1986 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
1
... در دانشگاه در مقابل «سازمان دانشجویان دانشگاه تهران»، «سازمان صنفی دانشجویان دانشگاه تهران» را ... نیز به دانشگاه تهران محکوم کردند. همچنین دانشجویان دانشگاه تهران به مناسبت ... انقلاب اسلامی، «مبارزات دانشجویان دانشگاه تهران»، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ...
2
... تأسیس دانشگاه تهران در 1313ش به تصویب رسید. دانشگاه تهران در ... هنرهای زیبای دانشگاه تهران، دانشکده هنرِ دانشگاه تربیت مدرس ... نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۶۸ش. (463) وحیدیان ... بن عباد، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۴۴ش، س ۱۲، ...
3
 
4
... دانشگاه تهران جداً شدند و دانشگاه علوم پزشکی تهران را تشکیل دادند. ... افتتاح رسمی دانشگاه تهران ... افتتاح رسمی دانشگاه تهران در روز جمعه 24 ... بودند. دانشگاه تهران نه فقط نخستین دانشگاه ایران و تهران که دانشگاه مادر ایران ...
5
... انقلاب اسلامی و در دانشگاه تهران رخ نمود. آنچه این ... انگلیس، دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران دست به تظاهرات زدند که ... مجبور شد دانشگاه تهران را تعطیل کند. در دانشگاه تهران پارچه نوشته‌ ... های خونینی در محوطه دانشگاه تهران و دانشگاه‌ها می‌انجامید، ...
6
 
7
... حمایت شوروی‌ها به‌ نام دانشگاه آذربایجان (آذربایجان یونیورسیته‌سی) ... آموزش عالی و دومین دانشگاه ایران پس از دانشگاه تهران است و هم ... ‌اکنون نیز از دانشگاه‌های ... فنی است. بجز دانشگاه تبریز دانشگاه‌های دیگری همچون دانشگاه سهند، تربیت ...
8
... تحصیلات دانشگاهی در رشته تاریخ دانشگاه تهران، از سال 1377ش. در ... تقدیم گردید. هنگامی که دانشگاه تهران تصمیم گرفت به اشخاصی چون ... کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران به برگزاری مجامع و ... چاپی، دوباره نویسی کند. دانشگاه تهران، و برخی کتابخانه‌های معتبر ...
9
... عالی و دومین دانشگاه ایران پس از دانشگاه تهران است و هم ... ‌اکنون نیز از دانشگاه‌های ... است. بجز دانشگاه تبریز دانشگاه‌های دیگری همچون دانشگاه سهند، تربیت ... سفرنامه جکسن ... آبراهام جکسن، استـاد دانشگاه کلمبیـا در آمریکا (که در ...
10
... و دکترای تخصصی فلسفه از دانشگاه تهران. از 1345 الی 1352. ازدواج ... تا 1361. عضو هیت علمی دانشگاه تهران سال 1362 و بازنشسته در ... از دیدگاه سنت‌گرایان معاصر، تهران، دانشگاه تهران و موسسه تحقیقات و علوم ... در سه دهه گذشته از دانشگاه تهران در رشته فلسفه فارغ‌التحصیل ...
1986 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
جعبه ابزار