727 نتيجه يافت شد  (0.06 ثانیه)
21
... از خواجه‌های سیاه‌پوست بودند. ... خواجه‌ها در حرم‌سرا ... فقط خواجه‌های ... سیاه‌پوست اجازه ورود به حرم ... استفاده می‌کردند و خواجه‌ها نگهبان حرم بودند. هدف عمده اعیان ...
22
... پس به فرمان رئیس خواجه سرایان سیاه حرم سلطان (قزلر آغاسی) بودند ... خواجه سرایان (آغاهای دار السعاده) به منشی گری اوقافِ حرمینِ ...
23
... مبارک علوی (پدر می‌رخورد)، خواجه یعقوب (پسر شیخ فریدالدین گنج ... فریدالدین) بیان کرده است. خواجه نظام الدّین احترام و بزرگداشت بسیاری در ... این اثر را به دستور خواجه نظام الدّین به نظم درآورده ... و خواجه آن را به صورت درس ...
24
... ریاست یکی از خواجه‌ها، از دروازه‌های حرم محافظت می‌کردند ... تصفیه زنان حرم می‌پرداخت. ... خواجه‌سرایان سفید ... کلیه خدمات حرم‌سرا و ... که فردی پیر و محترم بود از میان خواجه‌سرایان معتمد برگزیده ... این شخص که «خواجه‌باشی»، «داروغه» و در حرم عثمانی «آغادارالسعادة» خوانده ...
25
... | اشخاص‌مدفون‌درحرم::شیخ مفید، خواجه نصیرالدین طوسی، ... همراه خواجه نظام‌الملک، وارد بغداد شدند و حرم کاظمین و ... زمان خلیفه عباسی ... در محرم سال 517 ه. ق، ... در سمت غربی حرم، واقع است و قبر خواجه نصیرالدین طوسی نیز ...
26
... ایلخانیان ، به سفارش خواجه نصیرالدین طوسی ، به احترام وجود باباافضل مرفی کاشانی ... چون بهاءالدین محمد بن خواجه شمس الدین جوینی قرار گرفت ...
27
... . سقوط کندری‌ و برآمدن‌ خواجه نظام‌ الملک‌ بر مسند ... ‌ خراسان‌، امام‌ الحرمین جوینی‌ مورد عنایت‌ خاص‌ خواجه قرار داشت‌ و ... ‌» (اشاعره‌) به‌ پیشوایی‌ امام‌ الحرمین جوینی‌ و حنفیه‌ به‌ پیشوایی ... اما همتای‌ او در هرات‌، خواجه عبدالله‌ انصاری‌ (د 481ق‌/ ...
28
... رساله آمده است، روزی خواجه نصیر الدین طوسی پس از ... محقق و خواجه ... محقق حلی به خاطر احترام وی به ... تدریس ادامه نداده ولی به علت اصرار خواجه ... داد، در این هنگام خواجه نصیر الدین از وی سؤال ... هلاکوخان فتح شد و خواجه نصیر الدین طوسی چند سالی ...
29
... تبت را به رسمیت شناخت. ... احترام به تمامیت ارضی تبت ... در ... شدند تمامیت ارضی تبت را محترم شمارند و در ادارۀ امور ... از عنوان «خواجه» باشد . عنوان خواجه به معنای بزرگ و محترم که زمانی ...
30
... کتاب، به معرفی ابتدایی خواجه نصیرالدین طوسی ، تاریخ تولد ... صلیبیها بر حرم شریف را تثبیت میکردند. ارتباط خواجه نصیرالدین ... فاطمیان پایان میدهد. ... ارتباط خواجه و ابن علقمی ... استاد ... منبع ... نرم افزار خواجه نصیرالدین طوسی،مرکز تحقیقات کامپیوتری ...
727 نتيجه يافت شد  (0.06 ثانیه)
جعبه ابزار