3130 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
1
... ناصرالدوله را گسیل داشت. رومیان شکست خورد و عضدالدّوله ... قُسْطَنْطین پسر فردس فرمانده ارتش روم کشته شد. یکبار هم که ... به اسارت گرفت. ... جنایات رومیان ... در آن روزگار این جنگ ... مسلمانان به جهاد با رومیان معروف است، ابوالطَیّب مُتنبَی ( ...
2
... ایرانیان با رومیان و پیشگویی شکست نخستین رومیان است. ... جنگ رومیان و ایرانیان ... ، بین ایرانیان و رومیان می‌دهد. غلبت الروم* فی ادنی الارض ... ) خوشحال خواهند شد کلمه" روم" نام اقوامی از انسانهاست که ... این جنگهایی که به نفع رومیان بود ادامه یافت، " خسروپرویز" ...
3
... آله‌وسلّم) به سوی قیصر روم "دحیة بن خلیفه کلبی ... (قیصر همان هرقل ملک روم بوده است. ) روم: «از محمد رسول‌خدا ... سرزمین سوریه به مسلمانان؛ اما رومیان هیچ یک از این پیشنهادات ... اسلامی-موضوعیتاریخاسلامپیامبر-اعظمصسفیر-پیامبر-به-روم__a-1331-46346-9461-9462 ...
4
... ، بارها مورد هجوم رومیان، بخصوص تراژان، امپراطور روم واقع شد. گفته ... میلادی، تدمر مستعمره دولت روم گردید. آنها از استقلال ... میلادی اسکندریه، دومین شهر امپراطوری روم را تصرف کرد. "زنوبیا" ... مونوفیزیتی‌اش اختلاف افتاد. رومیان موقتا از منذر روی برگردانده ...
5
... ‌های بعدی توسط یونانیان و رومیان به پالمیرا (احتمالاً با ... به هنگام تشکیل ایالت رومی «سوریه» توسط رومیان در 63ق‌م، تدمر ... به قوانین یونانی شهرهای قلمرو رومیان بسیار نزدیک بود، اما اختیاراتی ... تدمر در ناآرامی‌های امپراتوری روم ... پس از مرگ سوروس ناآرامی ...
6
... یابیم. آنگاه سوره روم نازل شد. «رومیان در نزدیک این ... الرَّحِیم، الم ﴿١﴾ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴿٢﴾ فِی اَدْنَی الارْضِ ... وَ رَسُولِهِ اِلَی هِرَقْلَ عَظِیمِ الرُّومِ. ‌ سَلَامٌ عَلَی مَنْ ... رَسُولِ اللّهِ الَی صَاحِبِ الرُّومِ: انِّی اَدعُوکَ الَی الاسلَامِ ...
7
... فتح کرد. کنستانس دوم، فرمانروای روم‌شرقی (بیزانس)، که از فتوحات ... رویارویی مسلمانان و رومیان ... هنگام رویارویی مسلمانان و رومیان، وزش باد مخالفی ... پس از آن، مسلمانان برای رومیان پیغام فرستادند که یک شب ... و خواندن قرآن گذراندند و رومیان نیز به نواختن ناقوس و ...
8
... ‌های قرآن می‌پردازیم. ... پیروزی رومیان شکست خورده ... آیات ... «الم. ... الرحیم». «الف، لام، میم. رومیان در نزدیکی همین سرزمین مغلوب ... و دوگانه‌پرست، اما رومیان همانند شما مسیحیند و ... تقویت روحی مسلمانان پیروزی رومیان شکست خورده بر ایرانیان را ...
9
... ایرانیان به دست رومیان بوده است. ... خبر پیروزی رومیان ... شکست ایرانیان ... به دست رومیان، پس از ... مشرک (دوگانه پرست) اما رومیان مسیحیند و اهل ... همانگونه که (ایرانیان) بر (رومیان) غلبه کردند پیروزى نهائى از ...
10
... فتوحات در روم ... آغاز فتوحات امویان در روم و در زمان ... تصرف دوبارۀ آن توسط رومیان، در زمان معاویه و ... قرار دادن کشتی، رومیان را در جنگ با مسلمانان ... نوک حملات خود علیه رومیان را پایتخت آنان قرطاجنه ... شکست بنی امیه از رومیان ... شروع فتوحات در این ...
3130 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
جعبه ابزار