کفالت (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه کفالت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

کفالت (حقوق خصوصی)، از اصطلاحات به کار رفته در علم حقوق و به معنی تعهد یکی از طرفین در مقابل دیگری در مورد احضار شخص ثالث
کفالت (فقه)، از اصطلاحات به کار رفته در علم فقه و به معنی التزام احضار مکفول هنگام درخواست مکفول‌له


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار