کفیل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



کفیل به معنای کافل می باشد و منظور کسی است که از شخصی ضمانت می کند که هر وقت حاکم یا مکفول له (شخصی که به نفعش کفیل شده است) بخواهد او را احضار نماید.

فهرست مندرجات

۱ - منبع

منبع

[ویرایش]

فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی(در باب معاملات)، تحقیق و نگارش محسن جابری عربلو، استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، ص۱۵۰-۱۵۱.

رده‌های این صفحه : اصطلاحات اسلامی




جعبه ابزار