کردوس بن زهیر تغلبی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افكردوس بن زهير تغلبى یکی از شهدای کربلا است.


تحقیق در نام کردوس بن زهیر

[ویرایش]

از وی به كردوس بن ظهير تغلبى
[۱] عبرات، ج۲، ص۱۶۱.
يا كرش بن ظُهَيْر يا كرش بن زهير نیزیاد شده است.

معرفی کردوس بن زهیر

[ویرایش]

كردوس فرزند زهير از یاران امام علی امام حسن و امام حسین عليهم‌السلام به شمار مى‌آيد.
وى كه در کوفه مى‌زيست، همراه دو برادرش قاسط و مقسط در جنگ‌هاى حضرت علی عليه‌السلام همانند جنگ صفین شركت جست.
[۷] ذخیرة الدارین فیما یتعلق بمصائب الحسین علیه‌السلام، جمعی ازنویسندگان، ص۲۲۲     ، به نقل از كتاب« وقعة الصفين»، نصر بن مزاحم منقرى، از حضور وى در جنگ صفين به عنوان يكى از فرماندهان سخن به ميان آورده است؛ ولى با مراجعه به کتاب مذکور(وقعة الصفین)، ص ۳۱۳     ، تنها نام وى( بدون ذكر نام پدر) به عنوان راوى آمده است.


حضور در کربلا

[ویرایش]

آن‌گاه كه امام حسین عليه‌السلام به کربلا آمد، كردوس و برادرانش شبانگاه از كوفه بيرون شدند و به كاروان آن حضرت پيوستند؛ و روز عاشورا در حمله نخست به درجه رفيع شهادت نايل آمدند.

نام کردوس بن زهیر درزیارت ناحیه

[ویرایش]

در زیارت ناحیه مقدسه از وى و برادرش چنين ياد شده است:
«السَّلامُ عَلى قاسِطْ وَكَرْشِ ابْنَى ظُهَيْر التَغَلبِى» در جاى ديگر از همين كتاب بر آنان چنين درود فرستاده شده است.« السَّلامُ عَلى قاسِطْ وَكَرْشِ ابْنَى ظُهَيْر»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. عبرات، ج۲، ص۱۶۱.
۲. الاقبال بالاعمال الحسنه، ابن طاووس، علی بن موسی، ج۳، ص۷۸.    
۳. الاقبال بالاعمال الحسنه، ابن طاووس، علی بن موسی، ج۳، ص۳۴۵.    
۴. رجال الطوسی، طوسی، محمد بن حسن، ص۸۰.    
۵. ابصار العین فی انصار الحسین علیه‌السلام، سماوی، محمد بن طاهر، ص۲۰۰.    
۶. ابصار العین فی انصار الحسین علیه‌السلام، سماوی، محمد بن طاهر، ص۲۰۰.    
۷. ذخیرة الدارین فیما یتعلق بمصائب الحسین علیه‌السلام، جمعی ازنویسندگان، ص۲۲۲     ، به نقل از كتاب« وقعة الصفين»، نصر بن مزاحم منقرى، از حضور وى در جنگ صفين به عنوان يكى از فرماندهان سخن به ميان آورده است؛ ولى با مراجعه به کتاب مذکور(وقعة الصفین)، ص ۳۱۳     ، تنها نام وى( بدون ذكر نام پدر) به عنوان راوى آمده است.
۸. ابصار العین فی انصار الحسین علیه‌السلام، سماوی، محمد بن طاهر، ص۲۰۰.    
۹. الاقبال بالاعمال الحسنه، ابن طاووس، علی بن موسی، ج۳، ص۷۸.    
۱۰. الاقبال بالاعمال الحسنه، ابن طاووس، علی بن موسی، ج۳، ص۳۴۵.    


منبع

[ویرایش]

پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، جمعی از نویسندگان، ص۳۲۱-۳۲۲.    


جعبه ابزار