال خواهد بود. کتاب‌شناسی و فهرست‌نگاری آثار گران‌سنگ پیشینیان و اطلاع‌رسانی به عالمان و محققان، گامی است‌ بس بلند که حوصله‌ای زیاد، عشقی بی‌کران و توش و توانی فراوان می‌طلبد.

مراد از کتاب‌شناسی

[ویرایش]

کتاب‌شناسی به عنوان کاری علمی عبارت است از ارائه راه و رسم تحصیل اطلاعات درباره کتاب‌ها، تحقیق در آنها و عرضه کردن آن به صورت مرتب و منظم، و به عنوان یکی از علوم، به مجموعه‌ای سازمان‌یافته از آگاهی اطلاق می‌شود که موضوع بحث آن همه جنبه‌های کتاب است.

ارکان کتاب‌شناسی

[ویرایش]

دو رکن مهم کتاب‌شناسی اطلاعات و نظم است، هر کتاب‌شناسی باید دارای اطلاعاتی کامل و درست و علاوه بر آن از نظمی منطقی برخوردار باشد.

گام نخست در پژوهش

[ویرایش]

اولین گام در پژوهش و سامان‌بخشی هر موضوع، آشنایی فراگیر، دقیق و ژرف در منابع و متون موجود در آن موضوع خواهد بود، تنک‌مایگی و نااستواری برخی پژوهش‌ها، گاهی معلول عدم شناخت پژوهنده از سرچشمه‌های بحث و منابع قابل مراجعه و عدم بررسی آراء و نظریات دیگران است.

← روایتی از امام علی


حضرت علی‌ (علیه‌السلام) می‌فرمایند: (من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطاء) عدم اطلاع محققان از کار یکدیگر، موجب تکرار کارها، هدر رفتن عمر، تلف شدن بودجه و اموال عمومی می‌گردد. بدون کتاب‌شناسی، هیچ پژوهشی به سامان نمی‌رسد.

← سخنی از جانسون


ساموئل جانسون محقق و فرهنگ‌نویس انگلیسی می‌گوید: (دانش بر دو قسم است: یا موضوعی را می‌دانیم و یا می‌دانیم در کجا می‌توانیم اطلاعاتی درباره آن بیابیم.) در زبان لاتین جمله‌ای مشهور وجود دارد که می‌گوید: (کسی که می‌داند علمی در کجا یافت می‌شود، به آن کسی که عالم است، نزدیک می‌شود.).

گردآوری ذخایر و داده‌های اطلاعاتی

[ویرایش]

کتاب‌شناسی را به سدی می‌توان مانند کرد که در مقابل سیلاب کتاب باید ساخته شود تا استفاده صحیح از کتاب‌ها ممکن گردد. ما در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات به سر می‌بریم، تنها با کتاب‌شناسی، طبقه‌بندی و پردازش اطلاعات می‌توان این انفجار را مهار کرد. هنگامی اطلاعات قابل برداشت می‌شود که پردازش شده باشد و به هنگام رجوع به مخازن بزرگ اطلاعاتی بدانیم به سراغ کدام طبقه برویم. جامعه ما در این مرحله از توسعه فرهنگی - اجتماعی خویش به بازیابی، تدوین و گردآوری همه‌گونه اطلاعات پراکنده در همه زمینه‌های علمی و اجتماعی نیاز دارد. باید همه ذخایر و داده‌های اطلاعاتی که طی سالیان در گوشه و کنار منتشر شده است، گردآوری شود تا با سامان یافتن آنها جایگاه ما در هر زمینه علمی و اجتماعی مشخص گردد.
پژوهش جامع در هر زمینه‌ای ـ به‌خصوص علوم و معارف اسلامی و بالاخص قرآن و علوم قرآنی ـ نیازمند اطلاعات و گردآوری کلیه مآخذ، مدارک و منابع مربوط به آن است؛ خاصه قرآن که اساس قانون و قانون اساسی اسلام و آیین‌نامه فرهنگ، فرهیختگی و دانشوری است. خوش‌بختانه گستره تحقیقات درباره قرآن و معارف قرآنی بسیار وسیع است.

← سخنی از رافعی


آقای مصطفی صادق الرافعی متفکر مصری در کتاب اعجاز القرآن و البلاغة النبویه می‌گوید: (از آن زمان که تاریخ به وجود آمده در همه عالم کتابی شناخته نشده است که به اندازه قرآن یا نزدیک به آن شرح و تفسیر نگاشته شده یا درباره آن کتاب تصنیف شده باشد).

← سخنی از بکایی


آقای محمدحسن بکایی نیز در مقدمه جلد اول کتاب‌نامه بزرگ قرآن کریم، صفحه ۳۸ اظهار می‌دارد که تاکنون در جهت پژوهش‌های خود بالاتر از چهل هزار عنوان کتاب با تعداد مجلدهای مختلف شناسایی کرده‌اند.

← سخنی از خرم‌شاهی


نیز آقای بهاءالدین خرم‌شاهی قرآن‌پژوه معاصر در کتاب قرآن شناخت صفحه ۲۸۵ می‌گوید:

فهرست آثار پیرامون قرآن

[ویرایش]

(فهرست آثاری که پیرامون قرآن یا قرآن‌پژوهی از قرون اولیه تا امروز پدید آمده ـ اعم از مقاله، رساله، کتاب و اعم از خطی و چاپی یا به صورت نرم‌افزار کامپیوتری ـ بر طبق معقول‌ترین برآورد، بدون اغراق کمابیش بالغ بر بیست هزار عنوان است). تنها ۵۷۲ پایان‌نامه تحصیلی فقط در دانشکده‌ها و مراکز علمی ایران در دانش‌نامه قرآن جلد اول صفحه ۴۱۲ ذکر شده است که شاید پایان‌نامه دکتر محمد خزائلی تحت عنوان (اعلام قرآن‌) اولین آن‌ها باشد.

پژوهش درباره قصص قرآن

[ویرایش]

در خصوص قصص و داستان‌های قرآن که از دلچسب‌ترین مباحث علوم قرآنی می‌باشد نیز، تاکنون پژوهش‌های زیادی به انجام رسیده است، چه در زمینه نقل قصص قرآنی، که هم سابقه طولانی دارد و هم کارهای زیادی انجام شده است، و چه در زمینه قصه‌شناسی و ویژگی‌های هنری و ساختاری داستان‌های قرآن که عمر زیادی ندارد و طبیعی است در آن باب کار کمتری انجام گرفته باشد.

نمونه‌ای از تألیفات

[ویرایش]

تا به حال چندین کتاب‌شناسی راجع به قصص قرآن در قالب مقاله و حتی کتاب البته ناتمام و ناقص تألیف شده است؛ از جمله آقای غلام‌رضا عرفانیان در مقدمه قصص الانبیاء قطب‌الدین راوندی از انتشارات بنیاد پژوهش‌های اسلامی که به کوشش ایشان انجام شده، ۱۷۴ کتاب و منبع درباره قصص انبیا معرفی کرده است.
از آقای مهدی خراسانی در مجله آیینه پژوهش سال سوم شماره ۱۵ نیز مقاله‌ای تحت عنوان (پژوهشی در داستان‌های قرآن‌) منتشر شده که در مجموع ۵۵ کتاب راجع به قصص قرآن معرفی کرده است. به دنبال این مقاله و برای تکمیل آن آقای محمدعلی هاشم‌زاده مقاله (استدراک کتاب‌شناسی قصه‌های قرآن‌) را در آینه پژوهش شماره ۲۰ آورده است، که دربردارنده ۴۰۵ مقاله و کتاب می‌باشد. البته بیش از نیمی از آن را مقالات عربی و فارسی تشکیل می‌دهد که همگی از جلد دوم کتاب معجم‌الدراسات القرآنیه آقای عبدالجبار الرفاعی اخذ شده است. نیز در کتاب‌نامه بزرگ قرآن کریم به اشراف آقای محمدحسن بکایی که تاکنون فقط ۸ جلد آن چاپ شده و در آن کتاب‌ها و پایان‌نامه‌های دانشگاهی مربوط به قصص قرآن به صورت پراکنده آمده است.
در این مقاله، علاوه بر استفاده از منابع یادشده، از دیگر مآخذ همچون جلد اول دانش‌نامه قرآن صفحه ۴۱۲ که پایان‌نامه‌های تحصیلی را آورده است و جلد دوم صفحه ۱۸۳۸ و هم‌چنین از مجموعه (الموسوعة مصادر النظام الاسلامی‌) کتاب الاعلام و التبلیغ آقای عبدالجبار الرفاعی کتاب‌شناس سخت‌کوش معاصر بهره گرفته شده است. ناگفته پیداست این کتاب‌شناسی نیز هرگز داعیه کمال و تمام بودن ندارد و در مجموع تعداد ۴۶۴ کتاب و مقاله جمع‌آوری شده است.

نکات پایانی

[ویرایش]

در پایان نکاتی چند درباره اطلاعات داده شده در این کتاب‌شناسی و نظم حاکم بر آن یادآور می‌شود.

← کتاب‌های موجود


این کتاب‌شناسی در بردارنده کتاب‌ها، مقاله‌ها، پایان‌نامه‌های تحصیلی و حتی کتابچه‌های کم‌حجم و چند نسخه خطی می‌باشد، مع‌ذلک کتاب‌های غیر مستقل که بخش قصص قرآنی آن چندان قابل اعتنا نبوده و نیز آثار منظوم مربوط به قصص قرآن ثبت نشده است.

← تدوین براساس حروف الفبا


به خاطر سهولت کار مراجعان و نیز نامشخص بودن لقب بعضی از مؤلفان عرب‌زبان، این مجموعه براساس حروف الفبای نام کتاب یا مقاله تدوین شده است.
کتاب‌ها و مقالاتی بیش‌تر مد نظر بوده که اطلاعات کتاب‌شناختی کامل‌تری داشته‌اند؛ از‌این‌رو کتاب‌های خطی با اطلاعات ناقص کتاب‌شناختی کمتر آمده است.

← کیفیت ثبت اطلاعات در کتاب‌ها


کیفیت ثبت اطلاعات در مورد کتاب‌ها به ترتیب زیر است:

نام کتاب، نام مؤلف، نام مترجم (اگر مترجم داشته باشد)، وضعیت نشر (به ترتیب شامل: محل نشر، ناشر، تعداد و نوبت چاپ و سال نشر)، و تعداد صفحات کتاب. در پایان‌نامه‌ها به جای محل نشر، محل تنظیم آمده است.

← کیفیت ثبت اطلاعات در مقالات


کیفیت ثبت اطلاعات در مورد مقاله‌ها چنین است:

مقاله، نام نویسنده، نام مجله با مشخصات آن (به ترتیب شامل: سال نشر (س) شماره مجله (ع) تاریخ نشر مقاله، ابتدا و انتهای صفحات)، مقالات در حد یک یا دو صفحه، کمتر احصا شده‌اند.

← مدخل‌های ناقص


در مدخل‌های ناقص به جای علایم (بی‌تا) و (بی‌نا) بلافاصله مدخل بعدی آمده است.

← یک نکته


ناگفته نماند در این کتاب‌شناسی، کتاب‌های تاریخ و سیره که به داستان انبیا و قصص قرآن پرداخته، احصا نشده است. علاقه‌مندان به این مجموعه کتاب‌ها را به ناسخ التواریخ لسان‌الملک سپهر، الکامل فی التاریخ ابن اثیر، مروج‌الذهب مسعودی، تاریخ طبری، گزیده تاریخ بلعمی، تاریخ گزیده حمدالله مستوفی، حیوة القلوب علامه مجلسی، سیره ابن هشام، الفصول فی سیرة الرسول، ابن‌کثیر و... ارجاع می‌دهیم.

کتاب‌شناسی قصه‌های قرآن

[ویرایش]


← (آ)۱- (آخر مشهد للفتیه‌)، سید قطب، المعرفة، س‌۲، ع‌۲، ۱۳۹۴ ق، ص۵-۸.
۲- آدم از نظر قرآن، محمدجواد موسوی غروی، تهران: ناشر، مؤلف، ۱۳۶۴ش، ص۲۰۶.
۳- آدم علیه‌السلام، نمیر عنان. بغداد: مطبعة دارالرسالة،۱۹۷۹ م، ص۸۸.
۴- (آدم علیه‌السلام‌)، البهلی الخولی، المسلمون، ع‌۱،۱۳۷۳ ق، ص۸۵-۸۷.
۵- (آدم علیه‌السلام‌)، محمود الشرقاوی. الوعی الاسلامی، ع‌۲۱۶، ۱۴۰۲ ق، ص۷۰-۷۹.
۶- آدم و حوا، اسدالله داستانی بنیسی. قم: بنیسی، ۱۳۶۵ ش، ص۸۷.
۷- آدم و حوا، عبدالکریم بی‌آزار شیرازی. تهران: نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۵۵ ش، ص۶۸.
۸- (آدم و حوا)، سید مهدی آیت‌اللهی. تهران: جهان آرا، سوم،۱۳۶۷ ش، ص۲۴.
۹- الآفاق الفنیه فی قصة القرآنیه، محمد ناجی مشرح. جده: دارالمجتمع، اول، ۱۴۱۲ ق، ص۱۲۱.
۱۰- آفرینش آدم و سر سجود ملائکه، مریم شعبان‌زاده. کارشناسی ارشد، محل تنظیم: تربیت معلم،۱۳۷۳ش.
۱۱- (آفرینش هنری در قرآن‌)، سید قطب، مترجم، محمدمهدی فولادوند، تهران: بنیاد قرآن، دوم، ۱۳۶۰ش، ص۲۰۸. عنوان اصلی ( (التصویر الفنی فی القرآن‌).
۱۲- آنها که در گهواره سخن گفتند، سید احمد واحدی. قم: شفق، ص۱۲۸.
۱۳- آیات ذوالقرنین، قرآن با دانش سازگار است، عطاءالله شهاب‌پور. تهران: انجمن تبلیغات اسلامی، ۱۳۲۳ش، ص۲۵.

← (الف‌)۱۴- ابراهیم، سید محمود طالقانی، تهران: حر، ص۴۰.
۱۵- ابراهیم، عفیف عبدالفتاح طباره. مترجم، حمید شریفی و کریم زمانی، تهران: حکمت، ۱۳۵۸ش، ص۵۲.
۱۶- ابراهیم ابوالانبیاء، السحار عبدالحمید جوده. قاهره:مکتبة مصر، ۱۹۶۵م، ص۳۵۴.
۱۷- ابراهیم اسوه ارزش‌های اخلاقی و انسان برتر و الگوی ارائه شده در قرآن، عبدالعلی بازرگان. تهران: ناشر مؤلف، اول، ۱۳۷۲ ش، ص۱۶۰.
۱۸- ابراهیم بت‌شکن یا قهرمان توحید، مصطفی زمانی. دوم، ص۱۷۵.
۱۹- ابراهیم خلیل‌الله، غلام‌علی شعبانی. تهران: ناشر مولف، ۱۳۶۲ ش، ص۴۸. این کتاب تلخیص و برگرفته از کتاب قصص قرآن رسولی محلاتی می‌باشد.
۲۰- (ابراهیم خلیل‌الله‌)، نصرالدین عبداللطیف، التصوف الاسلامی، س‌۱۰، ع‌۳، ۱۹۸۸م، ص‌۵۴-۵۵.
۲۱- ابراهیم در مصاف با شرک نمرود، یوسف صدیق، مقدمه و ترجمه محمد شریف حجتی، تهران: نشر فرهنگ اسلامی، دوم، ۱۳۷۲ ش، ص۵۲.
۲۲- ابراهیم علیه‌السلام پدر توحید، علی ثقفی، انتشارات هاد، دوم، ۱۳۷۵ ش، ص۸۰.
۲۳- (ابراهیم فی التصور الاسلامی‌)، احمد جنتی، التوحید، ع‌۲۷،۱۴۰۷، ص‌۱۱۳-۱۱۹.
۲۴- ابراهیم قهرمان توحید، محمد نقدی، تهران: اسوه، اول،۱۳۷۳ ش، ص۱۱۱.
۲۵- ابراهیم مردی که خانه کعبه را ساخت، میرابوالفتح دعوتی، قم: کتاب‌خانه سیار حائری تهرانی، ۱۳۵۲ ش، ص۴۰، مصور.
۲۶- ابراهیم و لوط راست قامتان جاودانه تاریخ، محمد محمدی اشتهاردی، قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، ۱۳۶۵ ش، ص۲۲۲.
۲۷- ابرقو در رابطه با داستان اصحاب رس و زمان و مکان احتمالی آنها، حبیب‌الله فضائلی، اصفهان: میثم تمار،۱۳۶۳ ش، ص۱۵۷، مصور.
۲۸- (ابلیس فی القرآن و الحدیث‌)، محمد باقر حجتی. الثقافة الاسلامیة، ع‌۲۹، رجب و شعبان ۱۴۱۰ ق، ص۱۲۸-۱۶۲.
۲۹- ابلیس و آدم، غلام احمد پرویز. ۱۹۵۴م.
۳۰- (ابلیس و النبوة‌)، دانیال قبیسی. المعارج، ع‌۱۰، ربیع‌الاول ۱۴۱۲ ق، ص۹۰-۹۴.
۳۱- احسن التواریخ، زندگانی پیامبران از آدم تا خاتم، حسن لواسانی نجفی. تهران: کانون شریعت، ج۲، ۱۳۶۳ ش.
۳۲- احسن القصص، ملک حسن علی شرق‌پور، لاهور:رفیق عام پریس، ص۸۰.
۳۳- احسن القصص، سید محمدبن علی النقوی النصیرآبادی، بیهارهند: صبح الصادق، ۱۳۰۵ ق، ص۸۱۲
۳۴- احسن القصص تفسیر سوره یوسف، غلام رسول عالم‌پوری. لاهور: آکادمی ادبی پنجاب، ۱۹۱۶ م، ص۳۵۹.
۳۵- احسن القصص، قصص الانبیاء باسلوب تحلیلی قرآنی حدیث، کمال مصطفی شاکر. دمشق: دارالمعرفة، ص۲۹۶.
۳۶- (احسن القصص‌)، احمد هلیل. هدی الاسلام، ع‌۷، ۱۴۰۲ ق، ص۶۸۰-۶۸۳.
۳۷- اخبار الامم المبادة فی القرآن، عاتق‌بن غیث البلادی. مکة المکرمة: دار مکة، ۱۴۱۲ ق، ص۲۳۵.
۳۸- الاخلاق القرآنیة (التفسیر الموضوعی للقرآن)، زهیر الاعرجی. بیروت: دارالزهراء، ۲ ج، اول،۱۴۰۷ ق، ص۳۳۶. بحث مربوط به قصص در فصل چهارم ص‌۳۰۳-۳۳۱ می‌باشد.
۳۹- ادریس پیامبر، مرتضی امین فروغی، تهران: اعلمی، ۱۳۶۴ ش.
۴۰- ادریس فضانورد، مصطفی زمانی. تهران: اشرفی،۱۳۴۹ ش، ۶۲ ص.
۴۱- (استدراک کتابشناسی قصه‌های قرآن‌)، محمدعلی هاشم‌زاده. آینه پژوهش، س ۴، ش‌۲۰، مرداد و شهریور ۱۳۷۲، ص۹۴.
۴۲- اسرائیلیات القرآن، محمدجواد مغنیه، بیروت: دارجواد - دارالتیار الجدید،۷ ص۷۴۶.
۴۳- الاسرائیلیات و اثرها فی کتب التفسیر، رمزی نعناعة. دمشق: دارالقلم بیروت: دارالبیضاء، ۱۳۹۰ ق، ص۴۹۳.
۴۴- اسکندر و ادبیات ایران و شخصیت مذهبی اسکندر، سید حسن صفوی، تهران: امیرکبیر، اول، ۱۳۶۴ ش، ص۴۰۷.
۴۵- اسلام و هنر، محمود بستانی. مترجم، حسین صابری، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، بحث مربوط به قصص قرآن، صص۱۵۸-۲۲۶.
۴۶- (اشارات فنی بر قصه‌های قرآن‌)، علی ولی‌زاده، بصائر، ش۲ و ۳.
۴۷- اشعیا نبی بنی‌اسرائیل، محمود احمد المراغی، بیروت:
۴۸- اصحاب الاخدود، محمد احمد برانق. مترجم، کاظم پورجوادی، تهران: نگاه، ۱۳۶۶ش.
۴۹- (اصحاب الاخدود)، معالی عبدالمجید. الوعی الاسلامی، س ۱۵، ع‌۱۸۰،۱۳۹۹، ص‌۱۸۰.
۵۰- اصحاب الاخدود، مرتضی امین فروغی. تهران: اعلمی، ص۱۶.
۵۱- اصحاب فیل، سعید بیانی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ص۲۰.
۵۲- اصحاب سبت، عمادالدین طبسی. قم: ۱۳۵۴ ق، ص۴۰.
۵۳- اصحاب فیل، میرابوالفتح دعوتی. قم: شفق، ۱۳۵۸ ش.
۵۴- اصحاب فیل، محمد صادق موسوی گرمارودی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۶۶ ش، ص۳۷.
۵۵- (اصحاب الفیل و طیر ابابیل و حجارة من سجیل‌)، العربی، ع‌۹۷، دسامبر ۱۹۶۶ م، ص‌۱۴۰.
۵۶- اصحاب القریه، محمد احمد برانق، مترجم، کاظم پورجوادی، تهران: نگاه، ۱۳۶۶ ش، ص۱۹.
۵۷- اصحاب کهف، توفیق حکیم. مترجم، ابوالفضل طباطبایی، تهران: انجمن کتاب،۱۳۳۳ ق، ص۱۰۴.
۵۸- اصحاب کهف، ابوالکلام آزاد. لاهور: انتشارات شعاع ادب، ۱۹۶۲ م، ص۱۴۴.
۵۹- اصحاب الکهف، میر ابوالفتح دعوتی. قم: شفق، ۱۳۵۸ ش، ص۳۲.
۶۰- اصحاب الکهف، محمد کامل حسن. بیروت: انتشارات المکتب العالمی.
۶۱- (اصحاب الکهف‌)، حامد الجوهری. الهدایة، س‌۱۵، ع‌۱۶۹، ۱۴۱۲ ق، ص‌۵۷-۶۳.
۶۲- (اصحاب الکهف‌)، محمد عبدالسلام، منار الاسلام، س‌۱۰، ع‌۲، ۱۴۰۵ ق، ص‌۶۷.
۶۳- اصحاب کهف و ذوالقرنین، اسد سزایی سنبلوک. استانبول: انتشارات آیدینلک، ۱۹۴۳ م، ص۴۸.
۶۴- اصحاب الکهف و الرقیم، محمد امین. استانبول: دارالطباعة العامرة، ۱۲۶۴ ق، ص۴۲.
۶۵- (اصول الدعوة من خلال القصة القرآنیة‌)، محمود عماره. منبر الاسلام، س‌۴۶، ع‌۱۱.
۶۶- (اضواء علی تفسیر سورة یوسف من خلال اللغة المصریة القدیمة، رمضان السید. دراسات عربیة و اسلامیة، ع‌۸،۱۹۸۹ م، ص۱۴-۵۷.
۶۷- (امراة العزیز)، ابراهیم علی ابوالخشب. الامة، س‌۵، ع‌۵۸، شوال ۱۴۰۵ ق، ص‌۳۴.
۶۸- الانبیاء، حیاتهم - قصصهم، عبدالصاحب حسنی عاملی. بیروت: الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۱ ق، ص۵۲۵.
۶۹- الانبیاء فی القرآن، محمود الشرقاوی. قاهرة: مؤسسة دارالشعب، ۱۹۸۲م، ص۲۲۲.
۷۰- انبیاء قرآن، محمد جمیل احمد. لاهور: ۱۹۵۴م.
۷۱- (الانبیاء... محاولة لدراسة القصة القرآنیة‌)، حسین شحادة. العرفان، ع‌۱،۱۴۰۶ ق، ص۱۴-۲۷؛ ع‌۲،۱۴۰۶ق، ص۳۴-۵۱.
۷۲- (الانبیاء و الآباء الاولون فی القرآن‌)، نظیر جاهل. المعارج، ع ۱۰، ربیع‌الاول ۱۴۱۲، ص‌۱۵-۲۹.
۷۳- (الانبیاء یستقون من نبع واحد)، احمد حسن الباقوری. العروة الوثقی، ع‌۲۸، ۱۴۰۲، ص‌۱۱.
۷۴- انسانی که صد سال را در خواب گذراند، مهدی ملایی. اردستان: انجمن اسلامی شهید رجایی، ۱۳۶۱ ش، ص۲۰.
۷۵- ان مثل عیسی عندالله کمثل آدم، حسن عزالدین الجمل، بیروت: دارالکتاب العربی، اول، ۱۴۰۴ ق، ص۱۴۲.
۷۶- انهدام شهر لوط، منوچهر مطیعی. تهران: گوتنبرگ، اول، ۱۳۷۲ ش، ص۲۸۰.
۷۷- اهل الکهف، احمد بهجت، عربستان: دارالشروق.
۷۸- اهل الکهف فی التوراة و الانجیل و القرآن، احمد علی مجدوب. قاهرة: الدار المصریة اللبنانیة، اول، ۱۴۱۰ ق، ص۲۷۲.
۷۹- اینک سرزمین حجر، محمد صادق موسوی گرمارودی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۶۲ ش، ص۳۹.
۸۰- ایوب، حسن جلایر. تهران: پیام کودک، ۱۳۶۰ ش، ص۱۲۴.
۸۱- ایوب پیامبر، محمد کاظم وافی. قم: نشر تکبیر، ص۳۱.
۸۲- ایوب و صالح، حسن جلایر. تهران: روزبه، ص۲۳.

← (ب‌)۸۳- بابا آدم، مصطفی زمانی. تهران:کتابفروشی اشرفی، ۱۳۴۹ ش، ص۵۶.
۸۴- با پیغمبران در قرآن، عفیف عبدالفتاح طبارة. مترجم، احمد حواری نسب، سنندج: امیرکبیر، ۴۹۴ ص.
۸۵- بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، محمدباقر مجلسی. تهران: دارالکتب الاسلامیة، ۴ جلد: ج۱۱‌، ص۳۹۶؛ ج۱۲‌، ص۳۸۹؛ ج‌۱۳، ص۴۶۱؛ ج‌۱۴، ص۵۲۴.
۸۶- بحوث فی قصص القرآن، السید عبدالحافظ عبدربه. بیروت: دارالکتاب البنانی، اول، ۱۹۷۲ م، ص۳۲۹.
۸۷- بحوث فی قصص القرآن. محمد عبدالمنعم الخفاجی. بیروت: دارالکتاب اللبنانی.
۸۸- (بدایة الحسد و نهایته فی قضیة قابیل و هابیل‌)، محمد سید طنطاوی، منبر الاسلام، س‌۴۹، ع‌۷، ۱۴۱۱ ق، ص‌۸.
۸۹- بدایع الاسماء القصصی، عبدالحافظ عبدربه. بیروت: دارالکتاب اللبنانی، ۱۹۷۲م.
۹۰- بررسی هنری بهترین قصه قرآن، حسینعلی جعفری، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، اول،۱۳۷۷ ش،۱ ص۱۷۶.
۹۱- برگزیده‌ای از قصص الانبیاء، ابواسحاق نیشابوری. به کوشش، کاوه گوهرین، تهران: امیرکبیر، اول، ۱۳۶۴ ش، ص۸۰.
۹۲- بشارت عیسی مسیح‌علیه‌السلام، مرتضی میرفخرایی. تهران: ۱۳۴۹ ش، ص۳۴۳.
۹۳- (بطولة الانبیاء فی القصة القرآنیه‌)، عبدالحسین صادق. المعارج، ع‌۶، ۱۴۱۱ ق، ص‌۷۳-۷۷.
۹۴- بنواسرائیل فی القرآن، السید رزق الطویل. قاهره: دارالمعارف، ۱۹۸۰ م.
۹۵- بنواسرائیل فی القرآن الکریم، محمد عبدالسلام ابوالنیل. مدینه نصر: دارالفکر الاسلامی، دوم، ۱۴۰۸.
۹۶- بنو اسرائیل فی القرآن و السنة، محمد سید طنطاوی. قاهره: الزهراء للاعلام العربی، اول،۱۴۰۷ ق، ۷۰۲ ص.
۹۷- بنواسرائیل و موقفهم من الذات الالهیه و الانبیاء، عبدالشکوربن محمد امان. رساله دکترا، (محل تنظیم:) مکه، کلیة الشریعة جامعة ام‌القری،۱۴۰۳ ق.
۹۸- بنو اسماعیل فی آثار الامم، حامد عوض‌الله. بیروت: دار و مکتبة الهلال، ۱۹۸۸م، ص۷۵.
۹۹- بنوعامر قوم ابراهیم الخلیل‌علیه‌السلام، حامد عوض الله. بیروت: دارومکتبة الهلال، ۱۹۸۸م، ص۹۴.
۱۰۰- بنی اسرائیل در تیه، سیدمحمد شیرازی. تهران: انتشارات علامه، اول، ۱۳۹۱ ق.
۱۰۱- (بوی پیراهن یوسف‌ علیه‌السلام‌)، محمدهاشم مصاحب. تهران: عادیات،۱۳۷۶ش، ص۵۶.
۱۰۲- بهانه‌های بنی‌اسرائیل، فرزانه زنبقی. تهران: لک‌لک، اول،۱۳۷۶ ش، ص۱۱۶.
۱۰۳- (بهترین قصه‌ها - گزیده‌ای از قصه‌های قرآن‌)، رضا شیرازی. تهران: پیام نور، ۴ ج، اول، ۱۳۷۰ ش.
۱۰۴- بهشت زمین، مصطفی زمانی. تهران: اشرفی، ۱۳۴۹ش، ص۶۷.
۱۰۵- البیان القصصی فی القرآن الکریم، ابراهیم عوضین. ریاض: دارالاصالة، دوم ۱۴۱۰ ق، ص۱۷۱.
۱۰۶- (بین القصص القرآنی و القصة الحدیثه‌)، العالم، ع‌۱۳، ۱۹۸۴، ص‌۴۸.
۱۰۷- (بین موسی و العبد الصالح‌)، سید قطب. الطلیعة الاسلامیه، س‌۲، ع‌۲۳، ۱۴۰۵، ص۵-۹.

← (پ‌)۱۰۸- (پرتوی از قصص قرآن در آثارسعدی‌)، محمدحسین یاسایی‌. پایان‌نامه تحصیلی، محل تنظیم: دانشگاه تهران دانشکده ادبیات.
۱۰۹- پژوهشی در جلوه‌های هنری داستانهای قرآن، محمود بستانی. مترجم، محمدحسین جعفرزاده، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس، ج۲، اول، ۱۳۷۱، ج‌۱/ ۵۳۲ص و ج ۲ / ص۵۸۴.
۱۱۰- پژوهشی در قصه اصحاب کهف، جلال ستاری. تهران: انتشارات مرکز، اول،۱۳۷۶ ش، ص۱۲۸.
۱۱۱- پژوهشی در قصه یونس و ماهی، جلال ستاری. تهران: نشر مرکز، اول،۱۳۷۷ ش، ص۱۴۴.
۱۱۲- پژوهشی در قصه‌های قرآن، حسین فعال عراقی‌نژاد. کارشناسی ارشد، محل تنظیم: دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۷۴ ش، در سال‌۱۳۷۷ در نشر سبحان چاپ شده است.
۱۱۳- پند دنیا، محمد مهدی تاج لنگرودی. تهران: خزر، ۱۳۵۹ ش، ص۲۷۵.
۱۱۴- پیام‌آوران توحید، علی‌اکبر کسمایی. تهران: اقبال، ۱۳۶۰ ش، ص۳۶۹.
۱۱۵- پیامبران (پژوهش در جلوه‌های هنری داستان‌های قرآن‌)، جواد فاضل. تهران: علی‌اکبر علمی، ج۲، اول، ۱۳۳۹ ش، دوم، ۱۳۶۲ ش.
۱۱۶- پیش از آتش، (مجموعه داستان‌های قرآن کریم)، مهرداد غفارزاده، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اول، ۱۳۷۴ ش، ص۳۶.
۱۱۷- پیشگامان کهف، سید اکبر پرورش. قم: انتشارات شفق، ۱۳۶۱ ش، ص۱۴۴.

← (ت‌)۱۱۸- تاریخ انبیاء، محسن فیض. انتشارات خواجو، اول، ۱۳۷۴ ش.
۱۱۹- تاریخ انبیاء، (حماسه بت‌شکنان)، عزیزالله کاسب. تهران: گلی، اول، ۱۳۷۴ ش، ص۷۵۶.
۱۲۰- تاریخ انبیاء، علی اکبر سعیدی سیرجانی. تهران: انتشارات سعیدی، چهارم،۱۳۶۹ ش، ص۴۷۵.
۱۲۱- تاریخ انبیاء، (قصه‌هایی از قرآن از آدم تا خاتم)، سید رضا صدر. تهران: سعیدی، ص۴۴۲.
۱۲۲- تاریخ انبیاء اولی‌العزم، ضیاءالدین دری. تهران.
۱۲۳- تاریخ الانبیاء فی ضوء القرآن الکریم و السنة النبویه، محمد الطیب النجار. قاهره.
۱۲۴- تاریخ انبیاء یا قصص قرآن، حسین عمادزاده. کتاب‌فروشی اسلام، ج۲، بیست و ششم، ۱۳۶۳ ش، سی‌وسوم، ۱۳۷۱ ش، ص۸۸۰.
۱۲۵- تاریخ انبیاء یا قصص قرآن، سید نبی‌الدین اولیایی، تهران: گنجینه، ۱۳۶۳ ش، ص۷۶۸.
۱۲۶- تاریخ پیغمبران اولی‌العزم، عبدالحمید بلاغی. تهران: ابن‌سینا، ۱۳۷۱ ق، ص۱۲۱.
۱۲۷- تاریخ زندگی پیامبران، منوچهر مطیعی. تهران: گوتنبرگ، ۵ج، ۱۳۴۱ ش.
۱۲۸- تاریخ مقدس انبیاء، موسی لاریجانی و ع - نریمانوف تفلیسی. تهران: ۱۳۳۷ ق، ص۱۷۳.
۱۲۹- تاریخ و قصص انبیاء، ملامحمد جویری. تهران: جاویدان.
۱۳۰- (تاملات فی سورة الکهف فی ضوء ما بحث عن شخصیة ذی القرنین‌)، امتیاز علی عرشی. مجمع العلمی الهندی، ع‌۱، ۱۳۹۷ ق، ص‌۱۶-۴۳.
۱۳۱- تاملات فی شخصیة ذی‌القرنین، سلمان عابد الندوی. بیروت: موسسة الرسالة، دوم، ۱۴۰۹ق، ص۱۱۱.
۱۳۲- (تحقیق درباره امثال و قصص قرآن و اهمیت آن‌)، صدیقه زارعی محمود، رساله کارشناسی ارشد، محل تنظیم: دانشگاه تهران، ۱۳۶۹ ش.
۱۳۳- (تحقیق در محاورات داستانی قرآن براساس کتاب (الحوار فی القرآن‌)، زهره وحیدمنش. کارشناسی ارشد، محل تنظیم: دانشگاه تهران، ۱۳۷۳ ش.
۱۳۴- (تحلیل قصص قرآن‌)، ادریس سنگل. رساله دکترا، محل تنظیم، دانشکده الهیات دانشگاه آنکارا، ۱۹۸۹ م.
۱۳۵- تحلیلی نو از قصص قرآن، محمد تقی ملبوبی. تهران: امیرکبیر، اول،۱۳۷۶ ش، ص۱۶۰.
۱۳۶- (التحلیل النفسی فی القصص القرآنی‌)، حسن محمد الشرقاوی. الفیصل، س‌۸، ع‌۹۶، ۱۴۰۵ق، ص‌۷۰.
۱۳۷- (التربیة الاخلاقیة فی القصة القرآنیة‌)، انوار المظفر، رساله کارشناسی ارشد، محل تنظیم: بغداد، کلیة الشریعة، ۱۴۰۷ ق.
۱۳۸- التربیة الانسانیة فی القصص القرآنی، عبدالمحسن قاسم البزاز، قاهره: دارالصابونی، اول، ۱۹۸۹ م، ص۱۸۰.
۱۳۹- ترتیب اللطیف فی قصة الکلیم و الحنیف، اشرف علی تهاونی. پاکستان: تهانة بهون، ۱۹۲۳م.
۱۴۰- ترجمه تفسیر طبری (قصه‌ها)، جمعی از علمای ماوراءالنهر. ویرایش، جعفر مدرس صادقی، تهران: نشر مرکز، دوم، ۱۳۷۵ ش، ص۴۷۴.
۱۴۱- ترقیم فی قصة اصحاب الکهف و الرقیم، سرسید احمدخان. لاهور: مصطفی پرس، ص۶۹.
۱۴۲- التصویر الفنی فی القرآن، سید قطب. بیروت: دارالشروق، ۱۴۰۳ ق، ص۲۰۸. این کتاب تحت عنوان (تصویر فنی - نمایش هنری در قرآن)، توسط محمدعلی عابدی در سال ‌۱۳۵۹ در ۳۶۸ صفحه ترجمه شده است.
۱۴۳- التعبیر الفنی فی القرآن، بکری شیخ امین. بیروت: دارالشروق، ۱۳۹۶ ق.
۱۴۴- تفسیر سوره یوسف، محمدتقی اشراقی. قم: کتابخانه اسماعیلیان، ص۲۱۲.
۱۴۵- تفصیل آیات القرآن الکریم، کتاب المستدرک، ادوارد مونتیه، ژول لابوم. مترجم به عربی، محمدفؤاد عبدالباقی و به فارسی الهی قمشه‌ای، تهران: کتاب‌فروشی اسلامی، ۱۳۵۱ ش، بخش مربوط به قصص و تاریخ از ص۱۲-۲۲۰.
۱۴۶- (تکرار القصص فی القرآن‌)، کامل السید شاهین. الوعی الاسلامی، ۲، ۲۴۴، ۱۳۸۶ ق، ص‌۲۰.
۱۴۷- (التکرار القصصی فی القرآن‌)، عبدالکریم الخطیب، الوعی الاسلامی، س‌۸، ۹۶۴، ۱۳۹۲ ق، ص‌۲۷.
۱۴۸- (التکرار القصصی فی القرآن‌)، کمال السید شاهین. الوعی الاسلامی، س‌۲، ۲۴۴، ۱۳۸۶ ق، ص‌۲۰.
۱۴۹- تنزیه الانبیاء عما نسب الیهم حثالة الاغنیاء، علی ابن احمد البستی الاموی. بیروت: دارالفکر المعاصر، اول، ۱۴۱۱، ص۱۹۱.
۱۵۰- (التنوع القصصی فی القرآن الکریم‌)، محمد قطب عبدالعال. القافله، ع‌۱۰، ۱۴۱۱ ق، ص‌۱۰-۱۳.

