یهود و آیات خدا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله، آیات مرتبط با رفتار یهود با آیات خدا معرفی می‌شوند.


کفر به آيات خدا

[ویرایش]

کفر یهود به آيات الهى:
«ضربت عليهم الذّلّة أين ماثقفوا إلّابحبل مّن اللَّه وحبل مّن النَّاس وبآءو بغضب مّن اللّه وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنّهم كانوا يكفرون بايت اللّه ...؛آنها هر كجا يافت شوند مهر ذلت بر آنان خورده است، مگر با ارتباط به خدا (و تجديد نظر در روش ناپسند خود) و (يا) با ارتباط به مردم (و وابستگي به اين و آن) و در خشم خدا مسكن گزيده‌ اند، و مهر بيچارگي بر آنها زده شده، چرا كه آنها به آيات خدا كفر مي‌ورزند....»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۱۲.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۵۳۷، برگرفته از مقاله «یهود و آیات خدا».    


رده‌های این صفحه : آیات الهی | موضوعات قرآنی | یهود
جعبه ابزار