گریگوریوس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افگریگوریوس، حاکم بیزانسی افریقیه بود که به سال ۲۷ هجری قمری در جنگ با سپاه مسلمانان به دست عبدالله بن زبیر کشته شد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

گریگوریوس، حاکم بیزانسی افریقیه، معروف به پاتریک، اعراب او را «جرجیر» می‌خواندند. او در سال ۶۲۶ م استقلال خود را از امپراتوری بیزانس اعلام کرد و با موافقت مردم مغرب، لقب امپراتور برخود نهاد. مرکز حکومت او شهر قرطاجه بود و آن‌گاه که اعراب فاتحانه به پیش می‌آمدند، شهر سبیطله را به دلیل آن که در داخل آن سرزمین قرار داشت، پایتخت خود قرار داد. عبدالله بن سعد راهی جنگ با او شد و دو سپاه در نزدیکی سبیطله صف‌آرایی کردند و در نبردی سخت درگیر شدند که طی آن جرجیر به قتل رسید. در برخی اخبار تاریخی آمده است که قاتلش عبدالله بن زبیر بوده است و عبدالله بن سعد، امیر مصر، دختر جرجیر را به او واگذار کرد و ابن زبیر او را به عنوان امّ‌ولد برگزید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن عذاری، احمد بن محمد، البیان المغرب، ج۱، ص۱۰.    
۲. بلاذری، احمد، فتوح البلدان، ج۱، ص۲۷۰.    
۳. ابن عبدالحکم، ابوالقاسم، فتوح مصر و المغرب و الاندلس، ص۲۱۱.    


منبع

[ویرایش]
عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۵۱.


جعبه ابزار