ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

بایکال[ویرایش]

[ادامه]
بایکال‌، دریاچه‌ای‌ در بخش‌ جنوبی‌ سیبری‌ شرقی‌ در جمهوری‌ خودمختار بوریات‌ و استان‌ ایرکوتْسک‌ جمهوری‌ فدراتیو روسیه‌ می‌باشد.

 


بایقرا[ویرایش]

[ادامه]
بایقرا شاهزاده تیموری‌ و فرزند عمر شیخ‌ میرزا پسر امیر تیمور گورکان‌ می‌باشد.

 


قانون دیالکتیک هگل[ویرایش]

[ادامه]
قانون دیالکتیک هگل، سازش تناقضات در وجود اشیا و همچنین در ذهن دیالکتیک است. روش دیالکتیکی شامل سه مرحله می‌باشد که معمولا “موضوع، ضد موضوع و ترکیب می‌نامند. وی سه مرحله را تصدیق، نفی، نفی در نفی می‌نامد. ” از نظر هگل شدن یا صیرورت نه وجود است و نه عدم، ترکیبی از این دو می‌باشد.

 


تصور متعدد[ویرایش]

[ادامه]
تصور متعدد یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و به معنای تصور امور متعددِ مرکب یا غیر مرکب است.

 


تصور مرکب[ویرایش]

[ادامه]
تصور مرکب یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و به معنای تصور امور مرکب تقییدی یا توصیفی است.

 


تحلیل محدود[ویرایش]

[ادامه]
تحلیل محدود یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و به معنای تحلیل مرکب به ذاتیاتش برای اکتساب تعریف حدی است.

 


تحصیل مواضع جدل[ویرایش]

[ادامه]
تحصیل مواضع جدل یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و به معنای آماده‌سازی قواعد کلی مفید در استنباط مشهوراتِ نافع در جدل است.

 


بیرقدار[ویرایش]

[ادامه]
بِیْرَقْدار، عنوان و منصبی در سازمان نظامی دولت عثمانی می‌باشد.

 


عصر جدید[ویرایش]

[ادامه]
در هر عصری، عصر جدیدی وجود داشته و پا به پای زمان و زندگی پیش آمده است، همان‌گونه که در این عصر نیز شاهد عصری جدید هستیم که کمتر کسی از عهده انکار آن بر می‌آید.

 


تحصل قضایا[ویرایش]

[ادامه]
تحصل قضایا یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و به معنای حالت عدم وجود ادات سلب به عنوان جزء موضوع یا محمول قضیه است.

 


جعبه‌ابزار