2380 نتيجه يافت شد  (0.06 ثانیه)
1
... خوشنویسان قرن نهم هجری، کتاب «دراسه الالفاظ» را در اوایل شعبان 803ق ...
2
... دهد به‌جای پراگماتیسم از لفظ اومانیسم استفاده کند. او ... منازعات بیهوده و وراجی و لفاظی و جامد و ایستا ... در حقیقت و به معنای درست لفظ غیر نافع نیست. علمی که ... که مردم آمریکا داشتند به لفظ درآورد. او حقیقت را ... (پراگماتیسم… به راه حل‌های لفظی به دلایل سقیم پیشینی به ...
3
... می‌گوید: «رأیت اسداً فی‌المدرسه» لفظ «اسد» را که نام ... )، مستعارٌله (مشبّه)، مستعار (لفظی که عاریه گرفته شده) و ... الظُّلُمتِ اِلَی النّورِ» که لفظ نور برای هدایت استعاره آورده ... یعنی استعاره عنادیّه چنانچه گوینده، لفظ مستعار را در ضد یا ...
4
... انقباض غیرعادی عضلانی، کلمه درست تلفظ نمی‌شود. در این ... علت انقباض غیرعادی عضلانی، کلمه درست تلفظ نمی‌شود. لکنت زبان، ... مرتبا کودکان را به تلفظ صحیح کلمات وادار می ... می‌پردازیم. ... زبانی یا تلفظی ... این روش، توجه و ... تاکید بر روی اصلاح تلفظ و بازپروری ریتم تنفسی ...
5
... نائینی ؛ 2. جمع القرآن دراسة تحلیلیة لمرویاته از اکرم عبد ... ادامه، این اختلاف را لفظی می‌داند و بر این ... اختلاف در این بحث را لفظی می‌داند، چرا که ... عرب با زبانش آن را درست تلفظ می‌کند ؛ ولی این ... بیروت، داراحیاءالتراث العربی؛ دراسات قرآنیه، محمد حسین علی الصغیر ...
6
... . ... قائلین نظریه صحیح ... نظر درست همان نظر اول است که ... منشود ولا مبثوث. به درستیکه علم به درست بودن قرآن، مانند ... زمینه می‌فرمایند: ان لفظ الکتاب لا یطلق حتی علی ... له وجود واحد. به درستیکه لفظ کتاب حتی بر نوشته‌ها ... و توجه، پس بدرستیکه لفظ کتاب ظهور در چیزی دارد ...
7
... تکلف شود. ... فراگیری تلفظ صحیح حروف عربی ... فراگیری ... اکنون به شیوه درست تلفظ چنین حروفی می‌پردازیم: ... تلفظ حرف حاء ... صورت «ق» تلفظ می‌کنند. ... تلفظ حرف واو ... «و ... در زبان انگلیسی تلفظ می‌شود. ... تلفظ حرف ثاء ... «ث ... در محدود شدن تلفظ به مخرج تلفظ حرف است. ...
8
... کرده است هرگونه تغییر در تلفظِ نسبت او، وی را به ... و نیز چون در «دؤلی» تلفظ دو کسره (کسرۀ همزه و ... حجاز، این واژه را «دیلی» تلفظ کرده‌اند. بنودیل که در ... و الفاظ و کلمات را درست تلفظ نکرد و من از این ... اثر این اتهام، چه درست چه نادرست، ابن عباس بصره را ترک ...
9
... کودک اگر کلمه یا لفظی را غلط تلفظ کرد و خانواده اشتباه ... تواند کلمه یا حرفی را درست تلفظ کند، کلا آن را حذف ... مهربانی، کودک را به ادای تلفظ صحیح کلمه یا حرف مورد ... جویده‌جویده سخن بگوید و تلفظ برخی از جملات یا ... به تکلم شمرده و ادای تلفظ صحیح جملات عادت دهیم، این ...
10
... چند مخرج الفبایی فارسی را درست تلفظ کنند، در نتیجه لغات و ...
2380 نتيجه يافت شد  (0.06 ثانیه)
جعبه ابزار