ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

قیس بن ابی‌العاص سهمی قرشی[ویرایش]

[ادامه]
قیس بن ابی‌العاص سهمی قرشی، یکی از صحابه پیامبر اسلام بود که در فتح مکه اسلام آورد. پس از رحلت پیامبر در دوران خلافت عمر بن خطاب عهده‌دار مقام قضاوت در مصر شد و سرانجام به سال ۲۳ هجری قمری در مصر درگذشت.

 


ابوعمرو قتادة بن نعمان انصاری[ویرایش]

[ادامه]
ابوعمرو قتادة بن نعمان انصاری، صحابی پیامبر اسلام بود که در جنگ بدر و احد و تمام نبردها در کنار رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) حاضر بود. او سرانجام به سال ۲۳ هجری قمری در مدینه درگذشت.

 


سودة بنت زمعه قرشی عامری[ویرایش]

[ادامه]
سودة بنت زمعة قرشی عامری، زنی بیوه بود که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) یک سال بعد از رحلت خدیجه (سلام‌الله‌علیها) در سال یازدهم بعثت، با وی ازدواج کرد و تا پایان عمر، به سال ۲۳ هجری قمری همسر پیامبر باقی ماند.

 


تصریف (واژه‌سازی)[ویرایش]

[ادامه]
تَصْریف (inflection)، شیوه‌ای در واژه‌سازی، که در جریان آن، افزایش وندهای مختلف به ریشه‌های واژگانی گوناگون، باعث ظهور صورت‌های واژگانی مختلف می‌شود.

 


نعیم بن مقرن مزنی[ویرایش]

[ادامه]
نعیم بن مقرن مزنی، برادر نعمان بن مقرّن مزنی بود که در سال پنجم هجری قمری به مدینه آمد و مسلمان شد. او در جنگ خندق و نهاوند و دیگر جنگ‌ها حضور داشت و همدان و ری را فتح کرد. وی سرانجام به سال ۲۲ هجری قمری درگذشت.

 


مقوقس[ویرایش]

[ادامه]
مقوقس، کارگزار روم در مصر بود که دو کنیز به نام‌های ماریه و سیرین را نزد پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) فرستاد. او سرانجام به سال ۲۲ هجری قمری درگذشت.

 


شماخ بن ضرار ذبیانیِ غطفانی[ویرایش]

[ادامه]
شماخ بن ضرار ذبیانیِ غطفانی، از شعرای مخضرم بود و در جنگ قادسیه حضور داشت. او سرانجام به سال ۲۲ هجری قمری درگذشت.

 


ابومکنف زید بن مهلهل طایی[ویرایش]

[ادامه]
ابومکنف زید بن مهلهل طایی معروف به زید الخیل یا زید الخیر، صحابی پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) و از مخضرمین بود که دوره جاهلیت و اسلام را درک کرد. او سرانجام به سال ۲۲ هجری قمری در دوران خلافت عمر بن خطاب درگذشت.

 


ابوعمرو نعمان بن مقرن مزنی[ویرایش]

[ادامه]
ابوعمرو نعمان بن مقرن مزنی، از قبیله بنی‌مزینه بود که بعد از اسلام آوردن به بصره و سپس به کوفه رفت و در جنگ‌ قادسیه شرکت کرد. او سرانجام به سال ۲۱ هجری قمری در جنگ نهاوند کشته شد.

 


ابوثور عمرو بن معدیکرب مذحجی[ویرایش]

[ادامه]
ابوثور عمرو بن معدیکرب مذحجی، از جنگاوران بنام سرزمین یمن در دوران جاهلیت بود که در سال ۹ قمری نزد پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) رفت و اسلام آورد، اما پس رحلت پیامبر به اسود عنسی پیوست و مرتد شد. او پس از توبه در نبردهای یرموک و قادسیه شرکت کرد و سرانجام به سال ۲۱ هجری قمری در جنگ نهاوند زخمی شد و بر اثر جراحت درگذشت.

 


جعبه ابزار