یدالله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیدالله کنایه از قدرت خداوند و نعمت است. نه به این معنی که خداوند دستی داشته باشد، چون دست داشتن، فرع بر جسم بودن است و جسم داشتن خداوند منتفی است. لذا یدالله کنایه است.


مراد از دست خداوند

[ویرایش]

يد به معنای دست است. مراد از دست در مورد خداوند قدرت و نعمت است شیخ صدوق در اعتقادات می‌نويسد: و در قرآن است "بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ" دو دست خدا گشاده است يعنی نعمت دنیا و نعمت آخرت.

← نظرات متکلمان در مورد دست خداوند


در اثبات دست خدا، بين متکلمین اختلاف است:
مجسمه گويند، خدا دو دست دارد.
اصحاب حدیث گويند: خدا را (دست‌ها) هست ولی چگونگی آن ندانيم.
عبد الله بن کلاب گويد: نسبت دست به خدا را باور داريم.
معتزله دست را به معنی نعمت گيرند.
[۲] مقالات الاسلاميين.
[۳] توضيحات حواشی اعتقادات، نظر شيخ مفيد، ص۱۰-۱۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مائده/سوره۵، آیه۶۴.    
۲. مقالات الاسلاميين.
۳. توضيحات حواشی اعتقادات، نظر شيخ مفيد، ص۱۰-۱۱.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ علم کلام، احمد خاتمی، ص۲۳۲.جعبه ابزار