گناهان اهل‌ مدین (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از اوصاف اهل مدین، گناهکار بودنشان است. در این مقاله آیات مرتبط با گناهان اهل مدین معرفی می‌شوند.


گناه‌کار بودن اهل مدین

[ویرایش]

اهل مدین، انسان‌هایی گناه کار :
والی مدین اخاهم شعیبا فقال یـقوم اعبدوا الله... «و ما بسوی «مدین»، برادرشان «شعیب» را فرستادیم گفت: «ای قوم من! خدا را بپرستید، و به روز بازپسین امیدوار باشید، و در زمین فساد نکنید!» کلا اخذنا بذنبه..

مصادیق گناهان اهل مدین

[ویرایش]

فسادگری و تکذیب شعیب علیه‌السلام ، گناه اهل مدین:
والی مدین اخاهم شعیبا فقال یـقوم اعبدوا الله وارجوا الیوم الاخر ولاتعثوا فی الارض مفسدین «و ما بسوی «مدین»، برادرشان «شعیب» را فرستادیم گفت: «ای قوم من! خدا را بپرستید، و به روز بازپسین امیدوار باشید، و در زمین فساد نکنید!» وکذبوه... • کلا اخذنا بذنبه..

فرمان به توبه از گناه

[ویرایش]

فرمان شعیب علیه‌السلام به اهل مدین برای استغفار و توبه از گناه در پیشگاه پروردگار:
والی مدین اخاهم شعیبا قال یـقوم اعبدوا الله... «و بسوی «مدین» برادرشان شعیب را (فرستادیم) گفت: «ای قوم من! خدا را پرستش کنید، که جز او، معبود دیگری برای شما نیست!. ...» واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه..

پانویس

[ویرایش]
 
۱. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۳۶.    
۲. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۴۰.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۶، ص۲۷۳.    
۴. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۶، ص۱۸۸.    
۵. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۳۶.    
۶. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۳۷.    
۷. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۴۰.    
۸. هود/سوره۱۱، آیه۸۴.    
۹. هود/سوره۱۱، آیه۹۰.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۵، ص۴۴۰، برگرفته از مقاله «اوصاف اهل مدین (گناه)».    رده‌های این صفحه : قوم شعیب | گناهان | موضوعات قرآنی

منابع اين صفحه : فرهنگ قرآن
جعبه ابزار