← (ث‌)۱۵۱- (ثورة النبی موسی و دولة المستضعفین‌)، سلمان محمد دراسات و بحوث، س‌۲، ع‌۴، ۱۴۰۲ ق، ص۲۱-۱۱۹.

← (ج‌)۱۵۲- الجامع لمواضیع آیات القرآن الکریم، محمد فارس برکات. قم، دارالهجرة، ۱۴۰۴ ق، ص۶۶۰، بحث مربوط به قصص ص‌۲۴۳-۲۶۱ و ۴۲۸-۴۶۸.
۱۵۳- (الجانب الفنی فی القصة القرآنیه، منهجها و اسس بنائها)، خالد احمد ابوجندی، العالم، ع‌۱۵۹،۱۹۸۷، ص‌۶۶.
۱۵۴- (جدول قصص قرآنی‌)، مرتضی کرباسی. صحیفه مبین، ش‌۲.
۱۵۵- جمال انسانیت‌یا تفسیر سوره یوسف، نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی. قم: نشر دانش، ۱۳۶۴، ص۳۴۰.
۱۵۶- جنگ آدم و ابلیس، داستان آدم و حوا، هابیل و قابیل، غلامرضا انصاف‌پور، تهران: کانون کتاب، ۱۳۴۵، ص۱۷۱.
۱۵۷- (الجوانب النفیسه فی قصة یوسف‌علیه‌السلام‌)، النفس المطمئنه، س‌۶، ع‌۲۶، ۱۹۸۹، ص‌۱۲.

← (چ‌)۱۵۸- (چرا بعضی آیات و داستان‌ها در قرآن تکرار شده‌)، مکتب اسلام، س‌۹، ع‌۶، ۱۳۸۸ ق، ص‌۶۶.
۱۵۹- چهره یهود در قرآن، عفیف عبدالفتاح طبار. مترجم، سید مهدی آیت‌اللهی، قم: جهان‌آرا، ص۵۰۸.
۱۶۰- چهره‌های محبوب و منفور در قرآن، حسین انصاریان، تهران:المهدی، اول، ۱۳۶۲ ش، ص۱۰۷.

← (ح‌)۱۶۱- حضرت آدم و حوا، حسین خراسانی با همکاری علی اصغر فیاض. تهران: کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی، ۱۳۴۹ ش.
۱۶۲- حضرت آدم و فرزندانش، هابیل و قابیل، مرتضی امین فروغی. تهران: اعلمی، ۱۳۶۴ش، ص۱۶.
۱۶۳- حضرت ابراهیم‌ علیه‌السلام، میر ابوالفتح دعوتی. قم: شفق، ۱۳۵۸ ش، ص۳۲.
۱۶۴- حضرت ابراهیم‌ علیه‌السلام، مصطفی وجدانی. تهران: پیام آزادی، ۱۳۶۶ ش، ص۱۶.
۱۶۵- حضرت ابراهیم‌ علیه‌السلام، حسین خراسانی و علی اصغر فیاض. تهران: کمیته ملی پیکار جهانی با بی‌سوادی، ۱۳۴۹ ش.
۱۶۶- (حضرت ابراهیم قهرمان توحید)، آیة الله جعفر سبحانی. مکتب اسلام، س‌۱، ع‌۷، ۱۳۷۸ ق، ص۴۵-۴۹ و شماره‌های ۸،۹، ۱۰
۱۶۷- حضرت اسماعیل‌ علیه‌السلام، (با ترجمه انگلیسی)، گروه زبان‌شناسی آستان قدس. مشهد: آستان قدس رضوی.
۱۶۸- حضرت ایوب‌ علیه‌السلام، مصطفی وجدانی. تهران: پیام آزادی،۱۳۶۹ ش، ص۳۱۶.
۱۶۹- حضرت داوود علیه‌السلام، میر ابوالفتح دعوتی. قم: شفق، ۱۳۵۸ ش، ص۳۲.
۱۷۰- حضرت شعیب‌ علیه‌السلام، میر ابوالفتح دعوتی. قم: شفق، ۱۳۵۸ ش، ص۳۲.
۱۷۱- حضرت عیسی‌ علیه‌السلام، میر ابوالفتح دعوتی. قم: شفق، ۱۳۵۸ ش، ص۳۲.
۱۷۲- حضرت عیسی‌ علیه‌السلام، جلال پورمیر. مشهد: آستان قدس رضوی، ۱۳۷۲ ش.
۱۷۳- حضرت موسی‌ علیه‌السلام، گروه زبانشناسی آستان قدس. مشهد: آستان قدس رضوی.
۱۷۴- حضرت موسی‌ علیه‌السلام، میر ابوالفتح دعوتی. قم: شفق، ۱۳۵۸ ش، ص۳۲.
۱۷۵- حضرت موسی‌ علیه‌السلام، مصطفی وجدانی. تهران: پیام آزادی،۱۳۶۶ ش، ص۱۶.
۱۷۶- حضرت نوح‌ علیه‌السلام، علی موسوی گرمارودی. تهران: نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۸ ش، ص۳۱.
۱۷۷- حضرت نوح‌ علیه‌السلام، مصطفی وجدانی. تهران: پیام آزادی، ۱۳۶۶ ش، ص۱۶.
۱۷۸- حضرت نوح‌ علیه‌السلام، گروه زبانشناسی آستان قدس. مشهد: آستان قدس رضوی.
۱۷۹- حضرت نوح‌ علیه‌السلام، میر ابوالفتح دعوتی. قم: شفق، ۱۳۵۸ ش، ص۳۱.
۱۸۰- حضرت هودعلیه‌السلام، میر ابوالفتح دعوتی. قم: شفق، ۱۳۵۸ ش، ص۳۱.
۱۸۱- حضرت یحیی و زکریا علیهماالسلام، میرابوالفتح دعوتی. قم: شفق، ۱۳۵۸ ش، ص۳۱.
۱۸۲- حضرت یوسف‌ علیه‌السلام، میر ابوالفتح دعوتی. قم: شفق، ۱۳۵۸ ش، ۳۲ ص.
۱۸۳- حضرت یوسف‌ علیه‌السلام، گروه زبانشناسی آستان قدس. مشهد: آستان قدس رضوی.
۱۸۴- حضرت یونس‌ علیه‌السلام، میر ابوالفتح دعوتی. قم: شفق، ۱۳۵۸ ش، ۳۲ ص.
۱۸۵- حکایات عن القرآن، عبدالودود یوسف. بیروت: دارالرشید.
۱۸۶- (حلیة یوسف‌)، نجاشی علی ابراهیم. الوعی الاسلامی، س‌۱۷، ع‌۱۹۴، ۱۴۰۱ ق، ص‌۹۹.
-۱۸۷ (الحواء زوج آدم‌)، ایزنبوغ. بیروت:دائرة‌المعارف الاسلامیه، ج‌۸، ص۱۳۵-۱۳۷.
-۱۸۸ (حول اصحاب الفیل‌)، محمد رجب البیومی. الوعی الاسلامی، س‌۱۴، ع‌۱۶۲، ۱۳۹۸ ق، ص‌۱۷.
-۱۸۹ (حول الفن القصصی فی القرآن‌)، احمد الشایب، الازهر، ع‌۷، ۱۹۵۴ م، ص‌۸۵۷-۸۶۱.
-۱۹۰ حیاة آدم، محمود شلبی. بیروت: دارالجیل، چهارم،۱۴۰۷ ق، ص۱۲۸.
-۱۹۱ حیاة آسیه امراة فرعون، محمود شلبی. بیروت: دارالجیل، اول، ۱۴۰۸ ق،۳۹۹ ص۳۹۹.
-۱۹۲ حیاة ابراهیم، محمود شلبی. بیروت: دارالجیل، چهارم، ۱۴۰۲ ق، ص۴۷۸.
۱۹۳- حیاة اسماعیل، محمود شلبی. بیروت: دارالجیل، اول،۱۴۰۹ ق، ص۳۱۹.
۱۹۴- حیاة اصحاب کهف، محمود شلبی. بیروت: دارالجیل، اول، ۱۴۰۵ ق، ص۳۰۹.
۱۹۵- حیاة اهل الجنة، محمود شلبی. بیروت: دارالجیل، ص۳۱۸.
۱۹۶- حیاة ایوب، محمود شلبی. بیروت: دارالجیل، سوم، ۱۴۰۹ ق، ص۲۳۸.
۱۹۷- حیاة الخلیل ابراهیم‌علیه‌السلام، عبدالتواب یوسف. قاهره: دارالکتاب المصری.
۱۹۸- حیاة داوود، محمود شلبی. بیروت: دارالجیل، سوم، ۱۴۰۵ ق، ص۲۰۸.
۱۹۹- حیاة سلیمان، محمود شلبی. بیروت: دارالجیل، ص۳۸۲.
۲۰۰- (حیاة السید المسیح‌علیه‌السلام، فی ضوء القرآن الکریم‌)، آیة الله جعفر سبحانی. نورالاسلام، س‌۱، ع‌۹،۱۴۰۹ ق، ص۸-۱۱.
۲۰۱- (حیاة السید المسیح فی ضوء الکتاب و السنة‌)، آیة الله جعفر سبحانی، التوحید، ع‌۴۴، ۱۴۱۰، ص‌۸۳-۱۰۲.
۲۰۲- حیاة مریم، محمود شلبی. بیروت: دارالجیل، دوم، ۱۴۰۷ ق، ص۴۱۵.
۲۰۳- حیاة المسیح، محمود شلبی. بیروت: دارالجیل، دوم، ۱۴۰۹ ق، ص۵۰۴.
۲۰۴- حیاة موسی، محمود شلبی. بیروت: دارالجیل، ص۵۵۰.
۲۰۵- حیاتنا و قصص القرآن، محمد سعید مرجان راضی، طرابلس: داراقرء، ص۷۷.
۲۰۶- حیاة نوح، محمود شلبی. بیروت: دارالجیل، دوم،۱۴۰۹ ق، ص۳۱۱.
۲۰۷- حیاة یحیی، محمود شلبی. بیروت: دارالجیل، دوم،۱۴۰۷ ق، ص۳۱۱.
۲۰۸- حیاة یوسف، محمود شلبی. بیروت: دارالجیل، اول، ص۲۳۲.
۲۰۹- حیاة یونس، محمود شلبی. بیروت: دارالجیل، اول، ۱۴۰۵ ق، ص۱۲۷.

← (خ‌)۲۱۰- (خصائص القصة القرآنیة‌)، فتحی رضوان. منبر الاسلام، ۱۹۷۶ م، ص‌۲۴.
۲۱۱- الخضر بین الواقع و التهویل، محمد خیر رمضان یوسف. دمشق: دارالمصحف، اول، ۱۴۰۴ق، ص۳۶۸.
۲۱۲- خلاصة الاخبار مشتمل بر تاریخ انبیاء از آدم تا خاتم، محمدمهدی موسوی. تهران: فرودسی، ص۲۱۹.

