عنوانی با این نام ایجاد نشده است : کتف

همینک آن را ایجاد کنید


    سایر عناوین مشابه :
  • تکتف
  • رده:تکتف
  • استفهام اکتفائی
  • حذف اکتفا
  • ترجمه المکتفی فی الوقف و الابتداء (کتاب)
جعبه ابزار