908 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
1
... رفیع‌الدین مستوفی الممالک جابری اصفهانی، از بزرگان خاندان ... جابری انصاری در اصفهان که مدّتی کلانتر اصفهان بوده است. ... خاندان حکیم سلمانی (که از سادات موسوی اصفهان هستند) منتقل شد. ... پانویس ... رفیع مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج3، ص34. ... ...
2
سیدمحمدحسین بن محمدعلی حکیم‌باشی اصفهانی، از اطبّاء مشهور اواخر عهد ... در قرن دوازدهم هجری. از سادات موسوی اصفهان و معروف به «حکیم سلمانی ... پس از سقوط اصفهان به دست افاغنه از اصفهان به شیراز پناه ... مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج2، ص730. ...
3
... است. ... نیاکان ... نیاکانش از سادات موسوی اصفهان و در اصل از جهرم ... در دوره صفویه به اصفهان رفتند. آنان در خدمت پادشاهان ... کریم‌خان زند از اصفهان به شیراز رفت و ... متوفی 1272) بود. عبدالوهاب نشاطِ اصفهانی (متوفی 1244)، ملقب به معتمدالدوله ...
4
میرزا ابراهیم موسوی اصفهانی، از سادات حکیم در قرن سیزده هجری ... است. ... معرفی اجمالی ... میرزا ابراهیم موسوی اصفهانی متخلّص به «کامی» فرزند میرزا ... /94/موسوی مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج1، ص94. ... سادات اصفهان سده ...
5
سیدعبدالرحیم حسینی موسوی شهرستانی اصفهانی، از فضلاء و سادات اصفهان در اواخر عهد صفویه بوده ... بن محمّد حسینی موسوی شهرستانی، از فضلاء و سادات شهرستانی اصفهان در اواخر ... ایران سده دوازدهم(قمری) ... سادات اصفهان قرن 12 (قمری) ... مترجمان ...
6
... شاعر و ادیب * محمدصادق موسوی اصفهانی، میرزا محمدصادق موسوی اصفهانی شاعر و دبیر پرآوازه ... موسوی اصفهانی (طبیب)، طبیب مخصوص شاه سلیمان صفوی و از سادات حکیم سلمانی اصفهان ... * سیدمحمدتقی بن احمد مهدوی موسوی سدهی، عالم ...
7
... توابع‌ لنجان‌ اصفهان زاده‌ شد؛ اجداد او اصلاً از سادات موسوی بهبهان‌ بوده ... ‌: آیت‌الله‌ العظمی‌ سید ابوالحسن‌ موسوی اصفهانی»، نور علم‌، قم‌، 1367ش‌، دوره ... ، نجف‌، 1385ق‌/1966م‌. (14) محمدمهدی‌ موسوی اصفهانی، احسن‌ الودیعة فی‌ تراجم‌ اشهر ...
8
... هجری قمری * محمدصادق موسوی اصفهانی، میرزا محمدصادق موسوی اصفهانی شاعر و دبیر پرآوازه ... موسوی اصفهانی (طبیب)، طبیب مخصوص شاه سلیمان صفوی و از سادات حکیم سلمانی اصفهان ... * محمدجعفر بن محمدسعید غیرت موسوی اصفهانی، شاعر ادیب ...
9
... محمد، از سادات اصفهان بود. او را، به اختلاف، از سادات موسوی ، حسینیِ ... تخت فولاد اصفهان ، در بقعۀ میرزا ... ادب پارسی، صافی اصفهانی»، فصلنامۀ فرهنگ اصفهان، ش 19 (بهار ... ، یا، دانشمندان و بزرگان اصفهان، اصفهان 1348 ش. (15) هلاکو ...
10
... سیدمحمدباقر موسوی اصفهانی، طبیب مخصوص شاه سلیمان صفوی و از سادات حکیم سلمانی اصفهان ... می‌باشد. ... معرفی اجمالی ... سیدمحمدباقر موسوی اصفهانی، طبیب ... صفوی ... سادات حکیم سلمانی اصفهان ... پزشکان اصفهان ... پزشکان ...
908 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار