کوثر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکوثر، ممکن است به یکی از موارد ذیل اشاره داشته باشد:

سوره کوثر، یکصد و هشتمین سوره قرآن کریم
کوثر (قرآن)، یکی از اوصاف قرآن
کوثر (خیر کثیر)، واژه‌ای قرآنی به معنای خیر زیاد
حوض کوثر، حوضی در بهشت، دارای خیر کثیر
ساقی کوثر، از القاب علی بن ابی طالب (علیه‌السلام)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار