‌ عمر بن‌ ابراهیم (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعمر بن‌ ابراهیم ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌مفلح نظام‌الدین‌ ابوحفص‌ عمر بن‌ ابراهیم‌، نظام‌الدین‌ ابوحفص‌ عمر بن‌ ابراهیم، یکی از شخصیت‌های خاندان‌ اِبْن‌ِ‌مُفْلِح‌
ابوالبرکات عمر بن ابراهیم زیدی، اَبوالْبَرَکاتِ زِیْدی، عمر بن ابراهیم بن محمد (۱۵ شعبان ۴۴۲-۵۳۹ق/ ۱۰ فوریۀ ۱۰۵۰- ۱۱۴۵م)، نحوی و محدث


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار