ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

ابواسحاق ابراهیم بن حکم فزاری اسدی کوفی[ویرایش]

[ادامه]
ابواسحاق ابراهیم بن حکم فزاری اسدی کوفی، از محدثان قرن دوم هجری قمری بود.

 


تکذیب‌های قوم ثمود (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
از مصادیق مکذبان که در آیات قرآن معرفی شده‌اند، قوم ثمود هستند.

 


ابویحیی ابراهیم بن یحیی غطفانی کوفی[ویرایش]

[ادامه]
ابویحیی ابراهیم بن یحیی غطفانی کوفی، ملقب به ابن‌ابی‌بلاد، از محدثانی است که امام باقر (علیه‌السّلام) تا امام رضا (علیه‌السّلام) را درک کرده و از آنان روایت نقل کرده، همچنین در اسناد روایات بسیاری آمده است. علمای رجال او را محدثی ثقه، ادیب، قاری قرآن و راوی شعر دانسته‌اند.

 


تکذیب‌های قوم تبع (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
از مصادیق مکذبان که در آیات قرآن معرفی شده‌اند، قوم تبع هستند.

 


تکذیب‌های قوم الیاس (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
از مصادیق مکذبان که در آیات قرآن معرفی شده‌اند، قوم الیاس هستند.

 


تکذیب‌های قوم ابراهیم (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
از مصادیق مکذبان که در آیات قرآن معرفی شده‌اند، قوم ابراهیم هستند.

 


ابوطاهر ابراهیم بن محمد غزنوی بغدادی[ویرایش]

[ادامه]
ابوطاهر ابراهیم بن محمد غزنوی بغدادی حکیم (م ۲۲۴ هـ)، از پزشکان قرن سوم هجری قمری بوده است.

 


ابواسحاق ابراهیم بن اسماعیل عنبری طوسی[ویرایش]

[ادامه]
ابواسحاق ابراهیم بن اسماعیل عنبری طوسی (م ۲۸۲ هـ)، از محدثان طوس و حافظان حدیث در قرن سوم هجری بوده است.

 


ابراهیم بن خالد (ابهام‌زدایی)[ویرایش]

[ادامه]
ابراهیم بن خالد ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابوثور ابراهیم بن خالد کلبی، فقیه بغدادی که خود مذهبی مستقل داشت
ابراهیم بن خالد عطار عبدی قطان، معروف به ابن‌ابی‌ملیقه، یکی از محدثان و از مصنفان امامیه در قرن دوم و از راویان از امام صادق (علیه‌السّلام)

 


ابراهیم بن خالد عطار عبدی قطان[ویرایش]

[ادامه]
ابراهیم بن خالد عطار عبدی قطان، معروف به ابن‌ابی‌ملیقه، یکی از محدثان و از مصنفان امامیه در قرن دوم و از راویان از امام صادق (علیه‌السّلام) به شمار آورده‌اند.

 


جعبه ابزار