ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

حقوق پدر (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
فرزندان باید والدین خود را تکریم و احترام کنند . خداوند در آیات قرآن حقوق والدین را بیان کرده است.

 


حزن پدر (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
حضرت یعقوب(علیه‌السلام) بعد از جدایی فرزندشان دچار حزن و اندوه فراوان شدند.

 


حاجب پدر (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
خداوند در سوره نساء بیان می‌فرمایند که فرزند حاجب ارث پدر است .

 


حاجب بودن پدر (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
آیاتی در قرآن اشاره به حاجب بودن پدر متوفی دارد. دراین مقاله به این آیات اشاره می‌کنیم.

 


ابن‌عطار شروطی اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
ابن‌عطار شروطی اصفهانی، یاقوت حموی وی را از راویان و متاخّرین اصحاب ابواحمد حسن بن عبداللّه عسکری می‌شمارد.

 


ابن‌عدی‌ هارون بن سلیمان خراز اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
ابن‌عدی‌ هارون بن سلیمان خراز اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری در اصفهان بوده است.

 


ابن‌عجمی محمد بن احمد اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
ابن‌عجمی محمد بن احمد اصفهانی، متولّی امر خطابت در «زبید» بوده است.

 


ابن‌عبده احمد بن ابراهیم اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
ابن‌عبده احمد بن ابراهیم اصفهانی، از محدّثین اصفهان است.

 


خاص (لفظ)[ویرایش]

[ادامه]
خاص (لفظ)، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ مدح راوی به شمار می‌آید.

 


تولد بی پدر (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
خداوند به حضرت مریم (سلام‌الله‌علیها) بدون پدر فرزندی عطا کردند واین امر بر خداوند سهل و آسان است.

 


جعبه‌ابزار