3041 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
1
... صفات کمالیه الله صفات کمالیه الهی صفات کمالیه انبیا صفات کمالیه خدا صفات کمالیه خداوند صفات کمالیه صانع صفات کمالیه مبدأ عالم صفات کمالیه واجب صفات کمالیه صفات متعلق ...
2
... ‌ جمیع‌ اسماء و صفات حق‌ است‌، پس‌ انسان‌ کامل نیز مَظهر و ... اسماء و صفات حق‌ است‌. به‌ تعبیر دیگر انسان‌ کامل مظهر آیه ... ‌ خداوند انسان‌ کامل را مظهر و مجلای‌ اسماء و صفات خود قرار ... ء او می‌توان‌ دریافت‌ که‌ صفت «کمال» - که‌ انسان‌ را به‌ مقام ...
3
... بر صلات این است که صفات کمال نماز را رعایت کند ... صفاتی در انسان آفریده است که اینها بالقوه وسیله تکامل ... و ترقی و سعادت او محسوب می‌شوند، بنابراین صفات ... به مقام مجموعه صفات جمال و جلال خدا ... ء حسنی و صفات علیا و صاحب تمام کمالات و منزه از ...
4
... اللّه‌‌» را مشتمل‌ بر تمام‌ صفات کمال‌ ‌ دانسته‌ و توصیف‌ ‌ اسما را ... و عموماً از صفات ثبوتی‌ و سلبی‌ به‌ صفات کمال‌ ‌ و نقص‌ ‌ یاد ... ‌ کرده‌ و صفات جلال‌ را معادل‌ ‌ صفات سلبی‌ و در برابر صفات کمال‌ ‌ به ...
5
... دارد موجود اشرف و کامل‌تر باشد کمال قوه عاقله انسان نیز ... له کفوا احد». ... توحید صفات ... توحید صفات یعنی عقیده به این که ... نسبت ‌به خدای متعال و صفات و افعال ... باشد که خدا دارای همه صفات کمالیه و منشا همه جمالها و ...
6
... را متهم‌ می‌کند که‌ صفات کمال خداوند را منکرند و او ... ‌. معتزله‌ و شیعه‌ معتقدند که‌ صفات کمال در انسان‌ کسبی‌ است‌ و ... این‌ قیاس‌ می‌گویند اگر صفات کمال در خدا عارضی‌ باشد، می ...
7
... صفات کمال واجب الوجود صفات کمالیه الله صفات کمالیه الهی صفات کمالیه خدا صفات کمالیه خداوند صفات کمالیه صانع صفات کمالیه مبدأ عالم صفات کمالیه واجب صفات ...
8
... آن است. ... توحید صفاتی ... توحید صفاتی یعنی کلیه صفات کمال برای خداوند ذاتی و ... است، و کمال اخلاصش آن است که وی را از صفات ممکنات ... نامحدود است که جامع همه صفات کمال می‌باشد. حضرت علی «علیه ...
9
... است‌ و هیچیک‌ از صفات کمالی خاص‌، جزئی از واجب‌ ... نفی کرده‌، ولی اثبات‌ صفات کمال را به‌ صورت‌ صفات مضاف‌ (مانند مبدأیت ... ‌ غیری واجد صفات کمال است‌ و تقرر این‌ صفات در واجب‌الوجود ... ‌ شیرازی با توضیح‌ اینکه‌ صفات کمال برای وجود محض‌ به‌ ضرورتِ ...
10
... به او نداده است. ثانیاً: صفات كمال او غیرمتناهی و نامحدود است ... و دلیل بر آن ... ب: صفات كمال و ذاتی خداوند عین ذات ... صفات از خداوند صفات زائد بر ذات است، نه واقعیت صفات، زیرا نفی صفات كمال ... سخنان بسیاری خداوند را به صفات كمال (چون علم، ‌قدرت، اختیار، ...
3041 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
جعبه ابزار