54 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
1
... «وزیر مختاری» ایران در اسلامبول انتخاب گردید. در سال 1280 ... ه.ق. موقتاً از اسلامبول به تهران فراخوانده شد و ... دولتی گردید و مجدداً به اسلامبول بازگشت. در سال 1285 ... سمت «جنرال قنسولی» در اسلامبول به تهران احضار و از ... ، به دستور شاه از اسلامبول عازم بغداد گردید، بعد ...
2
... عصار در باشرف‌ها، خیابان اسلامبول (استانبول) را میعادگاه عشاق و ... آبشار هستند. بعد می‌افزاید: اسلامبول چیزهای زیادی دارد که همه ... پرتقال‌فروش‌هایش و... خیابان اسلامبول نه تنها گردشگاه بسیار خوبی ... ، تجارتخانه خوبی هم هست. خیابان اسلامبول در عین این‌که خیابان ...
3
... او همراه شد و به اسلامبول رفته با پدرش محمدعلی میرزا ... بعد از انقلاب روسیه وارد اسلامبول شده و اقامت جسته بود ... کبری و مدیری جنرال کونسولگری اسلامبول و نشان مجیدی از درجه ...
4
... ) تهران، تبریز، قفقاز، مصر، هند، اسلامبول و ...، منتشر شده در سال ... حکمت (مصر)، اختر (اسلامبول)، الحدید یا عدالت (تبریز)، ملانصرالدین ... ‌القدس (تهران)، توفیق (تبریز)، شمس (اسلامبول)، و ... عده‌ای از پژوهشگران ...
5
... آباد، باکو، تفلیس، بندرگاه بلغر، اسلامبول، پرت سعید و کانال سوئز ... ء)، بندر بالتیک، سواستپل، بندرگاه بلغر، اسلامبول، کرپی، پرت سعید، کانال سوئز ...
6
... ‌شود که شامل: حرکت از اسلامبول، اخراجات سفارت ایران با دولت ... ایران و سفیر انگلیس در اسلامبول، شرح وقایع سفر کشتی و ...
7
... از راه نخجوان، ایروان، تفلیس، اسلامبول و شهرها و روستاهایی که ... تفلیس به شهرهای دیگری همچون: اسلامبول، ازمیر، بندر اسکندریه،قاهره ، اسکله ...
8
... آباد ، باکو، تفلیس، بندرگاه بلغر، اسلامبول، پرت سعید و کانال سوئز ... ء)، بندر بالتیک، سواستپل، بندرگاه بلغر، اسلامبول، کرپی، پرت سعید، کانال سوئز ...
9
... ‌شود که شامل: حرکت از اسلامبول، اخراجات سفارت ایران با دولت ... ایران و سفیر انگلیس در اسلامبول، شرح وقایع سفر کشتی و ...
10
... او همراه شد و به اسلامبول رفته با پدرش محمدعلی میرزا ... بعد از انقلاب روسیه وارد اسلامبول شده و اقامت جسته بود ...
54 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار