یهود در غزوه احزاب (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیهودیان در غزوه احزاب، پشتیبان مشرکان مکه شده و به دست مسلمانان کشته و یا اسیر شدند.


پشتیبان مشرکان مکه

[ویرایش]

یهود بنی قریظه، پشتیبان مشرکان مکه در غزوه احزاب و پشتیبان آنان: وانزل الذین ظـهروهم من اهل الکتـب من صیاصیهم وقذف فی قلوبهم الرعب فریقا تقتلون وتاسرون فریقا. مقصود از «الذین ظهروا» یهود بنی قریظه و مرجع ضمیر «هم» مشرکانی هستند که سردمداران احزاب متحد بودند.

ائتلاف یهودیان با مشرکان

[ویرایش]

ائتلاف یهود بنی نضیر و بنی قریظه و غطفان با مشرکان مکه بر ضد مسلمانان در غزوه احزاب: اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصـر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. طبق منابع تاریخی، غزوه احزاب با ائتلاف یهودیان بنی نضیر و بنی قریظه و غطفان و مشرکان مکه پدید آمد. «من فوقکم» به یهودیانی اشاره دارد که از بخش شرقی مدینه هجوم آوردند و «من اسفل منکم» به مشرکان مکه و پیروان آنان اشاره دارد.

انتقام خداوند از یهود

[ویرایش]

پشتیبانی یهودیان بنی قریظه از احزاب مشرک سبب انتقام خداوند از آنان: وانزل الذین ظـهروهم من اهل الکتـب من صیاصیهم وقذف فی قلوبهم الرعب فریقا تقتلون و تاسرون فریقا.

اسارت بنی قریظه

[ویرایش]

کشتار و اسارت بنی قریظه به دست مسلمانان: وانزل الذین ظـهروهم من اهل الکتـب من صیاصیهم وقذف فی قلوبهم الرعب فریقا تقتلون وتاسرون فریقا.

اشغال سرزمین بنی قریظه

[ویرایش]

اشغال سرزمین بنی قریظه از سوی مسلمانان در جنگ خندق: وانزل الذین ظـهروهم من اهل الکتـب من صیاصیهم وقذف فی قلوبهم الرعب فریقا تقتلون وتاسرون فریقا واورثکم ارضهم ودیـرهم وامولهم وارضا لم تطـوها وکان الله علی کل شیء قدیرا.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۸، ص۱۴۷.    
۲. احزاب/سوره۳۳، آیه۲۶.    
۳. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۸، ص۱۲۴.    
۴. احزاب/سوره۳۳، آیه۱۰.    
۵. احزاب/سوره۳۳، آیه۲۶.    
۶. احزاب/سوره۳۳، آیه۲۶.    
۷. احزاب/سوره۳۳، آیه۲۶.    
۸. احزاب/سوره۳۳، آیه۲۷.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۳۸۹، برگرفته از مقاله «یهود در غزوه احزاب (قرآن)».    


رده‌های این صفحه : جنگ احزاب | موضوعات قرآنی | یهود
جعبه ابزار