ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

فراموشی قارون (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
یکی از مصادیق فراموشکاران، قارون است.در این مقاله آیات مرتبط با فراموشی قارون معرفی می‌شوند.

 


فراموشی کافران (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
یکی از مصادیق فراموشکاران، کافران هستند. در این مقاله آیات مرتبط با فراموشی کافران معرفی می‌شوند.

 


فراموشی ظالمان (قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
یکی ازمصادیق فراموشکاران، ظالمان هستند. در این مقاله آیات مرتبط بافراموشی ظالمان معرفی می‌شوند.

 


جعبه ابزار