گزی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افگزی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

عبدالکریم گزی اصفهانی، ملا عبدالکریم گزی ادیب و دانش‌وران قرن سیزدهم و چهاردهم هجری قمری
محمدباقر ابوالفقراء گزی اصفهانی، ملّامحمّدباقر ابوالفقراء گزی، شاعر ادیب و فاضل اصفهانی
ملامحمدباقر گزی اصفهانی، عالم فاضل محدّث از شاگردان علّامه ملامحمدباقر مجلسی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار