یهود (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از ادیانی که در آیات قرآن به آن شاره شده، یهود است.


تعریف یهود

[ویرایش]

يهود، پيروان ديانت يهوديّه‌ (ديانت موسی علیه‌السلام‌) را گويند
[۱] معجم لغة الفقهاء، ص ۴۸۵، «يهود».
و از «هادَ» به معناى رجوع اخذ شده است، چون موسى عليه‌السلام فرمود: «إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ.»
آنان امّت موسى و اهل کتاب هستند، كتاب‌شان تورات نام دارد موسوعة الادیان، ص ۵۰۳. و به یهود بن یعقوب منسوبند.
در اين عنوان آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌ «هادوا» و مشتقّات آن و از واژه‌هاى‌ «اوتوا الكتاب»، «اهل الكتاب» و ديگر آياتى كه در مورد يهود است، استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آبروی یهود (قرآن)، آتش‌افروزی یهود (قرآن)، آخرت‌فروشی یهود (قرآن)، آرزوهای یهود (قرآن)، آزادی یهود (قرآن)، آوارگی یهود (قرآن)، آینده یهود (قرآن)، اتحاد یهود (قرآن)، اتمام حجت بر یهود (قرآن)، احبار یهود (قرآن)، احتجاج با یهود (قرآن)، احتجاج‌های یهود (قرآن)، اختلاف‌افکنی یهود (قرآن)، اختلاف یهود (قرآن)، اخوت یهود (قرآن)، ادعاهای یهود (قرآن)، اذیت‌های یهود (قرآن)، ارتداد یهود (قرآن)، اسارت یهود (قرآن)، استکبار یهود (قرآن)، استهزاگری یهود (قرآن)، اضطراب یهود (قرآن)، اطاعت از یهود (قرآن)، اطاعت یهود (قرآن)، اعتدال یهود (قرآن)، اعتصام یهود (قرآن)، اعراض از یهود (قرآن)، اعراض یهود (قرآن)، اضلال یهود (قرآن)، افتراهای یهود (قرآن)، افشای یهود (قرآن)، اقرار یهود (قرآن)، اقلیت یهود (قرآن)، اکثریت یهود (قرآن)، التقاط یهود (قرآن)، امانتداری یهود (قرآن)، امان یهود (قرآن)، امتحان یهود (قرآن)، امت یهود (قرآن)، امداد به یهود (قرآن)، امنیت یهود (قرآن)، اموال یهود (قرآن)، امیین یهود (قرآن)، انبیای یهود (قرآن)، انحصارطلبی یهود (قرآن)، اندوه یهود (قرآن)، انفاق یهود (قرآن)، اهانت به یهود (قرآن)، اهانت‌های یهود (قرآن)، ایمان یهود (قرآن)، بت‌پرستی یهود (قرآن)، بخل یهود (قرآن)، بدعت‌های یهود (قرآن)، برتری‌طلبی یهود (قرآن)، بشارت به یهود (قرآن)، بغض یهود (قرآن)، بی‌آبرویی یهود (قرآن)، بی‌سوادی یهود (قرآن)، پاداش یهود (قرآن)، پراکندگی یهود (قرآن)، پندارهای یهود (قرآن)، پیه در یهود (قرآن)، تاریخ یهود (قرآن)، تبعید یهود (قرآن)، تبلیغ یهود (قرآن)، تجارت یهود (قرآن)، تجاوز یهود (قرآن)، تحدی با یهود (قرآن)، تحریف‌های یهود (قرآن)، تحریم یهود (قرآن)، تحیت یهود (قرآن)، ترس یهود (قرآن)، تزکیه یهود (قرآن)، تساهل و تسامح با یهود (قرآن)، تشبیه یهود (قرآن)، تعاون یهود (قرآن)، تعصب یهود (قرآن)، تعطیلی یهود (قرآن)، تعلم یهود (قرآن)، تعلیم به یهود (قرآن)، تقرب یهود (قرآن)، تقلید یهود (قرآن)، تقوای یهود (قرآن)، تکبر یهود (قرآن)، تکذیب‌های یهود (قرآن)، تکلیف یهود (قرآن)، تلاوت یهود (قرآن)، توبه یهود (قرآن)، توطئه یهود (قرآن)، تهجد یهود (قرآن)، تهدید یهود (قرآن)، جاسوسی یهود (قرآن)، جبرگرایی یهود (قرآن)، جدال یهود (قرآن)، جزیه یهود (قرآن)، جنگ‌های یهود (قرآن)، جهاد با یهود (قرآن)، جهل یهود (قرآن)، حبط عمل یهود (قرآن)، حرام‌خواری یهود (قرآن)، حرص یهود (قرآن)، حسابرسی از یهود (قرآن)، حسد یهود (قرآن)، حکمیت بین یهود (قرآن)، حکومت یهود (قرآن)، خانه‌های یهود (قرآن)، خداشناسی یهود (قرآن)، خسران یهود (قرآن)، خشوع یهود (قرآن)، خشونت یهود (قرآن)، خوردنی‌های یهود (قرآن)، خوف یهود (قرآن)، خیانت یهود (قرآن)، خیر یهود (قرآن)، دادخواهی یهود (قرآن)، دروغ یهود (قرآن)، دست یهود (قرآن)، دشمنی یهود (قرآن)، دشنام‌های یهود (قرآن)، دعوت از یهود (قرآن)، دنبه در یهود (قرآن)، دنیاطلبی یهود (قرآن)، دوستی با یهود (قرآن)، دوستی یهود (قرآن)، دین فروشی یهود (قرآن)، دین یهود (قرآن)، تعالیم دین یهود (قرآن)، ذلت یهود (قرآن)، رباخواری یهود (قرآن)، ربانیون یهود (قرآن)، رشوه‌خواری یهود (قرآن)، رضایت یهود (قرآن)، رفاه یهود (قرآن)، زکات در یهود (قرآن)، زمین‌های یهود (قرآن)، سبقت یهود (قرآن)، سجده یهود (قرآن)، سحر در یهود (قرآن)، سختی‌های یهود (قرآن)، سخنان یهود (قرآن)، سرور یهود (قرآن)، سر یهود (قرآن)، سعادت یهود (قرآن)، سفاهت یهود (قرآن)، سکوت یهود (قرآن)، سکونت یهود (قرآن)، سلطه بر یهود (قرآن)، سؤال از یهود (قرآن)، سؤال‌های یهود (قرآن)، شایعه‌سازی یهود (قرآن)، شرک یهود (قرآن)، شریعت یهود (قرآن)، شر یهود (قرآن)، شکست یهود (قرآن)، شکنجه یهود (قرآن)، شک یهود (قرآن)، شناخت‌های یهود (قرآن)، شنبه در یهود (قرآن)، شنوایی یهود (قرآن)، شیطنت یهود (قرآن)، صالحان یهود (قرآن)، صبر یهود (قرآن)، صورت یهود (قرآن)، صید یهود (قرآن)، ضعف یهود (قرآن)، ضلالت یهود (قرآن)، طعنه یهود (قرآن)، طغیان یهود (قرآن)، طیبات در یهود (قرآن)، ظلم یهود (قرآن)، ظن یهود (قرآن)، عالمان یهود (قرآن)، عجز یهود (قرآن)، عجله یهود (قرآن)، عدالت‌خواهی یهود (قرآن)، عذاب یهود (قرآن)، عذر یهود (قرآن)، عفو یهود (قرآن)، عقاید یهود (قرآن)، علم یهود (قرآن)، عمر یهود (قرآن)، عهد با یهود (قرآن)، غرور یهود (قرآن)، غصب یهود (قرآن)، غضب بر یهود (قرآن)، غضب یهود (قرآن)، غفلت یهود (قرآن)، غلو یهود (قرآن)، فدیه در یهود (قرآن)، فراموشی یهود (قرآن)، فساد یهود (قرآن)، فسق یهود (قرآن)، قبله یهود (قرآن)، قتل در یهود (قرآن)، قتل یهود (قرآن)، قدرت یهود (قرآن)، قربانی در یهود (قرآن)، قساوت یهود (قرآن)، قسم یهود (قرآن)، قصاص در یهود (قرآن)، قضاوت در یهود (قرآن)، قلب یهود (قرآن)، قلعه‌های یهود (قرآن)، قوانین یهود (قرآن)، کتابت یهود (قرآن)، کتاب یهود (قرآن)، کتمان‌کاری یهود (قرآن)، کفر یهود (قرآن)، کوردلی یهود (قرآن)، کیفر یهود (قرآن)، گریه یهود (قرآن)، گناهان یهود (قرآن)، گواهی یهود (قرآن)، گوساله پرستی یهود (قرآن)، گوش‌سپاری یهود (قرآن)، لجاجت یهود (قرآن)، لعن یهود (قرآن)، لهو یهود (قرآن)، مترفان یهود (قرآن)، محرمات یهود (قرآن)، محمد و یهود (قرآن)، مسخ یهود (قرآن)، معابد یهود (قرآن)، معاشرت با یهود (قرآن)، مغفرت یهود (قرآن)، مکر یهود (قرآن)، ملامت یهود (قرآن)، منافقان و یهود (قرآن)، موعظه‌گران یهود (قرآن)، مهلت به یهود (قرآن)، مؤمنان یهود (قرآن)، ناخشنودی یهود (قرآن)، نجوای یهود (قرآن)، نژادپرستی یهود (قرآن)، نعمت‌های یهود (قرآن)، نفاق یهود (قرآن)، نفرین بر یهود (قرآن)، نفرین یهود (قرآن)، نماز در یهود (قرآن)، نهی از منکر یهود (قرآن)، نیاکان یهود (قرآن)، نیکوکاری یهود (قرآن)، ولایت‌پذیری یهود (قرآن)، ولایت یهود (قرآن)، هدایت یهود (قرآن)، هواپرستی یهود (قرآن)، یأس یهود (قرآن)، یهود ایله (قرآن)، یهود در جهنم (قرآن)، یهود در دوران عیسی (قرآن)، یهود در غزوه احزاب (قرآن)، یهود در قیامت (قرآن)، یهود و آتش آسمانی (قرآن)، یهود و ابراهیم (قرآن)، یهود و اسباط (قرآن)، یهود و اسلام (قرآن)، یهود و امر به معروف (قرآن)، یهود و انبیاء (قرآن)، یهود و انفاق (قرآن)، یهود و اولیاء الله (قرآن)، یهود و بوزینه (قرآن)، یهود و بهشت (قرآن)، یهود و بیت المقدس (قرآن)، یهود و ترور محمد (قرآن)، یهود و تزکیه (قرآن)، یهود و تصلیب (قرآن)، یهود و تور (قرآن)، یهود و توفیق خدا (قرآن)، یهود و جاهلان (قرآن)، یهود و جاهلیت (قرآن)، یهود و جبت (قرآن)، یهود و جبرئیل (قرآن)، یهود و جهنم (قرآن)، یهود و حکمیت (قرآن)، یهود و خدا (قرآن)، یهود و خوک (قرآن)، یهود و داود (قرآن)، یهود و سلیمان (قرآن)، یهود و شفاعت (قرآن)، یهود و شیطان (قرآن)، یهود و صحابه (قرآن)، یهود و طاغوت (قرآن)، یهود و عدالت‌خواهان (قرآن)، یهود و عزیر (قرآن)، یهود و عیسی (قرآن)، یهود و قبله (قرآن)، یهود و قدرت خدا (قرآن)، یهود و قرآن (قرآن)، یهود و کافران (قرآن)، یهود و گوشت حیوانات (قرآن)، یهود و لقاء الله (قرآن)، یهود و محمد (قرآن)، یهود و مریم (قرآن)، یهود و مشرکان (قرآن)، یهود و ملایکه (قرآن)، یهود و منافقان (قرآن)، یهود و میکائیل (قرآن)، یهود و مؤمنان (قرآن)، یهود و نصارا (قرآن)، یهود و نهی از منکر (قرآن)، یهود و وحی (قرآن)، یهود و یعقوب (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. معجم لغة الفقهاء، ص ۴۸۵، «يهود».
۲. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص ۸۴۶-۸۴۷، «هود».    
۳. اعراف/سوره۷، آیه۱۵۶.    
۴. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج ۴، ص ۴۴۲، «ه و د».    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳۳، ص۴۱۵، برگرفته از مقاله «یهود».    


رده‌های این صفحه : موضوعات قرآنی | یهود
جعبه ابزار