کوثر (خیر کثیر)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکوثر

، واژه‌ای قرآنی به معنای خیر زیاد است؛ این کلمه با کثیر ارتباط لفظی دارد،و یک بار در قرآن، در سوره کوثر آمده است.


معانی مختلف کوثر

[ویرایش]

درباره معنای کوثر اختلاف نظر وجود دارد، ابن عباس، عایشه و عبدالله بن عمر آن را به معنای رودی در بهشت دانسته‌اند. همچنین به معنای، خیر کثیر، پیغمبری و کتاب آسمانی، قرآن، کثرت یاران و پیروان و یا فراوانی نسل و فرزندان است.
[۲] نک: دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی، خرمشاهی، بهاء الدین.ج۲، ص۱۲۶۹

در برخی روایت مراد از کوثر شفاعت دانسته شده است؛ برخی دیگر آن را به معنای حوض کوثر می‌دانند، که دارای خیر کثیر است.
[۳] نک: دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی،خرمشاهی، بهاء الدین. ج۲، ص۱۲۶۹

از نظر مفسران شیعه، کوثر، حضرت زهرا است. زیرا برخلاف اینکه عاص بن وائل، پیامبر(ص) را «اَبتَر» (بی‌فرزند؛ کسی که نسل و ذریه‌ای ندارد) شمرده بود، خداوند از طریق فرزندش حضرت فاطمه(س) ذریه و فرزندان بسیاری به او خواهد بخشید.
[۴] نک: دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی، خرمشاهی، بهاء الدین.ج۲، ص۱۲۶۹


پانویس

[ویرایش]
 
۱. کوثر/سوره ۱۰۸، آیه‌۱    
۲. نک: دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی، خرمشاهی، بهاء الدین.ج۲، ص۱۲۶۹
۳. نک: دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی،خرمشاهی، بهاء الدین. ج۲، ص۱۲۶۹
۴. نک: دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی، خرمشاهی، بهاء الدین.ج۲، ص۱۲۶۹


منبع

[ویرایش]

دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی،خرمشاهی، بهاء الدین. مدخل کوثر، ص۱۹۰۸-۱۹۰۹.جعبه ابزار