کفر اصحاب اخدود (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند در قرآن کریم علت انحصارى شكنجه كردن و سوزاندن مؤمنان را به دست اصحاب اخدود، ايمان آنان ذکر كرده، پس معلوم مى‌شود كه آنان (اصحاب اخدود)، مردمى بى‌ايمان، بلكه دشمن ايمانِ مؤمنان بوده‌اند.


كفر اصحاب اخدود

[ویرایش]

اصحاب اخدود، مردمى بى‌ايمان بودند:
• «قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ؛ مرگ بر شکنجه‌گران صاحب گودال (آتش)».
• «وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ؛ آنها هيچ ايرادى بر مؤمنان نداشتند، جز اينکه به خداوند عزيز و حميد ایمان آورده بودند».

← مراد از آیه


••• ((نقموا)) از ماده ((نقم)) (بر وزن قلم) به معنى انکار و عیب گرفتن چیزى است یا به زبان و یا عملا از طریق مجازات، و ((انتقام)) نیز از همین ماده است.
تعبیر به ((عزیز)) (قدرتمند شکست‌ناپذیر) و ((حمید)) (شایسته هرگونه ستایش و داراى هرگونه کمال) در حقیقت پاسخى است به جنایت‌هاى آنها، و دلیلى است بر ضد آنان، یعنى مگر ایمان به چنین خدایى جرم و گناه است؟! و در ضمن تهدید و هشدارى نیز به این شکنجه‌گران در طول تاریخ محسوب مى‌شود که خداوند عزیز و حمید در کمین آنهاست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بروج/سوره۸۵، آیه۴.    
۲. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۱۰، ص۳۱۱ ۳۱۴.    
۳. بروج/سوره۸۵، آیه۸.    
۴. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۱۰، ص۳۱۱ ۳۱۴.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۶، ص۳۳۵ ۳۳۶.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۶، ص۳۳۵ ۳۳۶.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳، ص۴۰۰، برگرفته از مقاله «کفر اصحاب اخدود».    


جعبه ابزار