← (د)۲۱۳- داستان آدم و حوا، حسن فیروزخانی. تهران: مفید، ۲۸ ص۲۸.
۲۱۴- داستان ابراهیم، محمدبن جریر طبری. به کوشش سید ناصر امیری، تهران: امیرکبیر، اول، ۱۳۶۴ ش، ص۷۰.
۲۱۵- (داستان اصحاب کهف در تاریخ‌)، انیس فریحه، الدراسات الادبیة، س‌۵، ۱۳۴۲ ش، ص‌۱۶۵-۲۷۹.
۲۱۶- داستان پیامبران، سید علی موسوی گرمارودی. تهران: قدیانی، ۲ ج، اول،۱۳۷۳ ش، ج‌۲۲۷، ص۱، ج۲، ص۲۴۰.
۲۱۷- داستانهای آسمانی، شریف رحمانی. بدر، ۲ج، ۱۳۵۸ ش، ج‌۱، ص۲۱۸. ج‌۲۲۶، ص۲.
۲۱۸- داستانهای پیغامبران (قصص الانبیاء)، ابراهیم‌بن منصور نیشابوری. به اهتمام حبیب یغمایی، تهران: ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۵۹ ش، ص۴۹۰. ناگفته نماند تلخیص این کتاب در۲۵۷ ص توسط بدرالدین یغمایی در سال ۱۳۶۲ انجام گرفته است.
۲۱۹- داوود و سلیمان فی العهد القدیم و القرآن الکریم، احمد عیسی الاحمد. مطبعة حکومة الکویت: ۱۴۱۰ ق، ص۵۲۱.
۲۲۰- (درآمدی بر باستان شناسی قصص قرآن‌)، رضا جلالی. بینات، س‌۱، ش‌۱، ص۱۶۲-۱۷۰.
۲۲۱- (درآمدی بر قصص قرآن‌)، عباس اشرفی. کارشناسی ارشد، محل تنظیم: دانشگاه امام صادق‌ علیه‌السلام، ۱۳۷۵ ش.
۲۲۲- دراسات فنیه فی قصص القرآن، محمود البستانی. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی، اول، ۱۴۰۸ ق، ص۷۴۹.
۲۲۳- (دراسات فنیه فی القصص القرآنیة‌)، طاها ربیعی. کارشناسی ارشد، محل تنظیم: دانشگاه تهران.
۲۲۴- (دراسات فی القصص القرآنی‌)، عبدالکریم الخطیب. الوعی الاسلامی، س‌۱۰، ع‌۱۱۷، ۱۳۹۴ ق، ص‌۶-۱۲.
۲۲۵- درس مبارزه از قیام حضرت موسی‌ علیه‌السلام، حسین‌علی یزدانی. قم: جامعه مدرسین،۱۳۶۷ ش، ص۹۶.
۲۲۶- (درس من ابراهیم‌ علیه‌السلام‌)، ابوعدنان، الرائد، ع‌۶۰، ۱۴۰۲ ق، ص۵۲؛ ع‌۶۱، ص‌۴۸.
۲۲۷- (درس من قوم سبا)، ابوالحسن علی الحسنی الندوی. البعث الاسلامی، ع‌۶، ۱۴۰۵ ق، ص‌۱۰-۲۰.
۲۲۸- (دروس من تجربة العبد الصالح ذی‌القرنین‌)، محمدعلی جواد. رسالة القرآن، ع‌۵، ۱۴۱۲ ق، ص‌۴۳-۵۹.
۲۲۹- در یتیم یا زندگانی لقمان حکیم، نصرالله شبستری. تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۰ ش.
۲۳۰- (دلالة قصة المخلفین الثلاثه‌)، عاطف شحاته زهران. منار الاسلام، س‌۱۰، ع‌۷، ۱۴۰۵ ق، ص‌۲۶.

← (ذ)۲۳۱- ذوالقرنین، حسن صفوی. تهران: انتشارات محمدی، ۱۳۵۸ ش، ص۱۸۰.
۲۳۲- ذوالقرنین، عبدالرحمن یوسف العبد. قاهرة: دارالشبیر.
۲۳۳- ذوالقرنین، محمد احمد برانق. مترجم، کاظم پورجوادی، تهران: نگاه، ۱۳۶۶ ش، ص۱۷.
۲۳۴- ذوالقرنین القائد الفاتح و الحاکم الصالح، محمدرمضان یوسف. دمشق: دارالقلم، ۱۴۱۵ق.
۲۳۵- ذوالقرنین و سد یاجوج و ماجوج، احمد جمال العمری. القافله، ع‌۷،۱۴۰۷ ق.
۲۳۶- ذوالقرنین یاتسن چی هوانک تی (بزرگترین پادشاه چین)، کامبوزیا. تهران: انتشار، ص۷۲.

← (ر)۲۳۷- (راهنمای پژوهش در داستانهای قرآنی‌)، مهدی خراسان. آینه پژوهش، س‌۳، ش‌۱۵، مهر و آبان ۱۳۷۱ ش، ص۹۸-۱۰۲.
۲۳۸- (الرس فی القرآن الکریم و آراء الباحثین حوله‌)، احمد الجاسر. العرب، ج‌۱، ۱۳۹۰ ق، ص‌۱-۱۲.
۲۳۹- (روش قصه‌پردازی در قرآن‌)، حسین فعال عراقی‌نژاد. صحیفه مبین، ش‌۹.

← (ز)۲۴۰- زمزم و ۱۱ داستان دیگر، محمد احمد برانق. مترجم، کاظم پورجوادی، تهران: ۱۳۶۶ ش، ص۲۳۶.
۲۴۱- زن در قرآن، علی دوانی. حقایق، ۱۴۸ ص.
۲۴۲- (زن در قصه قرآنی‌)، حسین‌علی جعفری. ادبیات داستانی، ش‌۴۴.
۲۴۳- زیباترین داستان، محمدعلی باقریه. تهران: نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۱ ش، ص۷۸.

← (س‌)۲۴۴- (سامریون فی القرآن‌)، جوزیف هالیفی، المجلة الآسیویه، ۱۹۰۸م.
۲۴۵- السرد القصصی فی القرآن الکریم، ثروت اباظة. مطبعة دار نهضة مصر.
۲۴۶- سلیمان الحکیم و بلقیس ملکه سبا، احمد محمد طاحون. قاهره:مکتبة التراث الاسلامی، ۱۴۱۴ ق.
۲۴۷- (سلیمان‌ علیه‌السلام و ملکه سبا)، عبدالمجید وافی. منار الاسلام، س‌۱۳، ع‌۵، ۱۴۰۸ ق، ص‌۶.
۲۴۸- (سلیمان و بلقیس‌)، مصطفی زمانی. قم: پیام اسلام، ۱۳۴۸ ش، ص۲۰۴.
۲۴۹- سلیمان و بلقیس، (برگزیده تفسیر طبری) به کوشش ابوطالب میرعابدینی. مشهد: ۱۳۳۵ ش، ص۳۸.
۲۵۰- (سیدنا ابراهیم‌)، عبدالفتاح طباره. مترجم از عربی به ترکی، محمد آیدین، حولیة کلیة الالهیات بجامعة انکارا، ع‌۲۴، ۱۹۸۲ م، ص‌۵۴۷-۵۸۲.
۲۵۱- (سیدنا ابراهیم نموذج الانسان الحضاری الکامل‌)، محمدعلی تسخیری. التوحید، ع‌۲۹،۱۴۰۷ ق، ص‌۶۹-۷۹.
۲۵۲- (سیرة لقمان الحکیم‌ علیه‌السلام‌)، حسن اللواسانی، المعارج، ع‌۱۰، ۱۴۱۲ ق، ص۷۵-۷۹.
۲۵۳- (سیرة موسی‌)، حسن حسین. المنطق، ع‌۶، ۱۳۹۹ ق، ص۶۸-۷۲.
۲۵۴- (سیرة یوسف الصدیق‌)، الاب سلیم غزال. المعارج، ع‌۳، ۱۴۱۱ ق، ص۷۰-۷۶.
۲۵۵- سیمای زنان در قرآن، مصطفی اولیایی. اراک: اداره ارشاد اسلامی، اول، ۱۳۶۲ ش، ص۱۹۹.
۲۵۶- سیکولوجیة القصه فی القرآن، التهامی نقره. رسالة دکتوراه، تونس:الشرکة التونسیه، ۱۳۹۴ق، ص۶۵۰.

← (ش‌)۲۵۷- (شخصیتان متقابلتان فی القرآن‌)، عبداللطیف مشتهری. الوعی الاسلام، س‌۱۵، ع‌۱۷۰، ۱۳۹۹ ق، ص‌۱۳.
۲۵۸- (شخصیة ذی القرنین فی القصص الاسلامیه و الاساطیر القدیمه‌)، ودیعه طه النجم. مجلة المجتمع العلمی بدمشق، ع‌۴۳، ۱۹۶۸ م، ص۳۸۲-۴۰۱.
۲۵۹- (شخصیة هامان بین القرآن الکریم و التوراة‌)، منی الیاس. نهج‌الاسلامی، س‌۶، ع‌۲۱، ۱۴۰۵ ق، ص۱۴۸-۱۵۳.
۲۶۰- الشخصیة الیهودیه من خلال القرآن، صلاح عبدالفتاح الخالدی. دمشق: دارالقلم، اول،۱۴۰۷ ق، ص۴۰۶.
۲۶۱- شناختی از قرآن، احمد قاضی زاهدی گلپایگانی. قم: دارالقرآن الکریم، ۱۴۰۵ ق، بحث مربوط به قصص از ص‌۱۲۶-۱۳۳.

← (ص‌)۲۶۲- (صاحب الجنتین‌)، عبدالکریم الخطیب. الوعی الاسلامی، ع‌۲۶۹، ۱۴۰۷ ق، ص۸-۱۴.
۲۶۳- صالح، مصطفی وجدانی. تهران: پیام آزادی، ۱۳۶۶ ش، ص۱۶.
۲۶۴- الصدیق و المسیح‌ علیهماالسلام، عبدالمعز خطاب. قاهره: دارالاعتصام، ص۱۸۰.

← (ط‌)۲۶۵- (طالوت و بنواسرائیل‌)، یوسف مزاحم. نورالاسلام، س‌۱، ع‌۱۱، ۱۴۰۹ ق، ص۵۸.
۲۶۶- طالوت و جالوت، موسسه در راه حق. تهران: بنیاد بعثت، اول، ۱۴۱۱ ق، ص۲۹.

← (ع‌)۲۶۷- (عاد)، صدرالدین شرف‌الدین، رسالة الاسلام، س‌۶، ع‌۴، ۱۳۷۴ ق، ص۴۰۵-۴۱۱.
۲۶۸- عجائب القصص در ترجمه و تفسیر سوره مبارکه کهف، ابوالقاسم میرزایی، مشهد:۱۳۳۷ش، ص۸۸.
۲۶۹- علی مائدة القرآن مع المفسرین و الکتاب، احمد محمد جمال. بیروت: دارالفکر، دوم، ۱۳۹۴ق، ص۴۸۳. بحث مربوط به قصص فصل ششم، (نقد کتاب الفن القصصی فی القرآن‌)، ص ۳۹۱-۴۴۸ می‌باشد.
۲۷۰- (عیسی فی القرآن‌)، صلاح‌الدین الملیک. الفکر الاسلامی، س‌۱، ع‌۱،۱۹۸۳ م، ص‌۱۳۵-۱۴۸.

← (ف‌)۲۷۱- (فرعون، ابوایمن‌)، المسلمون، ع‌۸، ۱۳۷۵ ق، ص‌۷۳.
۲۷۲- فرعون و الطغیان السیاسی، احمد بهجت. بیروت: العصر الحدیث، اول، ۱۴۰۸ ق، ص۱۳۵.
۲۷۳- فریاد هود، احمد پژمان. تهران: الهام، دوم، ص۴۰.
۲۷۴- (فعل و زمان در داستانهای قرآن‌)، عبدالکریم بکری. مترجم محمدحسن معصومی، بینات، س، ش‌۱۸.
۲۷۵- (فن تزیین القصص القرآنی‌)، محمد الحسینی عبدالعزیز. الوعی الاسلامی، س‌۱۶، ع‌۱۹۲، ۱۴۰۰ق، ص‌۷۲.
۲۷۶- الفن القصصی فی القرآن الکریم، محمد احمد خلف‌الله. مصر: مکتبة الاغلو المصریه، چهارم، ۱۹۷۲ م، ص۳۴۱.
۲۷۷- (الفن القصصی فی القرآن الکریم‌)، انور الجندی. منار الاسلام، س‌۹، ع‌۷، ۱۴۰۴ ق، ص‌۷۴.
۲۷۸- (فی ذکری میلاد المسیح‌)، محمد سعید راضی. رسالة الجهاد، س‌۶، ع‌۶۱،۱۹۸۷ م، ص‌۹۰-۱۰۲.
۲۸۹- (فی رحاب سیدة نساءالعالمین مریم‌علیهاالسلام‌)، عفاف الحکیم. المنطق، ع‌۳۴،۱۴۰۷ ق، ص‌۱۰۰-۱۰۹.
۲۸۰- فی رحاب القرآن، محمد شامه. قاهره: دارابوللو، اول، ۱۹۸۸ م، ص۳۳۳، بحث مربوط به قصص القرآن، ص۱۵۱-۳۳۲.
۲۸۱- (فی القصص القرآنی‌)، احمد الشایب، رسالة الاسلام، ع‌۵۳، ۵۴،۱۳۸۳ ق، ص ۳۲-۳۸؛ و شماره‌های ۵۵،۵۷، ۵۸ و۵۹.
۲۸۲- (فی القصص القرآنی‌)، محمد الیعلاوی. حولیات الجامعة التونسیه، ع‌۲۴، ۱۹۸۵ م، ص‌۲۵-۳۹.
۲۸۳- (فیل ابرهه‌)، احمد بهجت. تهران: نشر فرهنگ اسلامی،۱۳۶۳ ش، ص۲۸.

← (ق‌)۲۸۴- قارون، محمد احمد برانق. مترجم، کاظم پورجوادی، تهران: نگاه، ۱۳۶۶ ش، ص۱۹.
۲۸۵- القرآن و انباء الانبیاء، محمد فتحی حافظ قوره. قاهره: مکتبة مصر، اول، ص۲۲۷.
۲۸۶- القرآن و القصة الحدیثه، محمد کامل حسن المحامی. بیروت: دارالبحوث العلمیه، اول، ۱۹۷۰ م، ص۱۶۲.
۲۸۷- قرآن و مسیحیان، مهدی بازرگان. تهران: انتشار، اول،۱۳۶۷ ش، ص۹۱.
۲۸۸- قصتا آدم و یوسف‌علیهماالسلام، عبدالکریم الخطیب. قاهره: دارالفکر العربی، ۱۳۹۴ ق، ص۱۴۴.
۲۸۹- قصص انبیاء یا قصص قرآن، حسین اصفهانی. تهران: کتاب‌فروشی اسلامی، ۲ج، سوم،۱۳۴۷ ش.
۲۹۰- قصص الانبیاء، ابواسحاق نیشابوری. به کوشش کاوه کوهرین. تهران: امیرکبیر، اول، ۱۳۶۴ ش، ص۷۳.
۲۹۱- قصص الانبیاء، ابی‌الفداء اسماعیل ابن کثیر. به کوشش سعید اللحام، بیروت: دار مکتبة الحیاة، ۱۴۰۸ ق، ص۶۲۸.
۲۹۲- قصص الانبیاء، احمدبن محمدبن ابراهیم نیشابوری. دار احیاء الکتب العربیة، ص۴۰۸.
۲۹۳- قصص الانبیاء، عبدالله خالقی. کانون کتاب،۱۳۲۷ ش، ص۸۸.
۲۹۴- قصص الانبیاء، عبدالوهاب النجار. قم: دین و دانش، اول، ۱۴۰۵ ق، ص۴۶۸.
۲۹۵- قصص الانبیاء، قطب‌الدین هبة‌الله راوندی. به کوشش غلام‌رضا عرفانیان. مشهد: آستان قدس رضوی، اول‌۱۴۰۹ ق، ص۳۷۲. (۱۷۴ کتاب قصص قرآن در مقدمه معرفی شده است).
۲۹۶- قصص الانبیاء، محمد جویری. تهران: کتاب‌فروشی اسلامی، هفتم، ۱۳۸۵ ق، ص۲۸۶.
۲۹۷- قصص الانبیاء، یاسین الجمل. قاهره: مکتبة العربی الحدیث، ص۱۱۴.
۲۹۸- قصص الحیوان فی القرآن، احمد بهجت. بیروت، دارالشروق،۱۹۸۷ م، ص۲۱۵.
۲۹۹- القصص الرمزی فی القرآن، احمد محمد جمال. بیروت: دارالکتب العربی، چهارم، ۱۴۰۵ ق۲۱۶، ص۲۱۶.
۳۰۰- (قصص سورة الکهف‌)، احمد شلبی، التضامن الاسلامی، س‌۳۹، ع‌۱۰، ۱۴۰۵ ق، ص‌۲۶-۳۶.
۳۰۱- (القصص فی القرآن الکریم‌)، احمد وافی، منبر الاسلام، س‌۳۱، ع‌۲،۱۹۷۳ م، ص‌۶۹-۷۱.
۳۰۲- قصص قرآن، سید محمدباقر موسوی و علی اکبر غفاری. تهران: :۱۳۴۷ ش، ص۶۰۰.
۳۰۳- قصص قرآن، صدرالدین بلاغی. تهران:امیرکبیر، ششم، ۱۳۴۵ ش، ص۴۱۹.
۳۰۴- قصص قرآن، سید محمد صحفی. قم:اهل بیت، ج۲، اول، ۱۳۶۱ ش، ج‌۱، ص۲۲۳، ج‌۲، ص۱۹۵.
۳۰۵- قصص القرآن، محمد احمد جادالمولی و دیگران. قاهره: المکتبة التجاری الکبری، دهم، ۱۳۸۹، ص۴۸۰.
۳۰۶- قصص القرآن، احمد موسی سالم. بیروت: دارالجیل،۱۹۷۷ م، ص۳۹۷.
۳۰۷- قصص القرآن، علی الشیخ منصور الموهون القطیفی. قم: منشورات الرضی، دوم، ۱۳۶۳ ق، ص۲۴۸.
۳۰۸- قصص القرآن، محمد موفق سلیمه. دمشق: دارالفتح، سوم،۱۴۰۹ ق. (در ۳۰ جزء جداگانه).
۳۰۹- قصص قرآن در ادبیات فارسی، خلیل حدیدی. کارشناسی ارشد، محل تنظیم: دانشگاه تبریز، ۱۳۶۲ ش.
۳۱۰- قصص القرآن فی مواجهة ادب الروایه و المسرح، احمد موسی سالم. بیروت: دارالجیل، ۱۹۷۰ م، ص۳۹۸.
۳۱۱- قصص القرآن الکریم، علی محمد دخیل. بیروت: دارالمرتضی، اول، ۱۴۰۴ ق.
۳۱۲- قصص القرآن للاطفال، محمدعلی قطب. قاهره: مکتبة القرآن، ص۱۷۶.
۳۱۳- قصص قرآن مجید، ابوبکر عتیق نیشابوری. به اهتمام یحیی مهدوی و مهدی بیانی، تهران: خوارزمی، ص۵۳۲.
۳۱۴- قصص قرآن (مسرحیات قرآنیه)، محمد حمزه. دمشق: دارقتیبه، اول،۱۴۰۷ ق، ص۳۶۳.
۳۱۵- (قصص القرآن (نوح‌علیه‌السلام))، البهلی الخولی. المسلمون، ع‌۶، ۱۳۷۲ ق، ص۶۲۸-۶۳۳.
۳۱۶- (القصص القرآنی‌)، محمد باقر الحکیم. رسالة التقریب، س‌۴، شماره‌های‌۱۳، ۱۴، ۱۵،۱۶،۱۷، ۱۸،۱۹ و ۲۰.
۳۱۷- قصص قرآن یا تاریخ انبیاء، سید هاشم رسولی محلاتی. تهران: انتشارات اسلامیه، ج۲، ۱۳۶۱ ش، ج‌۱، ص۳۵۸، ج‌۲، ص۳۴۶.
۳۱۸- القصص القرآنی تفسیر اجتماعی، راشد البراوی. قاهره: دارالنهضة العربیه، اول، ۱۹۷۸ م، ص۱۹۵.
۳۱۹- قصص من القرآن، محمود زهران. مصر: دارالکتاب العربی، اول، ۱۳۷۵ ق، ص۳۱۱.
۳۲۰- القصص من القرآن الکریم، صدیقه خلیل فضه. بیروت: نویهض الثقافه، اول،۱۴۰۷ ق (در ۲۰ جزء جداگانه).
۳۲۱- (قصة آدم و الاسرائیلیات‌)، ابراهیم الانصاری. الهادی، س‌۴، ع‌۱، ۱۳۹۵ ق، ص۴۸-۵۶؛ ع‌۲، ص۴۲-۵۰.
۳۲۲- (قصة آیه (و یقولون هو اذن)، مالک الموسوی. رسالة القرآن، ع‌۶، ۱۴۱۲ ق، ص‌۱۹-۲۴.
۳۲۳- (قصة اسکندر ذی‌القرنین و القرآن‌)، حبیب الله المقدسی. المشرق،۱۹۳۷ م، ص۸-۱۲.
۳۲۴- (قصة اصحاب الجنتین‌)، ابوالحسن علی الحسنی الندوی. البعث الاسلامی، ع‌۶، ۱۳۹۰ ق، ص۱۰-۱۸.
۳۲۵- (قصة الافک‌)، عبدالسلام الهراس. الوعی الاسلامی، س‌۱۷، ع‌۲۰۲، ۱۴۰۱ ق، ص‌۶۹.
۳۲۶- (قصه انبیاء در قرآن و عهدین و بازتاب آن در ادب فارسی‌)، محمد یزدان‌پرست. کارشناسی ارشد، محل تنظیم: دانشگاه آزاد تهران، ۱۳۷۴ ش.
۳۲۷- (قصة اهل الکهف و کهفهم و معجزة ظهورهم‌)، احمد طوقان. الفیصل، س‌۵، ع‌۵۴، ۱۹۸۱ م، ص‌۶۳-۶۶.
۳۲۸- (قصة البقره‌)، محمد عبدالسلام، منار الاسلام، س‌۹، ع‌۴، ۱۴۰۴ ق، ص‌۶-۱۱.
۳۲۹- (قصة الخضر)، محمد کامل حسن المحامی. بیروت: المکتبة العالمی،۱۹۷۷ م، ص۱۰۳.
۳۳۰- قصه در قرآن‌، ناصر شمس‌بخش. کارشناسی ارشد، محل تنظیم: تربیت مدرس، ۱۳۷۱ ش.
۳۳۱- (قصه در قرآن روشها و اهداف آن‌)، مینا هراتیان. کارشناسی ارشد، محل تنظیم: دانشگاه تهران، ۱۳۷۳ ش.
۳۳۲- قصه دو برادر از قرآن، مرتضی امین فروغی. تهران:اعلمی، ۱۳۵۸ ش، ص۴۰.
۳۳۳- (قصة ذی‌القرنین‌)، محمد علی الصابونی. منار الاسلام، س‌۱۰، ع‌۱۰، ۱۴۰۵ ق، ص‌۶.
۳۳۴- (قصة سلیمان‌علیه‌السلام و التکرار فی القصص القرآنی‌)، محمود زلط القصبی. التربیه، ع ۴۵، ۱۴۰۱ ق، ص‌۹۴-۱۰۱.
۳۳۵- (القصه فی سورة البقرة‌)، الشاذلی الهشیری. حولیات الجامعه التونسیه، ع‌۲۶،۱۹۸۷ م، ص‌۹۹-۱۴۲.
۳۳۶- (القصه فی القرآن‌)، علی حسن مطر. رسالة الاسلام، س‌۳، ع‌۹، ص ۱۲۵-۱۳۷.
۳۳۷- (القصه فی القرآن‌)، محمد حمدان. الطریق الاسلامی، ع‌۲۹، ص ۱۱۵-۱۲۷.
۳۳۸- القصه فی القرآن، محمودبن شریف. بیروت:مکتبة الهلال، ۸۸ ص.
۳۳۹- (القصه فی القرآن‌)، عبدالله جوادی آملی. التوحید، ع‌۳۰، ۱۴۰۸ ق، ص ۲۲-۳۴.
۳۴۰- (القصه فی القرآن‌)، عبدالمقصود عسکر. الفکر الاسلامی، س‌۱۴، ع‌۴، ۱۴۰۵ ق، ص‌۳۷-۴۲.
۳۴۱- (القصة فی القرآن الکریم‌))، منیر القاضی. المجتمع العلمی العراقی، ۱۹۶۲ ق، ص‌۳-۲۶.
۳۴۲- (القصة القرآنیه فی اطار المفسرین‌)، عفت الشرقاوی. الهدایه، ع‌۱۲۴، ۱۹۸۸ م، ص‌۴-۱۱.
۳۴۳- (القصة القرآنیه و دورها فی التربیه‌)، احمد احمد علوش. دراسات، س‌۱، ع‌۱،۱۹۷۷ م، ص‌۶-۱۸.
۳۴۴- القصة القرآنیه هدایة و بیان، وهبة الزحیلی. بیروت:دارالخیر، اول،۱۴۱۳ق، ۲۴ ص.
۳۴۵- (قصه موسی و الخضر فی القرآن‌)، ابوالحسن علی الحسنی الندوی. البعث الاسلامی، ع‌۱۰، ۱۳۹۱ ق، ص۱۰-۱۴.
۳۴۶- (قصه‌نویسی و هدایت پذیری از قرآن‌)، محسن مخملباف. کیهان فرهنگی، ع‌۷، ۱۳۶۳ش، ص۲۲-۲۶.
۳۴۷- (القصه و مفهومها فی القرآن‌)، عبدالکریم الخطیب. الوعی الاسلامی، س‌۸، ع‌۸۹، ۱۳۹۲ ق، ص‌۵۱.
۳۴۸- قصه‌های قرآن، محمد احمد جادالمولی و دیگران. مترجم، مصطفی زمانی، تهران: اخوت،۱۳۴۶ ش، ص۵۷۲.
۳۴۹- (قصه‌های قرآن در بیان مفسرالمیزان‌)، زهرا نفیسی. بینات، س‌۵، ع‌۱۷، ص۱۳۴-۱۶۰.
۳۵۰- (قصة یوسف‌)، احمدبن محمدبن زید طوسی. به کوشش محمد روشن، تهران: علمی و فرهنگی، سوم،۱۳۶۷ ش، ص۲۴ ـ ۸۱۲.
۳۵۱- (قصة یوسف‌)، ناجی الکعبی، رسالة الاسلام، س‌۵، ع‌۱۵، ۱۳۹۲ق، ص۱۶۱-۱۶۴.
۳۵۲- (قضیة التکرار فی القصص القرآنی‌)، محمود زلط القصبی. التربیه، ع ۴۲، ۱۴۰۰ق، ص ۷۲-۷۵؛ ۴۳۴، ۱۴۰۱ ق، ص۶۲-۹۶.
۳۵۳- قل یا ایها الکافرون، عبدالودود یوسف. مترجم، حسین‌نژاد، تهران: نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۵۷ ش، ص۳۶.
۳۵۴- (قیم تربویه فی القصص القرآنی؛ تحلیل لمواقف من قصه یوسف‌ علیه‌السلام‌)، محمدعلی محمد المرصفی. کلیة التربیة، ع‌۱۰، ۱۹۸۲ م، ص‌۱۰۹-۱۵۱.
۳۵۵- (قیم فی قصة یوسف‌)، محمد محمد الشرقاوی. منار الاسلام، س‌۱۰، ع‌۶، ۱۴۰۵ ق، ص‌۶.

← (ک‌)۳۵۶- (کتاب‌شناسی قصص قرآن‌)، فرشته مولوی. کیهان فرهنگی، س‌۵، ع‌۴،۱۳۶۷ ش، ص‌۳۶.
۳۵۷- کتاب‌شناسی قصه‌های قرآنی پیامبران‌ علیهم‌السلام، ائمه‌ علیهم‌السلام و صحابه، سازمان اوقاف و امور خیریه، ۷۱۲ ص. (شامل قصه‌هایی برای کودکان، نوجوانان و جوانان).
۳۵۸- کتاب‌شناسی و مقاله‌شناسی قصص قرآن و تاریخ انبیاء، حسین فعال عراقی‌نژاد. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۶ ش. (این کتاب‌شناسی نقص‌هایی دارد؛ از جمله کلیه اسامی که با الف و لام آمده در حرف الف ضبط شده است و...)
۳۵۹- کتاب یوسف، سید حسین واعظی واعظ. مشهد: طوس،۴۶۳ ص.
۳۶۰- (الکشف عن اصحاب الکهف‌)، حسن فتح الباب. الوعی الاسلامی، س‌۱۳، ع‌۱۵۵،۱۳۹۷ق، ص‌۵۶.
۳۶۱- (الکشف عن موقع اصحاب الکهف‌)، محمد تیسیر طبیان. الوعی الاسلامی، س ۱۵، ع‌۱۷۵،۱۳۹۹ق، ص‌۹۵.
۳۶۲- (الکهف والرقیم فی التاریخ و الآثار)، احمد رمضان احمد. الدارة، س‌۴، ع‌۲، ۱۹۷۸ م، ص‌۱۱۴-۱۳۳.

← (ل‌)۳۶۳- (لقاء موسی بالخضر کما یصوره القرآن الکریم‌)، نجاشی علی ابراهیم. منار الاسلام، س‌۸، ع‌۱،۱۴۰۳ ق، ص‌۱۶-۲۱؛ ع‌۲، ص‌۲۹-۳۶.
۳۶۴- لقمان حکیم، حسین انصاریان. تهران: المهدی، ۱۳۶۲ ش، ص۳۰۹.
۳۶۵- (لقمان و الآثار فیه‌)، محمد ارسلان. الازهر، س‌۶۰، ع‌۹، ۱۹۸۸ م، ص۱۱۷۵-۱۱۷۹.

← (م‌)۳۶۶- مائدة من السماء، محمد کامل حسن المحامی. بیروت: المکتبة العالمی، ۱۹۷۸ م، ص۱۲۵.
۳۶۷- ما ورد فی القرآن من الطیر و الحیوان، الحسینی شعبان المهدی. بیروت: دار ابن حزم، ۲ج، اول، ۱۴۱۰ ق، ج‌۱، ۷۲ ص، ج‌۲، ص۱۱۲.
۳۶۸- المحاورة الخمسه للقرآن الکریم، محمد الغزالی. قاهره: دارالصحوه، اول،۱۴۰۹ ق، ص۲۴۷. بحث مربوط به قصص قرآن، ص۹۵-۱۴۴.
۳۶۹- محمد والمسیح (معا علی الطریق)، خالد محمد خالد. قاهره: دارالکتب الحدیث، چهارم، ۱۹۶۶ م، ص۲۰۸.
۳۷۰- مریم البتول، عبدالسلام محمد بدوی. دارالانصار، اول، ۱۳۹۸ ق.
۳۷۱- (المستشرقون و القرآن‌)، عمر لطفی العالم. دراسات العالم الاسلامی، اول، ۱۹۹۱ م، ص۲۰۵. بحث مربوط به قصص ص‌۸۳-۱۱۸.
۳۷۲- مرحیة یوسف‌علیه‌السلام، محمد غالب الرفاعی. دمشق: دار قتیبه، اول، ۱۹۹۰ م، ص۹۶.
۳۷۳- (المسیح عیسی‌بن مریم فی القرآن‌)، حامد الجوهری. الهدیه، ع‌۱۲۳، ۱۹۸۸ م، ص‌۲۶۳-۳۶.
۳۷۴- (المسیح عیسی‌بن مریم و امه فی القرآن‌)، توفیق محمد شاهین. البعث الاسلامی، ع‌۹،۱۴۱۶ ق، ص‌۱۹-۳۰.
۳۷۵- (المسیح فی القرآن و الکتاب المقدس‌)، محمد السعدی. رسالة الجهاد، س‌۵، ع‌۴۹،۱۹۸۶ م، ص۴۰-۴۶.
۳۷۶- المسیح فی القرآن و التوراة و الانجیل، عبدالکریم الخطیب. قاهره، دارالکتب الحدیث، اول، ۱۳۸۵ ق، ص۵۸۴.
۳۷۷- (مصادر القصص الاسلامیه‌)، ودیعه طه النجم. المجمع العلمی، ۱۹۷۰ م، ص۳۵۸-۳۷۰.
۳۷۸- (مصادر القصص القرآنی‌)، عبدالکریم الخطیب. الوعی الاسلامی، س‌۸، ع‌۸۶، ۱۳۹۲ ق، ص‌۲۸-۳۴.
۳۷۹- (مع ابراهیم الخلیل فی محکم التنزیل‌)، محمد محمد خلیفه. الازهر، س‌۵۷، ۱۴۰۵ ق، ص‌۱۴۳۸-۱۴۴۳.
۳۸۰- (معالم الدعوة فی القصص القرآنی‌)، عبدالوهاب الدیلمی. رساله دکترا، محل تنظیم:جامعة الامام محمدبن سعود، ۱۴۰۳ ق.
۳۸۱- مع الانبیاء فی القرآن، عفیف عبدالفتاح طباره. بیروت: دارالعلم للملایین، ص۴۷۲.
۳۸۲- معجزه بزرگ (پژوهشی در علوم قرآنی)، محمد ابوزهره. مترجم، محمود ذبیحی (عنوان اصلی المعجزة الکبری) مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، اول، ۱۳۷۱ش، ص۷۲۸. بحث مربوط به قصص قرآن ص‌۱۹۷-۲۷۱.
۳۸۳- المعجزه فی رسالة ابراهیم، حیدر الجوادی. صیدا: المطبعة العصریه، ۱۳۸۴ ق، ص۱۹۲.
۳۸۴- مع الطفل فی القرآن، احمد الازهری. دمشق: مکتبة دارالمحبه، ص۸۷.
۳۸۵- مفاهیم جغرافیه فی القصص القرآنی، عبدالعلیم عبدالرحمن خضر. جده: دارالشروق، اول، ۱۴۰۱ ق، ص۴۱۳.
۳۸۶- ممالک بنی‌اسماعیل، حامد عوض‌الله. بیروت: دارومکتبة الهلال، ۱۹۸۸ م، ص۷۹.
۳۸۷- (مناهج‌بحث القصه فی القرآن الکریم‌)، محمد باقر حکیم. قضایا اسلامیه معاصره، ع ۴،۱۴۱۹ ق، ص۱۴۴-۵۹.
۳۸۸- من بعد آدم، حامد عوض الله. بیروت: الهلال، اول، ۱۹۸۲ م، ص۸۵.
۳۸۹- (من الحوار القرآنی، (نظرات فی قصة سیدنا یوسف‌)، احمد برکات. منبر الاسلام، س‌۴۴، ع‌۱۲،۱۴۰۶ ق، ص۲۴-۳۳.
۳۹۰- (من سیرة ابراهیم‌علیه‌السلام‌)، یوسف مزاحم. نورالاسلام، س‌۱، ع‌۲، ۱۴۰۸ ق، ص ۴۴-۵۰.
۳۹۱- (من قصص ابراهیم فی القرآن الکریم‌)، طالب الرفاعی. الفکر الاسلامی، س‌۳، ۱۳۹۵ ق، ص۲۰-۲۳.
۳۹۲- (من القصص التربوی فی القرآن الکریم‌)، محمد مصطفی البیونی. الامة، س‌۳، ع‌۳۳،۱۴۰۳ق، ص۱۲.
۳۹۳- من قصص القرآن، عبدالمنعم الهاشمی. بیروت: دارالهجرة، اول،۱۴۰۷ ق، ص۲۰۰.
۳۹۴- (من قصص القرآن‌)، غادة موسی الحسینی. العالم، ع ۲۵۱، ۱۹۸۸ م، ص‌۳۶.
۳۹۵- من قصص القرآن (آدم‌علیه‌السلام)، البهلی الخولی. قاهره: مکتبة رهبة، دوم،۱۳۷۹ ق، ص۱۶۶.
۳۹۶- (من قصص القرآن الکریم‌)، قصص سوره کهف، احمد شلبی. التضامن الاسلامی، س‌۳۹، ۱۴۰۵ ق، ص‌۲۶-۳۶.
۳۹۷- (من موقف موسی‌علیه‌السلام‌)، نعمان عبدالرزاق. الوعی الاسلامی، س‌۱۲، ع‌۱۳۶، ۱۳۹۶ ق، ص‌۸۳.
۳۹۸- المنهج الاقتصادی فی التخلیط النبی الله یوسف‌ علیه‌السلام، نواف الحلیسی. قاهره:مطابع الاهرام، دوم، ۱۴۱۱ ق، ص۵۳۵.
۳۹۹- المنهج الاقتصادی فی المکاییل لنبی‌الله شعیب علیه‌السلام، نواف الحلیسی. قاهره، مطابع الاهرام.
۴۰۰- منهج القصه فی القرآن، محمد شدید. جدة: اول، ۱۴۰۴ ق.
۴۰۱- موسی از دیدگاه قرآن، محسن بینا. تهران: رشدیه، ۱۳۶۰ ش، ص۱۹۸؛ سازمان تبلیغات اسلامی، اول، ۱۳۷۱ ش، ص۲۹۶.
۴۰۲- موسی و خضر، محمد احمد برانق، مترجم، کاظم پورجوادی، تهران: نگاه، ۱۳۶۶ ش، ص۲۳.
۴۰۳- (المیزان و قصص قرآن‌)، حسین فعال عراقی‌نژاد. صحیفه مبین، ش‌۱۳ و ۱۴. ص‌۴۲-۵۰.

← (ن‌)۴۰۴- نبی‌الله موسی و عدوالله فرعون، حامد عوض الله. بیروت: الهلال، ۱۹۸۸ م، ص۷۶.
۴۰۵- نبی‌الله یعقوب (اسرائیل‌)، حامد عوض الله. بیروت: الهلال، ۱۹۸۸ م، ص۸۴.
۴۰۶- النبی الشهید، محمد حسن کامل المحامی. بیروت: المکتب العالمی، ص۸۷.
۴۰۷- (نظرات تحلیلیة فی القصة القرآنیة‌)، ممدوح فخری. الجامعة الاسلامیة بالمدینة المنورة، س‌۱، ع‌۴،۱۹۶۹ م، ص‌۸۶-۸۹.
۴۰۸- (نظرات فی عظمة القصص الاسلامی‌)، احمد العنانی. الخفجی، س‌۱۰، ع‌۹، ۱۹۸۰ م، ص‌۱۶-۱۹.
۴۰۹- (نظرات فی القرآن، بین موسی و فرعون‌)، السید رزق الطویل. الهدی النبوی، س‌۵۳، ع‌۶، ۱۹۸۸ م، ص۵-۸.
۴۱۰- (نظرات فی القرآن، رسالة موسی و الآیات التسع‌)، السید رزق الطویل. الهدی النبوی، س‌۵۵، ع‌۵، ۱۹۹۰ م، ص‌۳-۵.
۴۱۱- نفحات اخلاقیه و عرفانیه فی القصص السماویه، شریف رحمانی. بیروت: دار المحجة البیضاء، ۱۴۱۲ ق، ص۲۲۳.
۴۱۲- (نقدی بر داستان پیامبران‌)، بهاءالدین خرمشاهی، بینات، س‌۱، ش‌۴.
۴۱۳- (نگاهی به ویژگی‌های ساختاری داستان‌های قرآن‌)، محمدحسین صادق‌پور. مشکوة، ش‌۵۴-۵۵، ۱۳۷۶ ش، ص۲۷۱-۲۸۶.
۴۱۴- (النمله و سلیمان الحکیم‌)، حسان داود. منار الاسلام، س‌۱۲، ع‌۱۰، ۱۴۰۸ ق، ص‌۸۹.
۴۱۵- (نوح از دیدگاه قرآن و عهدین‌)، سیدعلی سادات فخر. کارشناسی ارشد، محل تنظیم: تربیت مدرس حوزه علمیه قم، ۱۳۷۱ ش.
۴۱۶- نوح پیامبر، سید محمد شیرازی. مترجم، محمد سالار، تهران: ص۲۹.
۴۱۷- (نوح‌ علیه‌السلام، سیرة الجهاد و الصبر)، یوسف مزاحم. نورالاسلام، س‌۱، ع‌۱، ص‌۴۶-۵۰.
۴۱۸- نوح عصیانگری بردبار، حسن اکبری مرزناک. تهران: خدمات فرهنگی ۲۲ بهمن، ص۳۰.
۴۱۹- نوح‌علیه‌السلام و قومه فی القرآن المجید، عبدالرحمن حبنکه المیدانی. دمشق: دارالقلم، اول، ۱۴۱۰ق، ص۳۷۳.
۴۲۰- نوح نبی‌الله، سید محمد شیرازی، مترجم، علی کاظمی، قم: علامه.
۴۲۱- نوح و هود، عفیف عبدالفتاح طباره. مترجم، حمید شریفی، تهران: حکمت، اول،۱۳۶۶ ش، ص۴۹.
۴۲۲- النیام السبعه و اصحاب الکهف، عبدالله العمرانی. العربی،۱۹۷۶ م، ص۳۳.

← (و)


۴۲۳- وحدة الموضوعیه فی القرآن الکریم، محمد محمود حجازی. قاهره: دارالکتب الحدیثه، ۱۳۹۰ ق، ص۴۱۵. بحث قصص قرآن، ص۲۸۱-۳۹۸.
۴۲۴- الوظائف الاعلامیه فی آفاق القصة القرآنیة، محمد ناجی مشرح. جده: دارالمجتمع، اول، ۱۴۱۲ ق، ص۷۰.
۴۲۵- (ویژگی‌های قصص قرآن‌)، ناصر گدازگر. کارشناسی، محل تنظیم:دانشکده ادبیات مشهد، ۱۳۶۴ ش.
۴۲۶- (و یسالونک عن ذی القرنین‌)، محمد رجب البیومی. الوعی الاسلامی، ع‌۱۷۷،۱۳۹۹ ق، ص‌۶-۹.

← (ه)۴۲۷- هابیل و قابیل، اسدالله بنیسی. ۱۳۶۵ ش، ص۸۷.
۴۲۸- هابیل و قابیل، محمد احمد برانق، مترجم، کاظم پورجوادی، تهران: نگاه، ۱۳۶۶ ش، ص۱۷.
۴۲۹- هابیل و قابیل، مهدی آیت‌اللهی. قم: جهان آراء، ۱۳۶۵ ش، ص۲۴.
۴۳۰- هابیل و قابیل، عبدالحمید جوده السمار. مترجم، احمد پژمان، تهران: الهام، ۱۳۵۹ ش، ص۲۹.
۴۳۱- (هاروت و ماروت‌)، احمد حجازی السقا. الفکر الاسلامی، ع‌۳۵، ۱۳۹۷ ق، ص۶۰-۶۲.
۴۳۲- (هاروت و ماروت در قرآن‌)، محمد بیرجندی. پژوهش‌های قرآنی، ش‌۹ و ۱۰.
۴۳۳- (هل قصص الاسلام اساطیر؟) احمد محمد جمال، المجلة العربیه، ۱۹۷۶ م، ص‌۳۷-۴۰.
۴۳۴- همراه با قیام موسی، زهرا رهنورد. تهران: نشر فرهنگ اسلامی، ۱۲۸ ص۱۲۸.
۴۳۵- همگام با پیامبران در قرآن (موسی‌ علیه‌السلام)، عبدالفتاح طبارة. مترجم، کریم زمانی، تهران: حکمت، ۱۳۵۷ ش، ص۶۳.
۴۳۶- هنر در قلمرو مکتب، جواد محدثی. تهران: سپاه پاسداران، اول، ۱۳۶۵ ش، بحث مربوط به قصص، ص‌۱۴۷-۱۷۱.

← (ی‌)۴۳۷- (یاجوج و ماجوج‌)، حامد عبدالباقی شکور. الوعی الاسلامی، س ۱۴، ع‌۱۵۰، ص۱۰۴.
۴۳۸- یوسف از دیدگاه قرآن، صادق دینی. تهران: ۱۳۵۳ ش، ص۱۱۶.
۴۳۹- یوسف بین مکر الاخوة و کید النسوة، محمدبن عمر فخر رازی. قاهره: مکتبة القرآن، ص۹۶.
۴۴۰- یوسف صدیق، محمد باقر بهبودی. تهران: معراجی، ص۲۴۵.
۴۴۱- یوسف الصدیق، محمد کمال محمد کمال. رسالة الجهاد، س‌۷، ع‌۷۳، ص۷۵-۸۱.
۴۴۲- یوسف فی القرآن، احمد ماهر محمود البقری. بیروت: دارالنهضة العربیه، ۱۴۰۴ ق، ص۱۶۰.
۴۴۳- یوسف فی التفسیر، عبدالحمید کمیل داود. الدار القومیه،۱۳۷۷ ق، ص۱۷۶.
۴۴۴- یوسف و امراة العزیز، محمد علی قطب. دمشق: مکتبة الغزالی، اول، ۱۴۰۶ ق، ص۱۰۴.
۴۴۵- یوسف و زلیخا، عباس رستم زاده. شیراز: ۱۳۲۷ ش.
۴۴۶- یوسف و زلیخا، عبدالرسول طاهرزاده خیامپور. تبریز: ۱۳۳۹ ش.
۴۴۷- یوسف و زلیخا، رضا خلیلی. تهران: بنگاه مطبوعاتی افشاری، ۱۳۶۲ ش.
۴۴۸- یوسف و زلیخا، محمد شعبانی. تهران: شعبانی، ۱۳۶۲ ش، ص۹۶.
۴۴۹- یونس پیامبر، میر ابوالفتح دعوتی. تهران: ۱۳۵۴ ش، ص۳۲.
۴۵۰- الیهود فی القرآن، السید سابق. قاهره: الفتح للاعلام العربی، سوم، ۱۴۱۱ ق، ص۳۲.
۴۵۱- الیهود فی القرآن، محمودبن الشریف. بیروت: الهلال، دوم،۱۹۸۶ م، ص۱۱۹.

چنان‌که گفته شد در این مقاله کتاب‌های خطی با اطلاعات ناقص کتاب‌شناختی خیلی کم آمده است؛ در عین حال در پایان برای علاقه‌مندان به نصوص خطی، شماری از آنها را که در حوصله این مقال می‌گنجد، می‌آوریم. زیاده‌خواهان این مقوله را به مقدمه کتاب قصص الانبیاء قطب‌الدین راوندی و کتاب‌نامه بزرگ قرآن کریم جلد دوم صفحه ‌۸۹۹-۹۰۴؛ جلد سوم صفحه ۱۱۷۵-۱۱۷۶؛ جلد هفتم صفحه‌۳۴۴۳-۳۴۴۶ و جلد هشتم صفحه‌۳۸۱۶-۳۸۱۹ که در بردارنده فهرست کتب قصص قرآن اعم از خطی و غیرخطی پراکنده در طی ۸ مجلد می‌باشد، ارجاع می‌دهیم.

۴۵۲- (احسن القصص‌)، عبدالعظیم حسینی اصفهانی. آکادمی علوم ازبکستان، تاشکند.
۴۵۳- (احسن القصص‌)، میرزا فضل‌الله خاوری شیرازی. کتاب‌خانه ملی ملک. تهران، شماره ۴۸۲۵.
۴۵۴- (احسن القصص‌)، عبدالله چلبی. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، شماره‌۱۹.
۴۵۵- (اعجاز موسوی‌)، معین مسکین فراهی. کتاب‌خانه لنینگراد شماره ۲۱۶۱۱؛ کتاب‌خانه منچستر، شماره ۴۵۵.
۴۵۶- (الاوج فی خبر عوج‌)، عبدالرحمن‌بن ابی‌بکر السیوطی. کتاب‌خانه خدابخش، شماره ۴۲/۲۵۷۱.
۴۵۷- (الایضاح و البیان فی تحقیق عبارات قصص القرآن‌)، محمدبن اسماعیل‌بن صلاح الامیر الیمنی. کتاب‌خانه ندوه، هند، شماره‌۱۴۷.
۴۵۸- (بدء الدنیا و قصص الانبیاء)، ابوالحسن محمدبن عبدالله الکسائی. کتاب‌خانه واتیکان - رم، ایتالیا، شماره ۲۴۱.
۴۵۹- (تنزیه الانبیاء)، حاج زین‌العابدین‌خان کرمانی. کتاب‌خانه آستان قدس رضوی، مشهد، شماره‌۱۶۳.
۴۶۰- (تاج القصص‌)، ابونصر علی‌بن علی‌بن نصر بخارائی. کتاب‌خانه مرکزی دانشگاه تهران، شماره ف ۱۲۵۴.
۴۶۱- (تاج القصص‌)، ابوالقاسم محمودبن حسن جیهانی. کتاب‌خانه گنج‌بخش - پاکستان، شماره ۴۰۴۰.
۴۶۲- (ترجمه قصص الانبیاء باستشهاد الآیات القرآنیه و الاحادیث النبویه‌)، محمدبن عبدالله الکسایی، کتاب‌خانه خدیویه، قاهره، شماره ۱۴۲.
۴۶۳- (تفسیر احسن القصص‌)، میرزاعلی محمد باب شیرازی. کتاب‌خانه آستان قدس رضوی، مشهد، شماره ۶۷۴۵.
۴۶۴- (التقریر فی التکریر)، ابوالخیر السید محمد (ابن العابدین) کتاب‌خانه عزیز محمود خدانی، استانبول، شماره‌۱۲۶.
۴۶۵- (تکملة زبدة البیان فی شرح آیات قصص القرآن‌)، مولی محمدبن محمودبن علی طبسی. کتاب‌خانه مدرسه عالی شهید مطهری، تهران، شماره ۵۱۳۸.

×۱- دایرة‌المعارف فارسی، به سرپرستی رضا اقصی، تهران: انتشارات امیرکبیر، ج‌۲، ص۲۱۷۴ با تلخیص و تصرف.
×۲- در تهیه این مقدمه علاوه بر مآخذی که در متن آمده است، از دیگر منابع همچون مقدمه جلد اول کتاب‌نامه بزرگ قرآن کریم، مقدمه کتاب‌شناسی روابط عمومی از آقای سید فرید قاسمی، مقدمه کتاب (کتاب شناخت‌) از آقای محمد اسفندیاری و بیش از همه از مجله آینه پژوهش سال پنجم شماره ‌۲۹-۳۰ ویژه‌نامه کتاب و کتاب‌خانه استفاده کرده‌ام.

پانویس

[ویرایش]منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «کتابشناسی قصه‌های قرآن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۴/۱۱/۲۰.    جعبه ابزار