ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

اسکندر اصفهانی (ابهام‌زدایی)[ویرایش]

[ادامه]
اسکندر اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالمحاسن اسکندر بن حاجی خیارجی زاهد اصفهانی، از محدّثین و دانشمندان قرن پنجم هجری در اصفهان
اسکندر میرزا بن محمدولی میرزا اصفهانی، از تحصیل کرده‌های دارالفنون و طبیب در اصفهانی
اسکندربیک منشی ترکمان فراهی اصفهانی، اسکندر بیک منشی (۹۶۸- پس از ۱۰۴۳ ق)، موّرخ، منشی، ادیب و شاعر نامدار عصر صفویه و صاحب تاریخ عالم آرای عباسی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی

 


ابواسحاق اسماعیل بن ابراهیم ثقفی اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
ابواسحاق اسماعیل بن ابراهیم ثقفی اصفهانی، از محدّثین اصفهان بوده است.

 


اسماعیل‌خان بن محمدابراهیم مصلح‌السلطنه صدری اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
اسماعیل‌خان بن محمدابراهیم مصلح‌السلطنه صدری اصفهانی، از شعرا و ادبای اصفهان در قرن چهارده هجری بوده است.

 


اسماعیل بن ابراهیم اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
اسماعیل بن ابراهیم اصفهانی، از فضلای قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است.

 


اسفندیار اصفهانی (ابهام‌زدایی)[ویرایش]

[ادامه]
اسفندیار اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

اسفندیار بیگ انیس اصفهانی، از امرای شاه عبّاس صفوی در اصفهان
اسفندیار بن مشرف‌الملک شهرکردی دهکردی اصفهانی، از ادبا و شعرای اصفهان
اسفندیار معتمدی اصفهانی، نویسنده کتاب‌های مدارس آموزش و پرورش


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی

 


اسماعیل اصفهانی کاظمینی[ویرایش]

[ادامه]
اسماعیل اصفهانی کاظمینی، از فضلای قرن چهارده هجری در اصفهان بوده است.

 


محمداسماعیل اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
محمداسماعیل اصفهانی، از خوشنویسان قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است.

 


ملااسماعیل اصفهانی[ویرایش]

[ادامه]
ملااسماعیل اصفهانی، از خطّاط قرن سیزدهم و اوائل قرن چهاردهم هجری در اصفهان بوده است.

 


حیدرعلی بن محمدمهدی اصفهانی (ابهام‌زدایی)[ویرایش]

[ادامه]
حیدرعلی بن محمدمهدی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

حیدرعلی بن محمدمهدی مبارکه‌ای لنجانی اصفهانی، نویسنده و ادیب دانشمند در قرن چهاردهم هجری اصفهان
حیدرعلی بن محمدمهدی کمالی بلورفروش اصفهانی، شاعر و ادیب و از سخنوران معاصر اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی

 


حیدرعلی اصفهانی (ابهام‌زدایی)[ویرایش]

[ادامه]
حیدرعلی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

حیدرعلی اصفهانی (دانشمند)، از دانشمندان قرن دهم هجری اصفهان
حیدرعلی انصاری نجف‌آبادی اصفهانی، از علماء و فضلای اصفهان
حیدرعلی بن اسدالله مجیری شهرضائی اصفهانی، شاعر و ادیب معاصر اصفهان
حیدرعلی بن محمداسماعیل نقاش اصفهانی، از نقاشان هنرمند قرن سیزدهم هجری اصفهان
حیدرعلی بن حسین محفوظ غاضری اصفهانی، شاعر و ادیب وارسته در اصفهان
حیدرعلی بن محمدحسین میردامادی سدهی اصفهانی، عالم فاضل فقیه کامل در اصفهان
حیدرعلی بن ذوالفقار معمار اردستانی اصفهانی

 


جعبه‌ابزار