605 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
1
... ملطیه و بنوقرامان (قرامانیان) بر آسیای صغیر فرمان راندند. ... ختاییان ... ختاییان ... ترکان در آذربایجان و آسیای صغیر فزونی گرفت. ترکان در ... 1483م) نیرومندترین دودمان ترک آسیای صغیر بودند که دوش به ... 1281-1924م) در اراضی مرکزی آسیای صغیر حکومت کردند. عثمانیان ...
2
... اسلام ، در نواحی مختلف ایران، آسیای صغیر، عراق، شام، مصر و از ... را ادامه دادند. ... تبدیل آسیای صغیر به مرکزی برای فعالیت‌های ... )، از دراویش خراسانی‌تبار آسیای صغیر، مؤلف تفسیر فارسی حدائق ... )، از متصوفان مهاجر به آسیای صغیر نویسنده تفسیر الفواتح الالٰهیه (چ ...
3
... ‌شد بخشهای‌ وسیعی ‌از آسیای صغیر به ‌تصرف‌ سپاهیان ‌سلجوقی‌ ... شهرهای‌ قلمرو بیزانسیان ‌در آسیای صغیر را بازپس‌ گیرد و ... همراه‌ با سپاهش‌ راهی‌ آسیای صغیر شد تا به ‌سپاه ‌گودفروا ... ‌مشرق آسیای صغیر رونهاد. وی‌ همچنان ‌به ‌فتوحاتش‌ در آسیای صغیر ادامه‌ داد ...
4
... مغولان‌ را بر آناتولی‌ و آسیای صغیر مسلط ساخت‌. ... معرفی اجمالی ... ‌ در ایران‌ و آسیای صغیر، همراه‌ با هولاکو در برانداختن ... فرستاده‌ شدند، فرمان‌ تسخیر آسیای صغیر از دست‌ سلجوقیان‌ را نیز ... کشورگشایی‌های‌ مغول‌ در آسیای صغیر و کرانه‌های‌ مدیترانه‌ در ...
5
... ابتدای مهاجرت ترک‌ها، در آسیای صغیر به آهستگی دو لایۀ فرهنگی ... ‌ها به حافظ آسیای صغیر شهرت یافته است و در ... صوفیه و نظام خانقاهی در آسیای صغیر، گرایش به تصوف و مضامین ... پذیرش طبقات اجتماعی مختلف در آسیای صغیر و حتی مردم آذربایجان قرار ...
6
... آن با نام‌هایی مانند « آسیای صغیر »، « دیار روم » یا « آناطولی » ... کردند، اما تصرف کامل آسیای صغیر از سوی مسلمانان به دست ... شخصیت‌های مهم بیرامیه در آسیای صغیر هستند. وجود این شخصیت ... برگرفته از مقاله «تصوف در آسیای صغیر و بالکان»، شماره3588 . ... ...
7
... را به ساردیس/ سارد در آسیای صغیر متصل می‌کرد، بخشی ... با گذر از حاشیه فلات آسیای صغیر (آناطولی)، به حلب و ... دیگر با بین النهرین و آسیای صغیر همسایه شده بود، این ... راه از انطاکیه در آسیای صغیر شروع می‌شد و با ... به دست ازبکان و راه آسیای صغیر به دست عثمانیان، موانع ...
8
 
9
... و تاریخ سلجوقیان روم (آسیای صغیر) را دربردارد. ... معرفی اجمالی ... نیمی از بخش تاریخ سلجوقیان آسیای صغیر را دربردارد. همچنین، ... مطالبی را درباره سلجوقیان آسیای صغیر از کتابهایی مانند راحة ... از تاریخ سلاجقه در آسیای صغیر، نوشته تاماراتالبوت رایس گنجانده ...
10
... دوران بسیار قدیم در قفقاز، آسیای صغیر و شمال مدیترانه می‌زیستند ... قدرت گرفتن امپراتوری عثمانی در آسیای صغیر از یک سو و حاکم ... داشته است. ارمنیان ساکن در آسیای صغیر تحت حاکمیت سلاطین عثمانی دوران ... (بوغاز استانبول) از اروپا به آسیای صغیر وارد شده‌اند. این قوم ...
605 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار