ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

گل نیلوفر[ویرایش]

[ادامه]
لوتوس، روزا، نیلوفر آبی و شمسه مفاهیم گوناگون یک نماد دینی هستند که صفا، پاکی و تنویر در یک جهان ناپاک را نشان می‌دهد؛ این نماد که سرشار از معنی است، در اساطیر هندویی، ایرانی، مصری، یهودی، مسیحی و مسلمان بازتاب یافته است و از یک رابطه عمیق میان ادیانی، چون هندوئیسم، بودیسم، زرتشت، یهودی، مسیحیت و اسلام حکایت دارد.

 


جرجانی (ابهام‌زدایی)[ویرایش]

[ادامه]
جرجانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوزرعه جرجانی، حافظ، محدث و نسابه قرن چهارم هجری قمری
ابوسعید ضریر جرجانی، ریاضیدان‌ و هندسه ‌دان‌ ایرانی‌ فعال‌ در حدود سال‌ ۴۰۰
ابوعبدالله محمد بن یحیی جرجانی، جُرْجانی، ابوعبدالله محمد بن یحیی بن مهدی (د ۳۹۸ق/ ۱۰۰۸م)، از فقهای حنفی ایران
ابویحیی احمد بن داوود فزاری جرجانی، جُرْجانی، ابویحیی احمد بن داوود فزاری، فقیه، متکلم و محدث سدۀ ۳ق/۹م
اسماعیل بن حسین جرجانی، پزشک‌ و نویسنده ‌ایرانی‌ قرن‌ پنجم‌ و ششم‌، دارای آثار پزشکی‌ مهمی‌ به‌ زبان‌ فارسی‌

 


ضروریه مطلقه با ضروریه مطلقه شکل اول[ویرایش]

[ادامه]
ضروریه مطلقه با ضروریه مطلقه شکل اول، یکی از ضروب منتج قیاس مختلط در شکل اول است.

 


ضروریه مطلقه با عرفیه خاصه شکل اول[ویرایش]

[ادامه]
ضروریه مطلقه با عرفیه خاصه شکل اول، یکی از ضروب منتج قیاس مختلط در شکل اول است.

 


ضروریه مطلقه با عرفیه عامه شکل اول[ویرایش]

[ادامه]
ضروریه مطلقه با عرفیه عامه شکل اول، یکی از ضروب منتج قیاس مختلط در شکل اول است.

 


ضروریه مطلقه با مشروطه خاصه شکل اول[ویرایش]

[ادامه]
ضروریه مطلقه با مشروطه خاصه شکل اول، یکی از ضروب منتج قیاس مختلط در شکل اول است.

 


صورت (ابهام‌زدایی)[ویرایش]

[ادامه]
واژه صورت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

صورت (فقه)، به معنای چهره شکل و هیئت پدیده‌ها و دارای کاربرد در باب‌های طهارت، صلات، حج، نکاح، کفّارات ، اطعمه و اشربه، حدود و دیات
صورت (فلسفه)، یکی از اقسام جوهر به معنای جوهر بالفعل دارای منشأ آثار و خواص شیء
صورت (منطق)، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق به‌معنای کمال شیء، سبب فعلیت شیء و بعضی کاربرد‌های دیگر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی

 


محمد بن علی عمرانی[ویرایش]

[ادامه]
محمد بن علی بن محمد عمرانی از مورخان قرن ششم هجری است.

 


ضروریه مطلقه با مشروطه عامه شکل اول[ویرایش]

[ادامه]
ضروریه مطلقه با مشروطه عامه شکل اول، یکی از ضروب منتج قیاس مختلط در شکل اول است.

 


قرائت (ابهام‌زدایی)[ویرایش]

[ادامه]
واژه قرائت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

قرائت (قرآن)؛ به معنای تلاوت قرآن با رعایت قواعد مخصوص آن، یا دانش مربوط به اصول قرائت و اختلافات قاریان
قرائت (حدیث)؛ از اصطلاحات علم حدیث و از طرق تحمل حدیث و به معنای خواندن حدیث نزد استاد و شیخ‌الحدیث


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی

 


جعبه‌ابزار