یهود و اسباط (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیهودیان اسباط علیهم‌السّلام، به رغم آگاهی به یهودی نبودن آنان به یهودیت نسبت می دادند.


یهودی نبودن اسباط

[ویرایش]

‌ام تقولون ان... الاسباط کانوا هودا... ومن اظـلم ممن کتم شهـدة عنده من الله...
یهودی بودن اسباط علیهم‌السّلام از سوی خداوند نفی شده است.
‌ام تقولون ان... الاسباط کانوا هودا... قل ءانتم اعلم‌ام الله ومن اظـلم ممن کتم شهـدة عنده من الله...
نسبت یهودیت به اسباط علیهم‌السّلام از سوی یهودیان، سبب قرارگرفتن آنان در زمره ستم کارترین انسان‌ها شده است.
‌ام تقولون ان... الاسباط کانوا هودا... ومن اظـلم ممن کتم شهـدة عنده من الله...

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۴۰.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۱۴۰.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۱۴۰.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳، ص۹۶، برگرفته از مقاله «یهود و اسباط ».    


رده‌های این صفحه : اسباط | موضوعات قرآنی | یهود
جعبه ابزار