کنانی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکنانی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابن‌ابجر کنانی، اِبْن‌ِ اَبْجَرِ کِنانی‌، عبدالملک‌ بن‌ سعید بن‌ حیّان‌ بن‌ ابجر عجلی‌ کنانی‌ همْدانی‌ کوفی‌، مکنّی‌ به‌ ابوبکر، طبیب‌ و محدث‌
ابوثمامه کنانی، آخرین اعلان کننده نسیء در ماه‌های حرام
براض بن قیس کنانی، بر‌اض بن قیس بن رافع بن ضمری کنانی، دلاور و عیار عرب جاهلی و آتش افروز جنگ فجار
حمزة بن محمد کنانی، کنیه‌اش ابوالقاسم، عالم و محدّث مصری قرن چهارم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار