کوه رمات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکوه رمات یا جبل عینین کوه کوچکی است که در جنوب احد قرار دارد.


موقعیت جغرافیایی کوه رمات

[ویرایش]

کوه رمات کوه کوچکی است که در جنوب احد واقع شده و قبر حضرت حمزه و دیگر شهدای احد، میان آن و کوه احد فاصله انداخته است.
طول کوه یاد شده، از شرق به غرب، حدود یک‌صد و پنجاه متر و عرض آن چهل متر می باشد. عبور قنات از سمت شرقیِ آن، به آن بخش آسیب رسانده است؛ به طوری که آثار آن قابل مشاهده است. این کوه، در دوره عثمانی، به عنوان محلی برای نگاهبانی و دیده بانی مورد استفاده بوده و پس از آن نیز، خانه های زیادی روی آن ساخته شده که تا این اواخر وجود داشته است. در سال های اخیر، همه آن بناها تخریب شد تا کوه شکل طبیعیِ خود را حفظ کند.
[۱] معالم المدینة المنوره، مجلد۱، ج۱، ص۱۹۵.


علت نام گذاری به عینین

[ویرایش]

علت نام گذاری کوه به عینین (دو چشمه)، از آن روست که در کنار آن، وادی قنات و عین الشهد قرار داشته است.
[۲] آثار المدینة المنوره، عبدالقدوس الأنصاری، ص۲۰۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. معالم المدینة المنوره، مجلد۱، ج۱، ص۱۹۵.
۲. آثار المدینة المنوره، عبدالقدوس الأنصاری، ص۲۰۱.


منبع

[ویرایش]
آثار اسلامی مکه و مدینه، ص۳۵۵، رسول جعفریان.    


جعبه ابزار